Η S&P διατηρεί το αρνητικό outlook για τις γερμανικές τράπεζες Commerzbank και Pfandbriefbank

Η S&P διατηρεί το αρνητικό outlook για τις γερμανικές τράπεζες Commerzbank και Pfandbriefbank
Η Commerzbank κατέγραψε ζημίες ύψους 637 εκατ. ευρώ το β' 3μηνο 2017
Αν και το γερμανικό κράτος απολαμβάνει την ανώτατη βαθμολογία «ΑΑΑ», με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook), η Standard & Poor's διατήρησε σήμερα (11 Οκτωβρίου 2017) το αρνητικό outlook για τις γερμανικές τράπεζες Commerzbank και Deutsche Pfandbriefbank, επιβεβαιώνοντας σε «Α-» (και σε «Α-2» τη βραχυπρόθεσμη) τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική τους ικανότητα.
Ο οίκος επισημαίνει πως, για το σύνολο του κλάδου, οι προοπτικές είναι σταθερές τους επόμενους 24 μήνες, καθώς η κερδοφορία και η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών επωφελούνται από τις υποστηρικτικές οικονομικές και πιστωτικές συνθήκες.
Σε ό,τι αφορά στην Commerzbank, θα μπορούσε να επέλθει υποβάθμιση σε περίπτωση που η κεφαλαιοποίηση και τα κέρδη της τράπεζας δεν βελτιωθούν σε ισχυρά επίπεδα τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ για την Pfandbriefbank, αναφέρεται πως θα συμβούν τα ανάλογα αν η τράπεζα δεν διατηρήσει την ισχυρή κεφαλαιοποίηση και την ποιότητα του ενεργητικού της, αποφεύγοντας έτσι την επιπρόσθετη πίεση στα ήδη χαμηλά της κέρδη.
Ειδικά για την Commerzbank, υπενθυμίζεται πως κατέγραψε ζημίες ύψους 637 εκατ. ευρώ το β' 3μηνο 2017, καθώς οι περικοπές των θέσεων εργασίας και η συνολική διαδικασία αναδιάρθρωσης που πραγματοποίησε της κόστισαν συνολικά 807 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, τα έσοδα υποχώρησαν κατά 7,7% στα 2,07 δισ. ευρώ, λόγω των χαμηλότερων εσόδων από τόκους και επενδύσεις, την ίδια στιγμή που οι αναλυτές ανέμεναν έσοδα ύψους 2,12 δισ. ευρώ.
Η Commerzbank έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της υψηλής έκθεσής της σε δάνεια προς τον ναυτιλιακό τομέα, ο οποίος αντιμετώπιζε δυσκολίες στο πλαίσιο πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας.
Μάλιστα, η τράπεζα σκοπεύσει να μειώσει την έκθεση αυτή στα 3 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2017, σε σύγκριση με τα 3,9 δισ. ευρώ το τρέχον διάστημα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS