ΕΚΤ και SSM εξετάζουν σχεδόν καθολική άρση capital controls μετά τα stress tests του 7/2018

ΕΚΤ και SSM εξετάζουν σχεδόν καθολική άρση capital controls μετά τα stress tests του 7/2018
H αύξηση των καταθέσεων είναι προφανώς καίριο ζήτημα για τις ελληνικές τράπεζες και ακόμη φως σε αυτό το πρόβλημα δεν έχει υπάρξει.
Η ΕΚΤ και ο SSM οι δύο αρμόδιες εποπτικές αρχές των ελληνικών τραπεζών εξετάζουν σχεδόν καθολική άρση των capital controls στις ελληνικές τράπεζες μετά τα stress tests του Ιουλίου του 2018.
Σύμφωνα με ορισμένες πηγές που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς το θέμα η ΕΚΤ και ο SSM δεν θα λάβουν καμία μεγάλης και γενικευμένης κλίμακας άρσης των capital controls στην Ελλάδα πριν ολοκληρωθούν τα stress tests τα οποία θα ξεκινήσουν αρχές 2018 και θα ολοκληρωθούν Ιούλιο του 2018.
Εκείνη την περίοδο αναμένεται να έχει οριστικά μηδενίσει και το ELA και οι τράπεζες στην Ελλάδα να κάνουν χρήση μόνο της άμεσης ρευστότητας από την ΕΚΤ χωρίς έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας ELA.
Με βάση όλες τις ενδείξεις οι ελληνικές τράπεζες θα ξεπεράσουν τον σκόπελο των stress tests ειδικά μάλιστα εάν οι επιδόσεις στο γ΄ και δ΄ τρίμηνο του 2017 στο ΑΕΠ είναι αξιόλογες.
Το Φθινόπωρο του 2018 και εφόσον οι ελληνικές τράπεζες ξεπεράσουν τον σκόπελο των stress tests που είναι το βασικό σενάριο θα μπορούσε το 80% με 85% των περιορισμών ως προς τα capital controls να αρθούν.
Τι θα μπορούσε να συμβεί;
Στα ATMs να επανέλθει το προ των capital controls ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών και υπό κάποιους όρους ένας καταθέτης να μπορεί να σηκώνει όλα του τα καταθετικά κεφάλαια από μια τράπεζα.
Πάντως οι τράπεζες από την μια πλευρά κατανοούν ότι τα capital controls είναι τροχοπέδη αλλά για τις τράπεζες οι κεφαλαιακοί περιορισμοί έχουν αποτρέψει τις μαζικές εκροές καταθέσεων ενώ για το κράτος έχει βοηθηθεί στην προσπάθεια φοροδιαφυγής.
Εφόσον ξεπεραστούν τα stress tests του 2018 και η προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας συνεχιστεί…το πρόβλημα ρευστότητας που ονομάζεται στάσιμες καταθέσεις θα αρχίσει να αντιμετωπίζεται.
Οι καταθέσεις σταδιακά θα αρχίσουν να αυξάνονται με ένα ετήσιο ρυθμό 5 δισεκ. εξέλιξη που θα απελευθερώσει ρευστότητα ώστε οι τράπεζες να αρχίσουν να χρηματοδοτούν…ξανά την οικονομία.
H αύξηση των καταθέσεων είναι προφανώς καίριο ζήτημα για τις ελληνικές τράπεζες και ακόμη φως σε αυτό το πρόβλημα δεν έχει υπάρξει.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS