Χωρίς ECCL πιστωτική γραμμή και χωρίς QE το 10ετές ομόλογο δεν μπορεί να πέσει κάτω από 4,5% και το 5ετές κάτω από 3,5%

Χωρίς ECCL πιστωτική γραμμή και χωρίς QE το 10ετές ομόλογο δεν μπορεί να πέσει κάτω από 4,5% και το 5ετές κάτω από 3,5%
H τεχνικής υφής βελτίωση που καταγράφεται στις αποδόσεις των εντόκων γραμματίων ειδικά στα 6μηνα έντοκα στο 2,5% από 2,78% δεν φαίνεται να επηρεάζει όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων.
Το 10ετές ομόλογο κινείται στο εύρος μεταξύ 5,40% με 5,25%, το 5ετές στο 4,55% με 4,48% και το 2ετές λήξης 2019 στο 3,27%.
Η Ελλάδα έχει ως μέτρο σύγκρισης την Πορτογαλία όπου στην 10ετία εμφανίζει απόδοση 2,84%, στην 5ετία 1,18% και στην 2ετία 0,087% .
Πρακτικά η Ελλάδα έχει διαφορά spread με την Πορτογαλία στο 10ετές ομόλογο 248 μονάδες βάσης και στην 5ετία 329 μονάδες βάσης.
Η διαφορά αυτή είναι εύλογη για 3 βασικούς λόγους
1)Η Πορτογαλία ουσιαστικά βρίσκεται εκτός μνημονίων με την οικονομία να αναπτύσσεται εξέλιξη που αντικατοπτρίζεται στο ΑΕΠ.
2)Η Πορτογαλία έχει χαοτική διαφορά από την Ελλάδα με όρους πιστοληπτικής διαβάθμισης έως 8 βαθμίδες διαφορά με όρους Moody’s και 5 βαθμίδες διαφορά με βάση την Standard and Poor’s.
Με δεδομένο ότι ένας οίκος αξιολόγησης δεν μπορεί να αναβαθμίσει την Ελλάδα πάνω από 2 βαθμίδες ετησίως για να φθάσει η Ελλάδα την Πορτογαλία σε πιστοληπτική ικανότητα χρειάζεται 3 με 5 χρόνια.
3)Η Πορτογαλία βρίσκεται σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης QE όχι επειδή ήταν σε μνημόνιο αλλά επειδή διέθετε επενδυτική βαθμίδα investment grade δηλαδή από ΒΒΒ- και υψηλότερα.
Η Πορτογαλία λοιπόν είχε ένα στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι της Ελλάδος που αντικατοπτρίζεται σε όρους πιστοληπτικής ικανότητας αλλά και στο γεγονός ότι η Ελλάδα χρειάστηκε 3 μνημόνια και η Πορτογαλία 1 μνημόνιο για να σταθεροποιήσει την οικονομία.
Για να μπορέσει η Ελλάδα να μειώσει το spread στα 10ετή ομόλογα από 248 στις 150 μονάδες βάσης δηλαδή 100 μονάδες βάσης ή 1% βελτίωση θα πρέπει είτε η Ελλάδα να αποκτήσει ECCL γραμμή νέα πιστωτική γραμμή είτε να ενταχθεί σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης QE.
Επειδή στο κρίσιμο Eurogroup στις 6 Νοεμβρίου δεν θα εξεταστεί το ζήτημα του ελληνικού χρέους καθώς η επιμήκυνση κατά 10 ή 15 χρόνια δεν θεωρείται ζήτημα της παρούσης άρα η Ελλάδα δεν μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα QE για τους επόμενους 5-6 μήνες τουλάχιστον η μόνη περίπτωση να υποχωρήσουν σημαντικά οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων είναι να εξεταστεί σε βάθος 6 μηνών η νέα πιστωτική γραμμή ECCL που ως στόχο θα έχει να λειτουργεί ως μηχανισμός εγγύησης εκδόσεων ομολόγων από το ελληνικό δημόσιο.
Η μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα θα είναι η 3η αξιολόγηση η οποία θα ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου 2017 και είναι άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί.
Μετά την ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης θα ανοίξει το ζήτημα της νέας πιστωτικής γραμμής, ωστόσο στις 6 Νοεμβρίου θα διαπιστωθεί ότι το ΔΝΤ βρίσκεται σε μονόδρομο εξόδου από το ελληνικό πρόγραμμα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS