ΤτΕ: Σημαντική μείωση στα 37,9 δισ. ευρώ για τον ELA των ελληνικών τραπεζών, τον Ιούνιο 2017

ΤτΕ: Σημαντική μείωση στα 37,9 δισ. ευρώ για τον ELA των ελληνικών τραπεζών, τον Ιούνιο 2017
Η εξέλιξη αποτιμάται θετικά για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα...
Σημαντική μείωση της τάξης των 2,7 δισ. ευρώ κατέγραψε ο Μηχανικός Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) των ελληνικών τραπεζών τον Ιούνιο του 2017, καθώς βρέθηκε στα 37,9 δισ. ευρώ, έναντι 40,6 δισ. ένα μήνα νωρίτερα.
Η εξέλιξη αποτιμάται θετικά για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο, από τις αρχές Ιουνίου, βλέπει την αβεβαιότητα να μειώνεται, ως απόρροια και του κλεισίματος της β’ αξιολόγησης του προγράμματος διάσωσης.
Επισημαίνεται ότι στις 21 Ιουνίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Τ. δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου ELA προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 43,6 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η μείωση τότε του ανώτατου ορίου κατά 0,6 δισ. ευρώ, αντανακλούσε τις θετικές εξελίξεις στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

 
www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS