Στο 21% μειώνεται το ποσοστό του ΤΧΣ στις τράπεζες - Στην Eurobank 4%, στην Alpha 11%, επιθετική ιδιωτικοποίηση

Στο 21% μειώνεται το ποσοστό του ΤΧΣ στις τράπεζες - Στην Eurobank 4%, στην Alpha 11%, επιθετική ιδιωτικοποίηση
Για να μπορέσει να ανακτήσει το ΤΧΣ το 100% των 45-46 δισ. που επένδυσε στις ελληνικές τράπεζες θα πρέπει η κεφαλαιοποίηση τους να φθάσει στα 225 δισ.
Η επιθετικότερη ιδιωτικοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος επιτυγχάνεται μέσω της 3ης ανακεφαλαιοποίησης καθώς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από 56,3% θα μειώσει το ποσοστό του στο 21% στις 4 μεγάλες τράπεζες κυρίως λόγω dilution.
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στην Eurobank το ποσοστό του ΤΧΣ μειώνεται στο 3% με 4% ενώ στην Alpha bank στο 11%.
Μετά την ανακεφαλαιοποίηση το μεγαλύτερο ποσοστό θα το διατηρεί στην Εθνική με 41% ενώ στην Πειραιώς θα μειωθεί στο 29%.
Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η 3η ανακεφλαιοποίηση αποτελεί την πιο επιθετική ιδιωτικοποίηση των ελληνικών τραπεζών.
Το ΤΧΣ επένδυσε 40 δισεκ. το 2013 και περίπου 5-5,5 δισεκ. το 2015.
Με χρηματιστηριακούς όρους για να μπορέσει το ΤΧΣ να ανακτήσει το 100% των 45-46 δισεκ. που επένδυσε στις ελληνικές τράπεζες θα πρέπει η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών να φθάσει στα 225 δισεκ.
Προφανώς αυτό θα συμβεί σύντομα σε περίπου 200 με 300 αιώνες από σήμερα....

Ποσοστά του ΤΧΣ πριν και μετά την ανακεφαλαιοποίηση
Νοέμβριος 2015
Τράπεζες

Συμμετοχή ΤΧΣ (Πριν τις ΑΜΚ)

Συμμετοχή ΤΧΣ μετά τις ΑΜΚ

Εθνική

57,2%

41%

Πειραιώς

66,9%

29%

Eurobank

35,4%

3% - 4%

Alpha bank

66,2%

11%

Σύνολο

56,3%

21%

Επεξεργασία bankingnews

Πρώτη ενημέρωση: 08:15, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS