Κατά 3,32 δισ. μειώθηκαν οι καταθέσεις ιδιωτών μεταξύ Ιανουαρίου με 15/3/2017 στα 118 δισ.

Κατά 3,32 δισ. μειώθηκαν οι καταθέσεις ιδιωτών μεταξύ Ιανουαρίου με 15/3/2017 στα 118 δισ.
Είναι ξεκάθαρη η φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας μέσω της μείωσης των καταθέσεων.
Κατά 3,32 δισεκ. στα 118 δισεκ. ευρώ έχουν μειωθεί οι καταθέσεις ιδιωτών – επιχειρήσεων και νοικοκυριών – στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου με 15 Μαρτίου του 2017.
Η αβεβαιότητα για την έκβαση της αξιολόγησης, οι φόροι και η μείωση του κοινωνικού πλούτου λόγω αδυναμίας αποταμίευσης σε συνδυασμό με την γενική περιρρέουσα ατμόσφαιρα είχαν ως αποτέλεσμα για συνεχή μήνα οι καταθέσεις να μειώνονται.
Συγκεκριμένα οι καταθέσεις επιχειρήσεων και ιδιωτών διαμορφώθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου του 2016 στα 121,38 δισεκ. και στις 15 Μαρτίου του 2017 είχαν υποχωρήσει στα 118,08 δισεκ. ευρώ ή μείωση -3,32 δισεκ. ευρώ.
Οι καταθέσεις των νοικοκυριών που αποτελούν και τον πυρήνα των καταθέσεων στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο 77% των συνολικών καταθέσεων μειώθηκαν στα 98,55 δισεκ. από 100,77 δισεκ. στο τέλος του 2016.
Οι πιέσεις που ασκούνται στις καταθέσεις – ρευστότητα των τραπεζών – έχει ως συνέπεια να παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στην εξάρτηση των τραπεζών από το ευρωσύστημα.
Οι ελληνικές τράπεζες στηρίζονται στην ρευστότητα της ΕΚΤ που έχει μειωθεί από τα 20,18 δισεκ. τον Ιανουάριο στα 18,76 δισεκ. τον Φεβρουάριο του 2017 αλλά αυξήθηκε το ELA ο έκτακτος μηχανισμός παροχής ρευστότητας από τα 42,8 στα 43,14 δισεκ. τον Φεβρουάριο του 2017.
Συνολικά η εξάρτηση από το ευρωσύστημα παραμένει σταθερή στα 63 δισεκ. με οριακή ωστόσο αύξηση του ELA η οποία είναι δυσανάλογη μικρή σε σχέση με την έκταση της εκροής καταθέσεων.
Ως γνωστό το ELA έχει αυξημένο επιτόκιο 2,55% σε σχέση με το 0% που πληρώνουν οι τράπεζες όταν δανείζονται απευθείας από την ΕΚΤ.
Οι ελληνικές τράπεζες ωστόσο εμφανίζουν αυξημένα collaterals μετά και την επαναφορά και του waiver.
Συνολικά διαθέτουν ένα απόθεμα άνω των 20 δισεκ.
Η πίεση στις καταθέσεις είναι εμφανής καθώς σχεδόν το 70% του new money έχει φύγει αλλά δεν επικρατεί πανικός παρά τις όποιες αναφορές στις καταθέσεις.
Δεν επικρατεί ο πανικός του 2015 σε καμία περίπτωση.
Πάντως το γεγονός ότι οι καταθέσεις μειώθηκαν 3,32 δισεκ. και ειδικά των νοικοκυριών όπερ σημαίνει ότι έχουν φθάσει στα επίπεδα του Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου του 2003.
Είναι ξεκάθαρη η φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας μέσω της μείωσης των καταθέσεων.

Υποσημείωση

Μεταξύ τέλος 2009 και 15 Μαρτίου του 2017 οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών έχουν μειωθεί 119,6 δισεκ. δηλαδή αυτές που χάθηκαν είναι περισσότερες από αυτές που έχουν απομείνει.
Η φτωχοποίηση της κοινωνίας είναι γεγονός έχουν χάσει το 50% του αποταμιευτικού πλούτου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS