ΕΚΤ: Απαραίτητη η κατάθεση σχεδίου χρηματοδότησης από τις τράπεζες που χρησιμοποιούν στο εξής κεφάλαια από τον ELA

ΕΚΤ: Απαραίτητη η κατάθεση σχεδίου χρηματοδότησης από τις τράπεζες που χρησιμοποιούν στο εξής κεφάλαια από τον ELA
Ενισχύεται η διαφάνεια για την αποτροπή νομισματικής χρηματοδότησης
Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλάζει τους όρους με τους οποίους οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες χορηγούν την Εκτακτη Ρευστότητα στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω του Μηχανισμού ELA.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΤ, ο ELA θα παρασχεθεί σε τράπεζες που αντιμετωπίζουν "προβλήματα ρευστότητας", υπό την προϋπόθεση ότι η πράξη αυτή δεν αποτελεί μέρος της ενιαίας νομισματικής πολιτικής.
Το επιτόκιο (κόστος) με το οποίο χορηγείται η ρευστότητα μέσω του ELA δεν μεταβάλλεται και παραμένει κατ΄ ελάχιστον 1% υψηλότερο από το επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης της ΕΚΤ (marginal lending facility) το οποίο σήμερα βρίσκεται στο 0,25%.
Με τις νέες ρυθμίσεις επέρχονται αλλαγές στα κριτήρια φερεγγυότητας που πρέπει να πληρούν τα πιστωτικά ιδρύματα που αιτούνται ELA.
Επιροσθέτως προσδιορίζονται εκείνες οι περιπτώσεις όπου ο ELA παρέχεται με περιορισμούς ή απαγορεύεται.
Ακόμη ορίζεται ότι η διάρκεια του ELA επεκτείνεται από τους 6 στους 12 μήνες.
Οι αιτήσεις για ELA είναι ευθύνη των 19 εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης και όχι της ΕΚΤ.
Συνεπώς, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες θα επιβαρύνονται με το κόστος παροχής των κεφαλαίων και θα πρέπει να ενημερώνουν την ΕΚΤ για το μέγεθος, τη λήξη, το νόμισμα και τις εξασφαλίσεις έναντι των οποίων παρέχεται ο ELA.
Η τελευταία σημαντική αιτία της παροχής της ELA στην ευρωζώνη ήταν κατά τη διάρκεια της κρίσης του ελληνικού χρέους πριν από δύο χρόνια.
Οι ελληνικές τράπεζες αναγκάστηκαν να επιβιώσουν μετά την απόφαση της ΕΚΤ να αποσύρει τη χρηματοδότηση των εγχώριων τραπεζών.
Να σημειωθεί πως οι ελληνικές τράπεζες έχουν σήμερα πρόσβαση στο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα συνολικού ύψους 44,2 δισ. Ευρώ.
Επίσης, στους όρους της, η ΕΚΤ πρόσθεσε ότι κάθε τράπεζα που λαμβάνει τον ELA πρέπει να παράσχει ένα «σχέδιο χρηματοδότησης εντός δύο μηνών από την πρώτη παροχή και για όσο χρονικό διάστημα τη λαμβάνει».
Επίσης, πρέπει να κάνει μηνιαίες ενημερώσεις σχετικά με τα επίπεδα κεφαλαίου της.
Σε περίπτωση που το ποσό της συνδρομής για οποιαδήποτε τράπεζα ή χώρα υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ, το εκτελεστικό συμβούλιο της ΕΚΤ θα πρέπει να κρίνει εάν η ζώνη ασφαλείας επηρεάζει ή όχι τις πράξεις νομισματικής πολιτικής της ευρωζώνης.
Τέλος, με πλειοψηφία των δύο τρίτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα μπορούσε να αποφασίσει να παράσχει ένα ανώτατο όριο ή να σταματήσει τον ELA εάν διαπιστωθεί ότι παραβιάζει την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης σε χώρα ευρωζώνης (όπου η κεντρική τράπεζα χρηματοδοτεί απευθείας τις κρατικές δαπάνες).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS