Γιατί οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να πάρουν ένα καλό μάθημα από την πολιτική της Σλοβενίας

Γιατί οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να πάρουν ένα καλό μάθημα από την πολιτική της Σλοβενίας
Στην Ελλάδα δεν θέλουμε bad bank…αλλά πολλά κράτη έχουν υιοθετήσει τις συλλογικές λύσεις, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Σλοβενία
Η Moody’s πρόσφατα αναβάθμισε κατά 2 βαθμίδες την Σλοβενία στην κλίμακα Baa1 αφενός γιατί βελτιώνονται τα δημόσια οικονομικά το ΑΕΠ θα αυξηθεί 3,7% αφετέρου γιατί διαπιστώνεται σημαντική πρόοδος στο τραπεζικό σύστημα.
Η Ελλάδα με βάση την Moody’s βαθμολογείται σε Caa2 δηλαδή η Σλοβενία έχει 10 βαθμίδες υψηλότερη βαθμολογία από την Ελλάδα.
Η Σλοβενία που συνορεύει με Κροατία, Ιταλία, Ουγγαρία και Αυστρία έχει επιδείξει αξιοσημείωτες καλές επιδόσεις στο τραπεζικό της σύστημα.
Οι προσπάθειες ενίσχυσης του τραπεζικού τομέα, οι οποίες συνεχίζονται επί σειρά ετών, αποδίδουν καρπούς όσον αφορά την ενίσχυση της ικανότητας των τραπεζών να στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Σλοβενίας, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια NPLs σε ολόκληρο το σύστημα – δάνεια σε καθυστέρηση 90 + ημέρες - ανήλθαν στο 5,1% των συνολικών δανείων στα τέλη Μαΐου 2017, από 8% την ίδια περίοδο του 2016.
Εντούτοις, ο ευρύτερος ορισμός της ευρωπαϊκής τραπεζικής αρχής (ο οποίος περιλαμβάνει ορισμένα αναδιαρθρωμένα δάνεια), ήταν σε γενικές γραμμές σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων.
Οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των απαιτήσεων των τραπεζών σε καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών, αν και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώνονται σημαντικά από το 3ο τρίμηνο του 2014.
 Οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις - οι οποίες ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό των προβληματικών δανείων όπως και στην Ελλάδα - εμφανίζουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια που υπερβαίνουν το 15% στο τέλος του 2016, έναντι περίπου 4% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Η πολύ μεγάλη αύξηση των κεφαλαίων των τραπεζών της Σλοβενίας το core tier 1 ξεπερνάει το 20% μειώνει τους ενδεχόμενους κινδύνους.
Η μεταφορά ορισμένων κακών περιουσιακών στοιχείων στην Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (BAMC) είχε επίσης θετικό αντίκτυπο στο πιστωτικό προφίλ του κυρίαρχου κράτους, καθώς συνέβαλε στη μείωση ορισμένων δεσμών μεταξύ του κράτους και των τραπεζών.
Στην Ελλάδα δεν θέλουμε bad bank…αλλά πολλά κράτη έχουν υιοθετήσει τις συλλογικές λύσεις, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Σλοβενία

Τα συμπεράσματα

Οι Σλοβενικές τράπεζες έχουν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας άνω του 20%.
Τα NPLs ανέρχονται στο 5,1% στα επίπεδα που βρίσκονται τα NPLs των ελληνικών τραπεζών το 2008.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεχίζουν να εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό NPLs…στην Ελλάδα τα NPEs στις μικρομεσαίες φθάνουν έως και το 86%.
Και στην Σλοβενία υιοθετήθηκε συλλογική λύση για τα προβληματικά δάνεια.
Η προσπάθεια εξυγίανσης των τραπεζών στην Σλοβενία ξεκίνησε από το 2010 και συνεχίζεται έως το 2017 και θα συνεχιστεί όπως φαίνεται.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS