Αποκλειστικό: Η νέα πιστωτική γραμμή μεταθέτει για το 2019 capital controls, λύση στο χρέος – Το ΔΝΤ φεύγει το 2018

Αποκλειστικό: Η νέα πιστωτική γραμμή μεταθέτει για το 2019 capital controls, λύση στο χρέος – Το ΔΝΤ φεύγει το 2018
Η οριστική άρση των capital controls θα μετατεθεί για το 2019 οπότε και ολοκληρώνεται η νέα πιστωτική γραμμή
Ποιο είναι το σχέδιο των δανειστών για την Ελλάδα και 7 βασικά ζητήματα που αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες της οικονομίας;
Με βάση καλά ενημερωμένες πηγές ο βασικός σχεδιασμός είναι
-Να υπάρξει ετήσια πιστωτική γραμμή από το Καλοκαίρι 2018 μέχρι το Καλοκαίρι 2019 τουλάχιστον 1 έτος. 
-Η οριστική άρση των capital controls θα μετατεθεί για το 2019 οπότε και ολοκληρώνεται η νέα πιστωτική γραμμή
-Η λύση για το χρέος μετατίθεται για το 2019 με την λήξη της νέας πιστωτικής γραμμής.
-Στις 6 Νοεμβρίου 2017 αποφασίζεται η οριστική αποχώρηση του ΔΝΤ από την Ελλάδα το Καλοκαίρι 2018

Είναι οριστικό θα υπάρξει νέα πιστωτική γραμμή με ορίζοντα Αύγουστο 2018 - με Αύγουστο 2019

1)Νέα πιστωτική γραμμή με την λήξη του τρίτου μνημονίου θα υπάρξει.
Μπορεί η κυβέρνηση να έχει διακηρύξει ότι ολοκληρώνονται τα μνημόνια Αύγουστο του 2018 αλλά η διαπραγμάτευση που υπάρχει είναι εάν τελικώς υπάρξει ECCL ή PCCL πιστωτική γραμμή, διαπραγμάτευση για το είδος όχι για το εάν θα υπάρξει νέα πιστωτική γραμμή.
Η προληπτική χρηματοπιστωτική συνδρομή από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) περιλαμβάνει δύο τύπους:
- Precautionary Conditioned Credit Line (PCCL) προληπτικό πιστωτικό όριο υπό όρους
- Enhanced Conditions Credit Line (ECCL) - πιστωτικό όριο με ενισχυμένους όρους
Η πρόσβαση σε PCCL βασίζεται σε προκαθορισμένα κριτήρια και αφορά μέλη του ESM όπου η οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση εξακολουθεί να είναι κατά βάση υγιής.
 Τα κριτήρια επιλογής αφορούν τα εξής:
-Τήρηση των δεσμεύσεων στο πλαίσιο του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, του πλαισίου που αφορά τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και τη διαδικασία σχετικά με τις υπερβολικές ανισορροπίες.
-Βιωσιμότητα του χρέους Γενικής Κυβέρνησης.
-Ιστορικό πρόσβασης στις διεθνείς αγορές με εύλογους όρους.
-Βιώσιμη εξωτερική θέση.
-Απουσία προβλημάτων φερεγγυότητας στον τραπεζικό τομέα που μπορεί να απειλήσει τη συστημική σταθερότητα.
Η πρόσβαση σε ECCL είναι δυνατή για τα μέλη του ESM που δεν
συμμορφώνονται με ορισμένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας που
απαιτούνται για την πρόσβαση σε PCCL, αλλά των οποίων η γενική οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση παραμένει υγιής. Το μέλος του ESM, θα πρέπει να λάβει διορθωτικά μέτρα που θα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αδυναμιών εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεχή τήρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας τα οποία θεωρήθηκαν ότι τηρούνται όταν χορηγήθηκε το
πιστωτικό όριο.
Και οι δύο τύποι μπορεί να πραγματοποιηθούν μέσω δανείου ή
μέσω της πρωτογενούς αγοράς και έχουν αρχική περίοδο διαθεσιμότητας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης δύο φορές στο έτος (ανά εξάμηνο).
H ελληνική κυβέρνηση δίνει μάχη να μην είναι η νέα πιστωτική γραμμή ECCL αλλά PCCL…

Οριστική άρση των capital controls όχι 2018 αλλά Καλοκαίρι 2019

2)Τα capital controls υπό την έννοια της πλήρους άρσης των περιορισμών στους κεφαλαιακούς ελέγχους δεν θα αρθούν ούτε στην λήξη του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018.
Εφόσον υπάρξει ετήσια νέα πιστωτική γραμμή ECCL ή PCCL η οριστική άρση των capital controls μετατίθεται για την λήξη της νέας πιστωτικής γραμμής δηλαδή Αύγουστο του 2019.
Άρα οριστική άρση των capital controls Αύγουστο του 2019.
Με βάση τραπεζικές και κυβερνητικές πηγές, η τελευταία πράξη άρσης των capital controls θα αφορά το ύψος ανάληψης των καταθέσεων σε ημερήσια βάση και βεβαίως η πλήρης μεταφορά καταθέσεων.
Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη δεν έχει εγκριθεί η δημιουργία νέων τραπεζικών λογαριασμών κυρίως γιατί υπάρχει ο κίνδυνος οι καταθέτες να δημιουργούν 4 λογαριασμούς στις 4 συστημικές τράπεζες ή περισσότερους και μέσω αυτών να σηκώνουν πολλαπλάσια χρήματα σε εβδομαδιαία βάση ή σε διάστημα 2 εβδομάδων.
Σκεφθείτε ένα κάτοχο 30.000 ευρώ στις τράπεζες εάν έχει την δυνατότητα χρήσης πολλαπλών λογαριασμών θα μπορεί να σηκώσει και τις 30.000 ευρώ σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Συν τοις άλλοις τα capital controls έχουν συμβάλλει στην αντιμετώπιση της μικρής φοροδιαφυγής ενώ οι κατασχέσεις λογαριασμών έχουν φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ.

Νέο 3ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,8% με 2,9% έως τον Δεκέμβριο 2017

3)Με βάση το ευρύτερο σχέδιο της κυβέρνησης η Ελλάδα θα βγει εκ νέου στις αγορές με 3ετές ομόλογο τέλος του 2017 με στόχο να αντικαταστήσει είτε μέρος του παλαιού 5ετούς λήξης 2019 που δεν αντικαταστάθηκε – έχουν απομείνει 2,5 δισεκ. – ή θα μειωθεί το ύψος των εντόκων γραμματίων κατά 3 δισεκ. ευρώ ώστε να αντικατασταθεί ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός με 3ετές ομόλογο.
Να σημειωθεί ότι το όριο της Ελλάδος να αντλεί ρευστότητα μέσω εντόκων γραμματίων είναι 14,9 δισεκ. και θα μειωθεί στα 11,9 δισεκ.
Το νέο 3ετές ομόλογο στόχος είναι να έχει επιτόκιο κάτω από 3% περίπου στο 2,8% ή 2,9%.

Στο Eurogroup 6 Νοεμβρίου θα αποφασιστεί η αρχή του τέλους για το ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα

4)Στο Eurogroup στις 6 Νοεμβρίου 2017 ή το αργότερο 4 Δεκεμβρίου θα αποφασιστεί το μέλλον του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα.
Η πιθανότητα να ληφθεί απόφαση για οριστική αποχώρηση του ΔΝΤ από το ελληνικό πρόγραμμα έχει αυξηθεί σχεδόν στο 98% με 99%.
Ο ESM θα μετεξελιχτεί σε ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο και το ΔΝΤ

Η διευθέτηση του χρέους με ANFA – SMP το καλοκαίρι 2019.... με επιμήκυνση 5 χρόνια

5) Η επιμήκυνση του ελληνικού χρέους εάν τελικώς περάσει ως μέτρο για το ελληνικό χρέος το Καλοκαίρι του 2019  θα είναι το μέγιστο 5 χρόνια.
Διευθέτηση του ελληνικού χρέους εντός του 2017 δεν θα υπάρξει.
Στο Eurogroup στις 6 Νοεμβρίου που θα αποφασιστεί και η τελική τύχη του ΔΝΤ – θα αποχωρήσει τελικά από το πρόγραμμα – θα ανακοινώσουν οι υπουργοί οικονομικών ότι οι τελικές αποφάσεις για το χρέος θα ληφθούν το Καλοκαίρι του 2019 με την ολοκλήρωση της νέας πιστωτικής γραμμής.
Ως προς τα κέρδη από τα ομόλογα ANFA και SMP η ΕΚΤ θα προτείνει ειδικά τα κέρδη ύψους 7,69 δισεκ. ευρώ από τα ANFA και SMP να δοθούν τμηματικά δηλαδή σε 4 δόσεις αρχής γενομένης είτε από το τέλος του 2018 ή από το τέλος του 2019.
Το 2013 ήταν η τελευταία χρονιά που η χώρα μπόρεσε να αποσπάσει ένα καλό κομμάτι από αυτά τα κέρδη πριν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης σκληρύνουν τη στάση τους τοποθετώντας τον εξής «αστερίσκο»: επιστροφή κερδών μόνο μετά από συμφωνία της Αθήνας με τους πιστωτές.
Τον Ιούλιο του 2013 επεστράφησαν στην Ελλάδα κέρδη ύψους 2,696 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα αγοράς ελληνικών ομολόγων της ΕΚΤ (Securities Market Program, SMP) ενώ από το 2014 και μετά ξεκίνησαν οι μικρές «ενέσεις» ρευστότητας λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων που είχαμε στις διαπραγματεύσεις.
Ενώ για το 2014 είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό έσοδα από ANFAs και SMPs 2,329 δισ. ευρώ, τελικά ήρθαν στα ταμεία μόλις 580 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσόν από αυτά τα κέρδη ύψους 1,749 δισ. ευρώ παρέμεινε στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης.
Τα χρήματα που δικαιούται να λάβει η χώρα μας από αυτά τα κέρδη των ομολόγων ANFA φτάνουν τα 13,690 δισ. ευρώ έως και το 2038.

Η Ελλάδα δεν θα ενταχθεί σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης QE

6)Η Ελλάδα και τα ελληνικά ομόλογα δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης QE.
Αυτή είναι οριστική απόφαση.

AQRs στις ελληνικές τράπεζες με βάση την πίεση που θα ασκήσει το ΔΝΤ

7) Στο δυσμενές σενάριο των stress tests και με AQRs για το 2018 – εάν διεξαχθούν τελικώς καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην διεξαχθούν AQRs – οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να υποστούν ζημία 5,4 δισεκ. ευρώ επί του capital buffer στο δυσμενές σενάριο και από το AQRs -2,1 δισεκ. ευρώ.
Η πιθανότητα διεξαγωγής AQRs στις ελληνικές τράπεζες θα εξαρτηθεί από την πίεση που θα ασκήσει το ΔΝΤ για το ζήτημα του χρέους.

Τι μπορεί να συμβεί στις ελληνικές τράπεζες

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας όπως ορίζεται από τις κεντρικές τράπεζες βρίσκεται στο 8%.
Στις ελληνικές τράπεζες λόγω της κρίσης και της αβεβαιότητας για την ποιότητα ενεργητικού έχει οριστεί ως όριο το 12%.
Οι ελληνικές τράπεζες μετά τις τελευταίες ανακεφαλαιοποιήσεις και τις πωλήσεις θυγατρικών διαθέτουν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από 17% σε μέσους όρους.
Η διαφορά 12% με 17% είναι το capital buffer το οποίο υπολογίζεται σε 7 δισεκ.
Στο κακό σενάριο λοιπόν αυτό το capital buffer σχεδόν θα μηδενιστεί οπότε ναι μεν οι τράπεζες θα παραμείνουν πάνω από το 12% αλλά θα υποχρεωθούν να αυξήσουν ΠΑΛΙ τα κεφάλαια τους ώστε να δημιουργήσουν capital buffer κεφαλαιακά αποθέματα.
Δηλαδή θα χρειαζόντουσαν οι τράπεζες νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 6 με 7 δισεκ. και αυτό θα οδηγούσε τις μετοχές σε κατάρρευση, σε νέα reverse split και σε νέα dilution για τους μετόχους.

Ζημίες από AQR2014, 2015 – Για το 2018 δεν είναι σαφές εάν υπάρξουν AQR

Τράπεζες

AQR 2014 επί των κεφαλαίων

AQR 2015 / stress tests δυσμενές σενάριο

AQR/ stress tests 2018 δυσμενές σενάριο επί του capital buffer

Πειραιώς

-2,70δισ

-2,18 δισ / 4,66 δισ

- 1,2 δισ /   2 δισ

Εθνική

-2,22 δισ

-831 εκατ / 4,48 δισ

-400 εκατ / 1,3 δισ

Eurobank

-1,278 δισ

-339 εκατ / 2,12 δισ

-100 εκατ / 1 δισ

Alpha

-1,11 δισ

0 / 2,743 δισ

-400 εκατ / 1,1 δισ

Σύνολο

-7,34 δισ

3,358 δισ / 14 δισ

-2,1 δισ / 5,4 δισ

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS