Ποιες βελτιώσεις προτείνουν οι τραπεζίτες στον εξωδικαστικό μηχανισμό για να έχει επιτυχία

Ποιες βελτιώσεις προτείνουν οι τραπεζίτες στον εξωδικαστικό μηχανισμό για να έχει επιτυχία
Σε κάθε περίπτωση οι τραπεζίτες εκτιμούν ότι το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικός μηχανισμό θα πρέπει να πρέπει να ικανοποιεί τόσο την ασφάλεια, όσο και την ταχύτητα της διαδικασίας
«Δίχτυα» που να πιάνει όλα τα ψάρια – οφειλέτες ζητούν οι τραπεζίτες για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό ώστε να μην γίνει «εργαλείο» για στρατηγικούς κακοπληρωτές αλλά και κυρίως να μη δώσει «δεύτερη ευκαιρία» σε οφειλέτες με υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και με «γεμάτους» του τραπεζικούς λογαριασμούς.
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) με επιστολή της προς της Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού, το οποίο να σημειωθεί αναμένεται να ψηφιστεί στα τέλη του μήνα, επισημαίνει τον κίνδυνο να δημιουργηθούν ψεύτικες οφειλές ώστε να δημιουργείται ευνοϊκή πλειοψηφία προς τον οφειλέτη ώστε να ενταχθεί στις ρυθμίσεις του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Το δεύτερο ζήτημα, που βάζει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών αφορά στην υποχρέωση του οφειλέτη να γνωστοποιήσει τα περιουσιακά του στοιχεία και τις σχετικές συναλλαγές που έχουν γίνει τους τελευταίους 24 μήνες.
Η Ένωση προτείνει να αυξηθεί στα 5 χρόνια η περίοδος αυτή και να αναφέρεται ρητά ότι η υποχρέωση αυτή αφορά και τραπεζικές καταθέσεις, αϋλα περιουσιακά στοιχεία, τηρούμενα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε χώρα της αλλοδαπής
Σε κάθε περίπτωση οι τραπεζίτες εκτιμούν ότι το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικός μηχανισμό θα πρέπει να πρέπει να ικανοποιεί τόσο την ασφάλεια, όσο και την ταχύτητα της διαδικασίας.
Την άποψη αυτή συμμερίζεται και η κυβέρνηση αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά το πρώτο ζήτημα, αυτό των εικονικών απαιτήσεων, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών υπογραμμίζει ότι δεν προβλέπεται καμία διαδικασία ελέγχου ή επαλήθευσης των απαιτήσεων που καταγράφονται στην κατάσταση των πιστωτών και συμμετέχουν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό.
Οι αρμοδιότητες ελέγχου του συντονιστή σε αυτό το επίπεδο, όπως υπογραμμίζει στο υπόμνημα της η Ένωση, είναι μάλλον τυπικού χαρακτήρα και ελέγχεται μόνο η πληρότητα του φακέλου.
Η τραπεζική εμπειρία λέει ότι παρεμφερείς διαδικασίες του προϊσχύοντος πλαισίου έχει δείξει ότι η προβολή εικονικών απαιτήσεων αποτελούσε συνήθη για το σχηματισμό πλειοψηφιών ευνοϊκών προς τον οφειλέτη (το άρθρο 44 Ν. 1892/1990, το οποίο επίσης προέβλεπε την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης με την πλειοψηφία του 60% των πιστωτών του οφειλέτη και του 40% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών)
Στην πράξη, θα πρέπει να αποτραπεί το φαινόμενο, μια επιχείρηση να εμφανίζει έναν ή περισσότερους «δήθεν» πιστωτές που κατέχουν το 40% - 60% των οφειλών και να συμπαρασύρουν και τους υπόλοιπους, πραγματικούς πιστωτές σε μια ευνοϊκή για τον οφειλέτη ρύθμιση.
Η Ένωση παραδέχεται ότι ένα εκτεταμένο στάδιο προληπτικού ελέγχου των απαιτήσεων θα δημιουργούσε σημαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία και για τον λόγο αυτό προτείνει ότι προστεθεί στα δικαιολογητικά της αίτησης υπαγωγής η κατάθεσης βεβαίωσης υπογεγραμμένης από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή από Ελεγκτική Εταιρεία, όπως ορίζονται στο Ν. 4449/2017, οι οποίοι θα βεβαιώνουν την ακρίβεια και την εγκυρότητα της κατάστασης πιστωτών.
Αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, η ανωτέρω βεβαίωση μπορεί να χορηγείται και από ελεγκτή πτυχιούχο ανώτατης σχολής, που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α` τάξεως.
Για την γνωστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, η ΕΕΤ ζητάει να ενισχυθούν οι υποχρεώσεις του οφειλέτη.
Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλλει κατάλογο των περιουσιακών του στοιχείων με αναφορά στην εμπορική τους αξία.
Περαιτέρω, προβλέπει ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να συμπεριλάβει στην αίτηση: δήλωση για μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων εντός των τελευταίων 5 ετών από την υποβολή της αίτησης, δήλωση για τη διενέργεια συναλλαγών, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, εντός των τελευταίων 24 μηνών από την υποβολή της αίτησης.
Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει η ΕΕΤ η αναφορά του Σχεδίου Νόμου σε «περιουσιακά στοιχεία» και σε «μεταβίβαση» παραπέμπει μάλλον σε ακίνητη περιουσία και για τον λόγο αυτό οι τραπεζίτες ζητούν να υπάρχει ρητή αναφορά σε τραπεζικές καταθέσεις, χρεόγραφα, αϋλες κινητές αξίες κλπ τηρούμενα σε Ελλάδα και εξωτερικό και μάλιστα για 5 χρόνια πριν από την υποβολή αίτησης.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS