Στα 12,50 ευρώ μειώνει την τιμή στόχο του ΟΤΕ η Bank of America Merrill Lynch - Σύσταση buy, αλλά μείωση εκτιμήσεων για FCF

Στα 12,50 ευρώ μειώνει την τιμή στόχο του ΟΤΕ η Bank of America Merrill Lynch - Σύσταση buy, αλλά μείωση εκτιμήσεων για FCF
Η BofA διαπιστώνει ότι οι επιδόσεις από την αγορά της Ελλάδας ήταν καλύτερες των εκτιμήσεων
Στα 12,50 ευρώ, από 13,50 ευρώ προηγουμένως, μειώνει την τιμή στόχο του ΟΤΕ η Bank of America Merrill Lynch διατηρώντας τη σύσταση buy (αγορά), μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γ' 3μηνου.
Η BofA επίσης μειώνει τις εκτιμήσεις για τις ελεύθερες ταμειακές ροές του ΟΤΕ, καθώς ο όμιλος στοχεύει στη συνέχιση των επενδύσεων στις VDSL.
Στα αποτελέσματα του ΟΤΕ η BofA διαπιστώνει ότι οι επιδόσεις από την αγορά της Ελλάδας ήταν καλύτερες των εκτιμήσεων, ενώ η αγορά της Ρουμανίας εξακολουθεί να έχει προκλήσεις.
Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) παρουσίασαν επίσης οριακή κάμψη κατά 0,9% στο τρίμηνο και κατά 0,7% στο 9μηνο.
Διαμορφώθηκαν έτσι σε 317,4 και 924,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Τα προσαρμοσμένα EBITDA παρουσίασαν αρνητική μεταβολή (-2,3% και -1,1%) και διαμορφώθηκαν σε 348,7 και 966,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Τα καθαρά κέρδη του ομίλου, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 52,4 εκατ. ευρώ για το γ΄ τρίμηνο (119,9 εκατ. ευρώ για το 9μηνο) σημειώνοντας κάμψη κατά 6,3% (κατά 2,8%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη παρουσίασαν αύξηση κατά 2,4% στο γ΄ τρίμηνο (κατά 3,9% στο 9μηνο) φτάνοντας τα 76,5 εκατ. ευρώ (155,6 εκατ. ευρώ). Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε καθοριστικά η αντιστροφή πρόβλεψης ύψους 13,1 εκατ. ευρώ στο γ΄ τρίμηνο του 2016, που μείωσε ισόποσα τα κέρδη της συγκεκριμένης περιόδου.

Εκτιμήσεις για τα μεγέθη του ΟΤΕ:www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS