Εθνική Πανγαία: Μείωση 10% στα καθαρά κέρδη το α' 3μηνο 2017, στα 17,1 εκατ. ευρώ

Εθνική Πανγαία: Μείωση 10% στα καθαρά κέρδη το α' 3μηνο 2017, στα 17,1 εκατ. ευρώ
Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση 2,1% (Α’ τρίμηνο 2017: €19,8 εκατ., Α’ τρίμηνο 2016: €19,4 εκατ.) παρά την επιβάρυνση από την αύξηση του ΕΝΦΙΑ κατά €0,4 εκατ.
Μείωση της τάξης του 10,1% σημείωσαν, σε ετήσια βάση, τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Πανγαίας το α' 3μηνο του 2017, καθώς ανήλθαν στα €17,1 εκατ., την ίδια στιγμή που ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου 2017 έφτασε τα €28,7 εκατ. έναντι €28,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 (αύξηση 0,2%).
Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση 2,1% (Α’ τρίμηνο 2017: €19,8 εκατ., Α’ τρίμηνο 2016: €19,4 εκατ.) παρά την επιβάρυνση από την αύξηση του ΕΝΦΙΑ κατά €0,4 εκατ..
Η μείωση στα καθαρά κέρδη οφείλεται κυρίως στην αλλαγή του φορολογικού πλαισίου των ΑΕΕΑΠ, καθώς πλέον θεσπίστηκε κατώτατο όριο φόρου κάθε εξαμήνου 0,375% του μέσου όρου των επενδύσεων πλέον των διαθεσίμων (ήτοι 0,75% σε ετήσια βάση).
Ως αποτέλεσμα οι φόροι σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκαν από €0,4 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2016 σε €2,7 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2017 (αύξηση 598%).
Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 31η Μαρτίου 2017 ανήλθε σε €1.211,9 εκατ. ή €4,74 ανά μετοχή (31.12.2016: €1.194,8 εκατ. και €4,68, αντίστοιχα).
Την 31η Μαρτίου 2017 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελούνταν από 333 εμπορικά ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία), συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 899 χιλ. τ.μ.
Τα περισσότερα από τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας σε όλη την Ελλάδα, ενώ δεκατέσσερα ακίνητα είναι στην Ιταλία και δύο στη Ρουμανία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS