Τι μας έδειξε η απογοητευτική πρώτη αντίδραση των μετοχών στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά το Eurogroup;

Τι μας έδειξε η απογοητευτική πρώτη αντίδραση των μετοχών στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά το Eurogroup;
Δεν είναι μόνο ότι δεν διευθετήθηκε το χρέος, δεν είναι ότι δεν διευθετήθηκε το QE αλλά η φτώχεια των ελληνικών assets συγκρινόμενα με τα ευρωπαϊκά με όρους P/BV, P/E και βεβαίως προβλημάτων που εμφανίζουν
Τι μας έδειξε η απογοητευτική πρώτη αντίδραση των μετοχών στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά το Eurogroup στις 15 Ιουνίου;
Πριν παρουσιάσουμε ορισμένα επιχειρήματα θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τι θέση είχαμε το τελευταίο διάστημα για το ελληνικό χρηματιστήριο….
Θα ακολουθήσουμε πλαγιοανοδική κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει τον Γενικό Δείκτη στις 855 μονάδες.
Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνεται ως πρώτη ανάγνωση, ο στόχος της αγοράς είναι οι 855 μονάδες ή άνοδος +6% από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών.
Όμως αν δούμε την αντιστοιχία μεταξύ αποδόσεων ομολόγων και επιδόσεων χρηματιστηρίου εξάγεται το συμπέρασμα ότι με 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 4,8% θα πρέπει ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο να είναι μεταξύ 900 και 1000 μονάδων.
Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα που μπλοκάρει αυτή την συσχέτιση ομολόγων και χρηματιστηρίου.
Δεν είναι μόνο ότι δεν διευθετήθηκε το χρέος, δεν είναι ότι δεν διευθετήθηκε το QE αλλά η φτώχεια των ελληνικών assets συγκρινόμενα με τα ευρωπαϊκά με όρους P/BV, P/E και βεβαίως προβλημάτων που εμφανίζουν τα ελληνικά assets σε σχέση με τα ευρωπαϊκά….
Η σύγκριση είναι απογοητευτική σε πολλά επίπεδα.

Τι σημαίνει αυτό για τις μετοχές των τραπεζών και τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25;

Οι μετοχές των τραπεζών με ρεαλιστικά κριτήρια δεν έχουν πολλά περιθώρια ανόδου.
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση των τραπεζών στο χρηματιστήριο είναι 10,6 δισεκ. ευρώ με tangible book στα 28,5 δισεκ ή P/BV 0,37.
Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με ένα discount τουλάχιστον -40% με βάση τον μέσο όρο των 18 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών.
Με όρους P/E για το 2017 οι μετοχές των τραπεζών είναι ακραία πανάκριβες.
Με όρους P/E για το 2018 – εκτιμώμενα κέρδη 600 εκατ ευρώ – διαμορφώνεται στο 17 δηλαδή παραμένουν ακόμη οι τράπεζες σε υπερτιμημένη ζώνη.
Μόνο με όρους P/E 2019 οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών είναι ρεαλιστικά αποτιμημένες.
Για να τεθεί πιο απλά ας πάρουμε παράδειγμα την Eurobank.
Η μετοχή της Eurobank στο καλύτερο σενάριο θα φθάσει στα 1,18 ευρώ ή +23% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών.
Αυτά είναι τα περιθώρια ανόδου των τραπεζών δηλαδή η κεφαλαιοποίηση των 10,6 δισεκ. των 4 συστημικών τραπεζών να φθάσει τα 13 με 13,5 δισεκ. ευρώ.
Για τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 υπάρχουν μετοχές που αποτιμώνται ωσάν ο Γενικός Δείκτης να βρίσκεται στις 1300 μονάδες.
Υπάρχουν μετοχές ακραία υπερτιμημένες.
Με ρεαλιστικά κριτήρια δεν μπορεί η Coca Cola να έχει αποτίμηση 9,85 δισεκ. και οι 4 συστημικές τράπεζες κεφαλαιοποίηση 10,6 δισεκ. ευρώ.
Οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 βρίσκονται σε απαγορευμένη ζώνη.

Αξίζουν τώρα για αγορά τα ελληνικά ομόλογα;

Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό, άπαξ και η Ελλάδα δεν πήρε λύση για το χρέος και το QE θα πρέπει να δούμε την μέση απόδοση σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των 20 ομολόγων;
Θα πρέπει να δούμε την συμπεριφορά του 10ετούς ομολόγου και του 2ετούς πρώην 5ετούς και να τα συγκρίνουμε με την Πορτογαλία…
Ο στόχος της Ελλάδος είναι η Πορτογαλία έως και 2 χρόνια από σήμερα.
Η μέση τιμή των 20 ελληνικών ομολόγων που διαπραγματεύονται είναι 79 μονάδες βάσης και μια κίνηση έως τις 83 μονάδες βάσης σε βάθος πολλών εβδομάδων θα ήταν ρεαλιστική εκτίμηση.
Η 10ετία εμφανίζει απόδοση 5,71% με 5,49%.
Χωρίς χρέος και χωρίς QE η μέση απόδοση θα μπορούσε να υποχωρήσει στο 5% με 4,8% οπότε τα όρια βελτίωσης δεν είναι μεγάλα.
Το 10ετές Πορτογαλικό που είναι βασικό ομόλογο σύγκρισης για τα ελληνικά ομόλογα, εμφανίζει απόδοση 2,86% είχε φθάσει πριν λίγους μήνες στο 4,18%.
Υπάρχει μια σχολή σκέψης που λέει ότι η διαφορά μεταξύ 10ετούς ελληνικού και 10ετούς πορτογαλικού αυτό που ονομάζουμε spread πρέπει να είναι στις 100 μονάδες βάσης.
Δηλαδή εάν η Πορτογαλία βρίσκεται στο 2,86% η Ελλάδα πρέπει να βρίσκεται στην 10ετία στο 3,86%.
Η προσέγγιση αυτή είναι ακραία φιλόδοξη εάν ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει τεράστιο χάσμα μεταξύ της Ελλάδος και της Πορτογαλίας στην πιστοληπτική ικανότητα.
Η Πορτογαλία βρίσκεται έως 8 βαθμίδες υψηλότερα με όρους πιστοληπτικής ικανότητας σε σχέση με την Ελλάδα στην κλίμακα της Moody's ... και 5 βαθμίδες υψηλότερα με όρους Standard and Poor’s.
Χωρίς χρέος, χωρίς QE και με τέτοιο χάσμα πιστοληπτικής ικανότητας η διαφορά – spread μεταξύ του ελληνικού 10ετούς και πορτογαλικού 10ετούς πρέπει να είναι τουλάχιστον 180 με 200 μονάδες βάσης όπερ σημαίνει 4,8% απόδοση για το 10ετές ελληνικό.
Το επόμενο διάστημα πρέπει να παρακολουθούμε την συμπεριφορά του 10ετούς Πορτογαλικού ομολόγου.
Ως προς το spread Ελλάδος με Γερμανία στην 10ετία – η Γερμανία αποτελεί benchmark για όλα τα ευρωπαϊκά ομόλογα – την τρέχουσα περίοδο διαμορφώνεται στις 530 μονάδες βάσης.
Με βάση ένα ρεαλιστικό σενάριο το spread μεταξύ 10ετούς ελληνικού και 10ετούς γερμανικού ομολόγου θα πρέπει να υποχωρήσει στις 450 μονάδες.
Στην 2ετία πρώην 5ετές που αποτελεί και στόχο για re opening επανέκδοση εμφανίζει απόδοση 4,68% με 4,42%.
Η διαφορά spread με την Πορτογαλία είναι χαοτική.
Υποχώρηση κάτω από 4% στο νυν 2ετές ελληνικό ομόλογο θα το ενέτασσε στην υπερτιμημένη ζώνη…ωστόσο λόγω λανθασμένης προσδοκίας για QE το 2017 – δεν θα πάρουμε QE το 2017 – ίσως η απόδοση υποχωρήσει κάτω από 4% στο 3,8%.....

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS