Τραγωδία - Από τα 560 δισ. δημόσιου χρέους, NPEs και ληξιπρόθεσμων μόνο το 21% ή 120 δισ. θα αποπληρωθεί

Τραγωδία - Από τα 560 δισ. δημόσιου χρέους, NPEs και ληξιπρόθεσμων μόνο το 21% ή 120 δισ. θα αποπληρωθεί
Είναι προφανές ότι το μέγεθος αυτού του προβλήματος των 560 δισεκ. που αποδεικνύει γιατί έχει καταρρεύσει η οικονομία, αντιστοιχεί πάνω από 3 φορές το ελληνικό ΑΕΠ.
Το συνολικό δημόσιο χρέος, τα συνολικά NPEs μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και το έλλειμμα των ασφαλιστικών ταμείων φθάνουν τα 560 δισεκ. στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα
Το δημόσιο χρέος ανέρχεται στα 328 δισεκ. ευρώ
Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 95 δισεκ. ευρώ
Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ανέρχονται στις τράπεζες σε 116 δισεκ. ευρώ
Το έλλειμμα των ασφαλιστικών ταμείων υπερβαίνει τα 20 δισεκ.
Όλα αυτά μαζί αθροιστικά φθάνουν τα 560 δισεκ.
Είναι προφανές ότι το μέγεθος αυτού του προβλήματος των 560 δισεκ. που αποδεικνύει γιατί έχει καταρρεύσει η οικονομία, αντιστοιχεί πάνω από 3 φορές το ελληνικό ΑΕΠ.
Το μέγεθος του προβλήματος είναι γνωστό.
Το βασικό ερώτημα είναι από αυτά τα 560 δισεκ. πόσα θα μπορούσαν να αποπληρωθούν;
Από αυτά τα 560 δισεκ. ευρώ που είναι το μέγεθος της πραγματικής ελληνικής χρεοκοπίας θα μπορούσαν να αποπληρωθούν ή αντιμετωπιστούν ως πρόβλημα το πολύ 120 δισεκ. ή το 21% του συνολικού προβλήματος.

Από το συνολικό χρέος των 328 δισεκ. δεν μπορεί να αποπληρωθεί πάνω από 50 δισεκ.

Από το συνολικό δημόσιο χρέος πάνω από 50 δισεκ. η Ελλάδα δεν μπορεί να αποπληρώσει.
Το χρέος όπως συμβαίνει παγκοσμίως είναι ανακυκλούμενη πίστωση αποπληρώνει ένα κράτος ένα μικρό μέρος, ξαναδανείζεται και αυτός ο φαύλος κύκλος κρατάει για χρόνια.
Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποπληρώσει πάνω από 50 δισεκ. καθαρού χρέους όπως αποδεικνύουν τα τελευταία 7 χρόνια.

Από το συνολικό ύψος των NPEs 116 δισεκ. δεν μπορούν να ανακτηθούν πάνω από 40-50 δισεκ.

Από το συνολικό ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων δεν μπορούν να ανακτηθούν πάνω από 40 με 50 δισεκ. προβληματικά δάνεια.
Στο τραπεζικό σύστημα υπάρχουν περίπου 50 ίσως και 60 δισεκ. ευρώ προβληματικά δάνεια τα οποία είναι τελείως σκουπίδια με μηδενικές πιθανότητες ανάκτησης για τις τράπεζες.
Στο σύστημα υπάρχουν 116 δισεκ. μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και έχουν διενεργηθεί περίπου 60 δισεκ. σωρευτικές προβλέψεις.
Έχει υπάρξει στοχοθεσία έως το 2019 οι τράπεζες να ανακτήσουν 40 δισεκ. στόχος υπερβολικά φιλόδοξος έως ανέφικτος αλλά ας υποθέσουμε ότι θα επιτευχθεί.
Κανείς δεν έχει τώρα αναφέρει τι θα συμβεί με τα υπόλοιπα 50 δισεκ. τα οποία είναι τελείως σκουπίδια.
Η περίπτωση της Attica bank είναι ενδεικτική σε ένα χαρτοφυλάκιο προβληματικών δανείων 1 δισεκ. ευρώ τα 600 εκατ έχουν μηδενική αξία και τα 400 εκατ μπορεί να ανακτηθούν εάν ανακτηθούν.
Στο σύστημα τα προβληματικά δάνεια ή ανοίγματα τα οποία δεν αξίζουν ούτε για το σκουπιδοτενεκέ είναι περίπου 50-60 δισεκ.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 95 δισ. και δεν μπορούν να αποπληρωθούν πάνω από 18 δισ

Τα ληξιπρόθεσμα ανέρχονται σε 95 δισεκ. ευρώ είναι οι υποχρεώσεις των πολιτών προς το κράτος.
Από τα 95 δισεκ. που συνεχώς αυξάνονται και αντιστοιχούν στο 54% του ΑΕΠ πόσα θα μπορούσαν να αποπληρωθούν;
Υπό κανονικές συνθήκες θα μπορούσαν να αποπληρωθούν 18 δισεκ. ευρώ όπως έχουν αναφέρει ορισμένες μελέτες και αυτή η εκτίμηση αποτελεί καλό σενάριο.
Άρα το χρέος προς το δημόσιο είναι 95 δισεκ. και σε ένα αισιόδοξο σενάριο δεν θα μπορούσαν να αποπληρωθούν πάνω από 18 δισεκ.

(Πρώτη Ενημέρωση: 22:09, Κυριακή 8 Ιανουαρίου)
www.bankingnews.gr 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS