ΝΔ και ΠΑΣΟΚ προσκόμισαν ψευδείς βεβαιώσεις στην Attica Bank προκειμένου να δανειοδοτηθούν

ΝΔ και ΠΑΣΟΚ προσκόμισαν ψευδείς βεβαιώσεις στην Attica Bank προκειμένου να δανειοδοτηθούν
Οι βεβαιώσεις ανέφεραν ότι δεν έχουν εκχωρήσει την τακτική επιχορήγηση για τις ανάγκες άλλων δανείων, τα οποία χορηγήθηκαν από άλλες τράπεζες (το 2013 και το 2014)
Ψευδείς βεβαιώσεις προσκόμισαν στην Attica Bank η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όπως προκύπτει από την κατάθεση του διευθύνοντος συμβούλου της Attica Bank, Αλέξανδρου Αντωνόπουλου, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά τα δάνεια των τραπεζών σε τράπεζες και ΜΜΕ.
Οι βεβαιώσεις ανέφεραν ότι δεν έχουν εκχωρήσει την τακτική επιχορήγηση για τις ανάγκες άλλων δανείων, τα οποία χορηγήθηκαν από άλλες τράπεζες (το 2013 και το 2014).
Σύμφωνα με τον κ. Αντωνόπουλο, η ΝΔ έλαβε το 2011 δάνειο ύψους 2,4 εκατ. ευρώ.
Το δάνειο αυτό έχει καταγγελθεί και είναι άμεσα απαιτητό.
Το ΠΑΣΟΚ έχει λάβει δάνειο ύψους 5 εκατ. ευρώ το 2010, από το οποίο έχει αποπληρώσει 204 χιλ. ευρώ.
Για το δάνειο αυτό συντρέχουν αστικές και ποινικές ευθύνες λόγω υπέρβασης του προβλεπόμενου ύψους δανειοδότησης.
Όσον αφορά το δάνειο προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ύψους 200.000 ευρώ, ο διευθύνων σύμβουλος ανέφερε πως έχει ήδη εξοφληθεί.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS