Εθνική Τράπεζα: Στις 26 Ιουνίου 2017 η 8η άσκηση των warrants

Εθνική Τράπεζα: Στις 26 Ιουνίου 2017 η 8η άσκηση των warrants
Ημερομηνία έναρξης καταχώρισης εντολών συμμετοχής στην άσκηση ορίζεται η 20.6.2017 (ημέρα Τ-4)
H 26η Ιουνίου 2017 (ημέρα Τ) είναι η ημερομηνία 8ης άσκησης για τα Warrants, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα.
Ημερομηνία έναρξης καταχώρισης εντολών συμμετοχής στην άσκηση ορίζεται η 20.6.2017 (ημέρα Τ-4).
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία όγδοης άσκησης των warrants.www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS