Γιατί η λύση για τα NPLs της Attica bank δεν υιοθετείται από τις μεγάλες τράπεζες; - Λόγω SSM

Γιατί η λύση για τα NPLs της Attica bank δεν υιοθετείται από τις μεγάλες τράπεζες; - Λόγω SSM
Ο βασικός προβληματισμός της αγοράς είναι ότι η Attica bank έδωσε 1,33 δισεκ. για να πάρει 70 εκατ από το ομολογιακό σε κεφάλαιο.
Η Attica bank αναφέρει ότι η λύση που έχει υιοθετήσει ως προς την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων NPLs είναι πρωτοποριακή καθώς μειώθηκαν δραστικά σχεδόν 50% οι δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων και ανοιγμάτων.
Εάν όμως είναι έτσι δηλαδή η λύση της Attica bank είναι μια πρωτοποριακή ιδέα που ενέκρινε η Τράπεζα της Ελλάδος γιατί καμία μεγάλη συστημική τράπεζα δεν την έχει υιοθετήσει;
Σε ερώτηση που θέσαμε σε έμπειρα τραπεζικά στελέχη γιατί η λύση Attica bank για τα NPLs δεν υιοθετείται η απάντηση είναι αφοπλιστική.
«Γιατί ποτέ ο SSM δεν θα ενέκρινε μια τέτοια λύση.
Ο SSM θα απέρριπτε αυτόν τον πειραματισμό».
Γιατί όμως ο SSM θα απέρριπτε την λύση της Attica bank για τα προβληματικά δάνεια;
Ας δούμε λίγο τα δεδομένα.
Το Aldridge EDC τιτλοποίησε 1,331 δισεκ. προβληματικά δάνεια της Attica bank εκ των οποίων 525,2 εκατ με senior bond και 806,4 εκατ με junior.
Το junior ομόλογο έχει αξία μηδέν.
Το senior ομόλογο των 525,2 εκατ ποια είναι η αξία του ως προς την ονομαστική του αξία;
Εάν ξεπερνάει ας υποθέσουμε το 20% το σκέλος του senior ομολόγου θα είναι τεράστια επιτυχία.
Η Attica bank τι έκανε ουσιαστικά μετέτρεψε τα προβληματικά δάνεια σε ομόλογα εκ των οποίων τα 806 εκατ έχουν μηδέν αξία και τα 525 εκατ αποτιμώνται στην ονομαστική τους αξία.
Η πραγματικότητα όμως είναι ότι τα 525 εκατ είναι αμφίβολο εάν έχουν αξία ίση με το 20% της ονομαστικής αξίας περίπου δηλαδή 100 με 105 εκατ ευρώ.
Εάν και είναι ανόμοια η σύγκριση η Eurobank πουλάει 2,8 δισεκ. καταναλωτικά δάνεια έναντι 25 εκατ ευρώ δηλαδή 0,90% της ονομαστικής αξίας.
Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ένα επενδυτή όπου παίρνει 1,331 δισεκ. προβληματικά δάνεια της Attica bank και δίνει τα 70 εκατ του ομολογιακού.
Όμως από πού θα κερδίσει ο επενδυτής;
Προφανώς από την διαχείριση των 1,33 δισεκ. θα βγάλει σημαντικές προμήθειες που υπολογίζονται σε 100 έως 120 εκατ ευρώ και βεβαίως από το επιτόκιο του ομολογιακού 70 εκατ.
Το ερώτημα λοιπόν είναι τι κερδίζει η Attica bank πέραν από τα 70 εκατ του ομολογιακού;
Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα.
Τα 1,33 δισεκ. προβληματικά δάνεια παραμένουν περιουσιακό στοιχείο της Attica bank;
Εάν ναι πως επιμερίζεται ο πιστωτικός κίνδυνος και ταυτόχρονα τι συμβαίνει με το DTA την αναβαλλόμενη φορολογία;
Ο βασικός προβληματισμός της αγοράς είναι ότι η Attica bank έδωσε 1,33 δισεκ. για να πάρει 70 εκατ από το ομολογιακό σε κεφάλαιο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS