Επιδείνωση στο α΄ τρίμ. 2017 των τραπεζών λόγω αξιολόγησης - Εκροή καταθέσεων 1,91 δισ. νέα NPEs 420 εκατ

Επιδείνωση στο α΄ τρίμ. 2017 των τραπεζών λόγω αξιολόγησης  - Εκροή καταθέσεων 1,91 δισ. νέα NPEs 420 εκατ
Η καθυστέρηση στην αξιολόγηση έχει αναστρέψει την τάση βελτίωσης που κατέγραφαν στα προηγούμενα τρίμηνα οι τράπεζες ειδικά στα προβληματικά δάνεια και ανοίγματα.
Επιδείνωση σε όλους τους τομείς καταγράφεται στον τραπεζικό κλάδο λόγω των απαράδεκτων καθυστερήσεων στην αξιολόγηση.
Οι καταθέσεις μεταξύ 2 Ιανουαρίου 2017 και 15 Φεβρουαρίου του 2017 σημείωσαν μείωση 1,91 δισεκ. ευρώ και υποχώρησαν στα 130,2 δισεκ. μαζί με τις καταθέσεις δημοσίου και των επιχειρήσεων και νοικοκυριών στα 119,4 δισεκ. από 121,38 δισεκ.
Τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα αυξληθηκαν κατά 420 εκατ ευρώ.
Επίσης στο α΄ τρίμηνο του 2017 οι επιδόσεις των τραπεζών θα είναι σημαντικά υποβαθμισμένες....

Τι ανέφερε το bankingnews στις 14 Φεβρουαρίου 2017

«Το δ΄ τρίμηνο του 2016 δεν θα έχει καμία σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2017 στις ελληνικές τράπεζες.
Στο δ΄ τρίμηνο είχαμε μείωση NPEs και NPLs κατά 450 εκατ και στο α΄ τρίμηνο του 2017 θα έχουμε – μέχρι τώρα – εμφάνιση νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 420 εκατ σε διάστημα σχεδόν 40 ημερών.
Επίσης έχουμε εκροές από το νέο χρήμα υπολογίζεται ότι έχει φύγει 1,91 δισεκ.
Όλα αυτά θα χτυπήσουν στα αποτελέσματα α΄ τριμήνου του 2017 οπότε και αναμένονται αποτελέσματα κοντά στο μηδέν, οι επιδόσεις θα είναι πολύ φτωχές»
Την εκτίμηση αυτή διατυπώνει πολύ έμπειρο τραπεζικό στέλεχος το οποίο μίλησε στο bankingnews αναφέροντας τα εξής

1)Η καθυστέρηση στην αξιολόγηση έχει αναστρέψει την τάση βελτίωσης που κατέγραφαν στα προηγούμενα τρίμηνα στις τράπεζες ειδικά στα προβληματικά δάνεια και ανοίγματα.

2)Στο δ΄ τρίμηνο του 2016 σημειώθηκε μείωση των NPLs και NPEs κατά 450 εκατ ευρώ ενώ στις πρώτες 40 ημέρες του 2017 σημειώνεται επιδείνωση κατά 420 εκατ.
Ότι κέρδισαν οι τράπεζες στο δ΄ τρίμηνο του 2016 στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα το έχασαν αρχές 2017.

3)Η εκτίμηση είναι ότι στο α΄ τρίμηνο του 2017 οι τράπεζες θα έχουν έστω και οριακά χειρότερη εικόνα στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των δανείων σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2016.

4)Οι καταθέσεις – όπως έγκαιρα είχε επισημάνει το bankingnews – έχουν μειωθεί κατά 1,91 δισεκ.
Η μείωση καταθέσεων, έχουν υποχωρήσει στα 119 δισεκ. δεν προέρχεται μόνο από τους υψηλούς φόρους που πλήρωσαν επιχειρήσεις και νοικοκυριά αλλά και από το γεγονός ότι το new money το νέο χρήμα έχει την δυνατότητα να μην επηρεάζεται από τα capital controls άρα μπορεί να μεταφέρει καταθέσεις.
Είχαν έρθει περί τα 5,4 δισεκ. τους προηγούμενους μήνες και μειώθηκαν 1,91 δισεκ. τελευταία οι καταθέσεις.

5)Όλα αυτά θα έχουν ξεκάθαρα αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα α΄ τριμήνου του 2017.
Συγκεκριμένα οι επιδόσεις θα είναι πολύ φτωχές οριακά κέρδη ή οριακές ζημίες θα εμφανίσουν οι τράπεζες, αν και θα προσπαθήσουν να αποφύγουν τις οριακές ζημίες.
Οι τράπεζες βέβαια έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν ορισμένα κέρδη σε επόμενα τρίμηνα….
Η λογική λέει ότι οι τράπεζες δεν θα προσπαθήσουν να ωραιοποιήσουν το α΄ τρίμηνο του 2016 καθώς υπάρχει η δικαιολογία της καθυστερημένης αξιολόγησης.
Λογικά οι τράπεζες θα στηρίξουν το β΄ τρίμηνο του 2017.

6)Είναι προφανές ότι η καθυστέρηση στην αξιολόγηση έχει αρνητικό αντίκτυπο στο banking…
Επιδεινώθηκαν τα προβληματικά δάνεια, σημειώθηκε εκροή καταθέσεων και τα αποτελέσματα θα είναι στο break even δηλαδή θα βρίσκονται στο νεκρό σημείο με φτωχές επιδόσεις…
Το α΄ τρίμηνο του 2017 δεν θα έχει καμία σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2016 ή το δ΄ τρίμηνο του 2016.

Πρώτη ενημέρωση 23:12 14/2/2017

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS