Για 7 λόγους….υπάρχει ανησυχία για τις μετοχές των τραπεζών – Ακόμη και στο θετικό σενάριο θα προκύψει ζημία 5 δισ ευρώ

Για 7 λόγους….υπάρχει ανησυχία για τις μετοχές των τραπεζών – Ακόμη και στο θετικό σενάριο θα προκύψει ζημία 5 δισ ευρώ
Με βάση έγκυρες πηγές ακόμη και εάν όλα εξελιχθούν ομαλά…για τις ελληνικές τράπεζες και δεν διεξαχθούν AQRs…θα προκύψει μια ζημία περίπου 5 δισεκ. λόγω νέων προβλέψεων και TAR.
Όχι για έναν, όχι για δύο αλλά για έξι λόγους υπάρχει ανησυχία για την πορεία των τραπεζικών μετοχών αλλά και συνολικά για τις τράπεζες καθώς….ακόμη και ένα όλα εξελιχθούν θετικά χωρίς AQRs χωρίς δηλαδή ελέγχους….θα προκύψει ζημία 5 δισεκ. ευρώ.
Ποιοι είναι οι λόγοι ανησυχίας και γιατί πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί;

Κίνδυνος πρώτος – Εάν διεξαχθούν AQRs θα ανακύψει ζημία 2 δισ

Εάν υλοποιηθούν AQRs asset quality review στις τράπεζες, δηλαδή έλεγχοι στα στοιχεία ενεργητικού και ειδικά στα δάνεια όπως επιθυμεί το ΔΝΤ θα προκύψει μια ζημία περίπου 2 δισεκ. η οποία θα πρέπει να καλυφθεί άμεσα.

Κίνδυνος δεύτερος – TAR

Το TAR είναι Troubled Asset Review δηλαδή ανασκόπηση προβληματικών περιουσιακών στοιχείων.
Η ΕΚΤ και ο SSM διεξάγουν ελέγχους σε Alpha bank και Εθνική τράπεζα αυτή την περίοδο και από Νοέμβριο σε Πειραιώς και Eurobank.
Οι έλεγχοι στην Alpha bank είναι τόσο ενδελεχείς που έχουν προβληματίσει για το βάθος της έρευνας.
Τραπεζικά στελέχη δεν κρύβουν τι ανησυχίες τους ότι η ανασκόπηση προβληματικών περιουσιακών στοιχείων το TAR θα καταλήξει σε ζημίες από νέες προβλέψεις που θα μπορούσαν να φθάσουν το 1,5 με 2 δισεκ. ευρώ το οποίο θα είναι εφάπαξ.

Κίνδυνος τρίτος – IFRs 9

Οι ελληνικές τράπεζες με τον ισολογισμό χρήσης 2017 θα πρέπει να εφαρμόσουν το διεθνές λογιστικό πρότυπο 9 αυξάνοντας τις προβλέψεις στα δάνεια ανεξαρτήτως των παρεμβάσεων π.χ. με το TAR.
Εκτιμάται ότι η ζημία λόγω αύξησης προβλέψεων στις τράπεζες υπολογίζεται σε 4 δισεκ.
Ωστόσο αυτά τα 4 δισεκ. μπορούν να αποσβεστούν σε βάθος 5ετίας.

Κίνδυνος τέταρτος – Νόμος Κατσέλη, τι μπορούν να ανακτήσουν οι τράπεζες;

Οι τράπεζες με βάση τον νόμο Κατσέλη προέβαιναν σε γενναία haircut σε προβληματικά δάνεια με στόχο να επέλθουν συμφωνίες με τους δανειολήπτες ώστε να αποπληρωθεί ένα μικρό μέρος αυτών των δανείων που υπολογίζονται σε 15 δισεκ.
Εάν το ΔΝΤ που ζητάει ουσιαστικά ριζική αλλαγή σε αυτό τον νόμο…αγγίξει και τα προβληματικά δάνεια που έχουν ήδη αναδιαρθρώσει οι τράπεζες θα μπορούσε να ανακύψει ένα σοβαρό επιπρόσθετο πρόβλημα.

Κίνδυνος πέμπτος – Ενήμερα δάνεια….που είναι προβληματικά

Στο τραπεζικό σύστημα υπάρχουν 4 με 5 δισεκ. προβληματικά δάνεια τα οποία λόγω διαφόρων λογιστικών αλχημειών εμφανίζονται ως ενήμερα.
Μέρος αυτών των δανείων τα έχει «ανακαλύψει η ΕΚΤ»

Κίνδυνος έκτος – Stress tests

Από τα stress tests θα προέκυπτε μια ζημία περίπου 5 με 5,4 δισεκ. ευρώ.

Κίνδυνος έβδομος – Διάρθρωση κεφαλαίων τραπεζών

Οι τράπεζες στην Ελλάδα διαθέτουν
-Κεφαλαιακό απόθεμα 9 δισεκ.
-Συνολικά κεφάλαια 33,4 δισεκ.
-Tangible book καθαρά κεφάλαια 28,8 δισεκ.
-Αναβαλλόμενο φόρο λογιστικά κεφάλαια 19,8 δισεκ.
-Αρνητικά αποθεματικά -31 δισεκ. ευρώ
-Υπάρχουν τράπεζες που διαθέτουν συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ως ελάχιστο όριο 13% που σημαίνει ότι το κεφαλαιακό τους απόθεμα θα μηδενίσει ή θα καταστεί αρνητικό.

Σε ένα λογικό σενάριο ακόμη και χωρίς AQRs είναι πολύ πιθανό να μηδενίσει το κεφαλαιακό απόθεμα των 9 δισεκ. εξέλιξη που εκ των πραγμάτων θα οδηγήσει σε αυξήσεις κεφαλαίου σε μέλλοντα χρόνο.
Με βάση έγκυρες πηγές ακόμη και εάν όλα εξελιχθούν ομαλά…για τις ελληνικές τράπεζες και δεν διεξαχθούν AQRs…θα προκύψει μια ζημία περίπου 5 δισεκ. λόγω νέων προβλέψεων και TAR.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS