ΕΚΤ – SSM: Περίπου 5 δισ. δάνεια είναι εικονικά υγιή – Αύξηση στόχων για μείωση NPEs 30% - Capital Controls και μετά το 2018

ΕΚΤ – SSM: Περίπου 5 δισ. δάνεια είναι εικονικά υγιή – Αύξηση στόχων για μείωση NPEs 30% - Capital Controls και μετά το 2018
Με βάση εκτιμήσεις 5 δισεκ δάνεια που εμφανίζονται υγιή δεν είναι υγιή και προφανώς οι έλεγχοι που θα διεξαχθούν δύνανται να αποκαλύψουν το μέγεθος του προβλήματος.
Στο μικροσκόπιο της ΕΚΤ και του SSM δεν βρίσκονται μόνο τα προβληματικά δάνεια NPLs και NPEs αλλά και δάνεια τα οποία θεωρούνται εικονικά υγιή αναφέρει τραπεζική πηγή σε τράπεζα που διενεργούνται οι έλεγχοι…
Ως γνωστό έλεγχος των δανειακών χαρτοφυλακίων και ειδικά των προβληματικών έχει ξεκινήσει σε Alpha bank και Εθνική και είναι αυστηρότατες οι διαδικασίες.
Ο έλεγχος που διεξάγεται από EKT και SSM θα ολοκληρωθεί τέλη Σεπτεμβρίου και Οκτώβριο θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος με Πειραιώς και Eurobank που θα ολοκληρωθεί τέλη Δεκεμβρίου 2017.
Με βάση τραπεζική πηγή, ΕΚΤ και SSM φαίνεται ότι θα ελέγξουν και δάνεια τα οποία θεωρούνται εικονικά εξυπηρετούμενα, έχουν αναδιαρθρωθεί αλλά στην πραγματικότητα είναι αφερέγγυα και μη εξυπηρετούμενα.
Με βάση εκτιμήσεις 5 δισεκ δάνεια που εμφανίζονται υγιή δεν είναι υγιή και προφανώς οι έλεγχοι που θα διεξαχθούν δύνανται να αποκαλύψουν το μέγεθος του προβλήματος.
Εν τω μεταξύ όπως έχουμε αναφέρει αναμένεται αύξηση 30% των στόχων για το ελληνικό banking ως προς τα NPLs και NPEs που αυτό σημαίνει για το 2018 από 7 δισεκ. σε περίπου 10 ή 11 δισεκ. ευρώ
Είναι προφανές ότι θα ασκηθούν σημαντικές πιέσεις στις τράπεζες να εξυγιάνουν ή να πουλήσουν προβληματικά δάνεια.
-Τα καταναλωτικά προβληματικά δάνεια με ή χωρίς εξασφαλίσεις μπορούν να πωληθούν στο 1% με 1,5% της ονομαστικής τους αξίας.
-Τα στεγαστικά προβληματικά ανοίγματα μπορούν να πωληθούν στο 26% με 30% της ονομαστικής τους αξίας
-Τα προβληματικά ανοίγματα σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες θα μπορούσαν να πωληθούν στο 4% με 5% της ονομαστικής αξίας
-Τα προβληματικά ανοίγματα στις μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να πωληθούν στο 30% με 33% της ονομαστικής αξίας.
Με βάση αυτές τις παραδοχές
1)Τα καταναλωτικά προβληματικά ανοίγματα ύψους 14,4 δισεκ. ευρώ με ή χωρίς εξασφαλίσεις λογιστικοποιημένα ή μη θα μπορούσαν να πωληθούν 180 εκατ.
Δηλαδή τα 14,4 δισεκ. έχουν αξία 180 εκατ ευρώ.
2) Τα στεγαστικά προβληματικά ανοίγματα ύψους 27 δισεκ. ευρώ θα μπορούσαν να πωληθούν περίπου 7 δισεκ. ή σε ένα εύρος 6,5 με 7,5 δισεκ.
3) Τα προβληματικά ανοίγματα σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες ύψους 17 δισεκ. θα μπορούσαν να πουληθούν μεταξύ 780 με 850 εκατ ευρώ.
4) Τα προβληματικά ανοίγματα στις μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις ύψους 44 δισεκ. θα μπορούσαν να πωληθούν 13 δισεκ.
4)Τα ναυτιλιακά προβληματικά ανοίγματα ύψους 2,8 δισεκ. θα μπορούσαν να πωληθούν 560 εκατ ευρώ.

Συνολικά 106 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα πάσης φύσεως δανείων θα μπορούσαν να πωληθούν 21 δισεκ. ευρώ.
NPEs – Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

Πώληση ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας

Πώληση σε απόλυτα μεγέθη

Σύνολο 106 δισ

19%

21 δισ

Πολύ μικρών εταιριών 17 δισ ευρώ

4% με 5%

780-850 εκατ

Μεγάλων και μεσαίων εταιριών 44 δισ

30%

13 δισ

Στεγαστικά 27 δισ

26%

7 δισ

Καταναλωτικά 14,4 δισ

1% με 1,2%

180 εκατ

Ναυτιλιακά 2,8 δισ

20%

560 εκατ

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

Ποιο είναι το πρόβλημα;

Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτό την προσέγγιση;
Ότι οι τράπεζες δεν διαθέτουν 100% προβλέψεις για όλα τα NPEs οπότε οποιαδήποτε πώληση για να είναι κεφαλαιακά και τραπεζικά ορθή θα πρέπει να έχουν διενεργηθεί προβλέψεις στο 100%.
Για να τεθεί απλά εάν οι τράπεζες πουλούσαν αύριο 106 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα θα είχαν μια σωρευτική ζημία 30 με 35 δισεκ. ευρώ.
Θα χρειαζόντουσαν δηλαδή να ανακεφαλαιοποιηθούν εκ νέου με 30-35 δισεκ. ευρώ.
Τα τρέχοντα συνολικά κεφάλαια – όχι τα tangible book – ανέρχονται σε 33 δισεκ. οπότε οι τράπεζες θα μηδένιζαν με τα προβληματικά τους δάνεια αλλά θα μηδένιζαν και τα κεφάλαια τους, οπότε θα χρειάζονταν μια ολοσχερή ανακεφαλαιοποίηση.
Το σενάριο αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί λόγω αδυναμίας τόσο μεγάλης και εκτεταμένης ανακεφαλαιοποίησης.

Capital Controls και μετά το 2018

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος το Αύγουστο του 2018 πολλοί προβλέπουν ότι θα αρθούν και οι περιορισμοί στα capital controls μαζί με τον μηδενισμό της εξάρτησης των τραπεζών από το ELA.
Ωστόσο τραπεζικές πηγές προβλέπουν ότι επειδή τα capital controls έχουν συμβάλλει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής είναι πιθανό ορισμένα μέτρα των κεφαλαιακών ελέγχων να διατηρηθούν και μετά το 2018.
Πάντως η τελευταία πράξη που θα υπάρξει για τα capital controls θα είναι η πλήρη απελευθέρωση των ATMs και του ορίου αναλήψεων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS