Μη επενδύσιμες οι μετοχές των τραπεζών για …καιρό – Υπό οποιαδήποτε σενάριο stress tests οι τράπεζες ξεθώριασαν

Μη επενδύσιμες οι μετοχές των τραπεζών για …καιρό – Υπό οποιαδήποτε σενάριο stress tests οι τράπεζες ξεθώριασαν
Κάτω από οποιαδήποτε σενάριο οι μετοχές δεν είναι επενδυτική ευκαιρία....στο μακρινό μέλλον πιθανόν να είναι όχι στο ορατό μέλλον.
Υπό οποιαδήποτε σενάριο stress tests οι μετοχές των τραπεζών θα παραμείνουν μη επενδύσιμες για καιρό…
Γιατί τι συμβαίνει;
Θα αποτιμηθούν 4 εκδοχές πιθανών σεναρίων για τις ελληνικές τράπεζες το επόμενο διάστημα…
Με βάση και τα 4 σενάρια οι μετοχές των τραπεζών δεν είναι επενδύσιμες γιατί καθηλώνονται είτε κεφαλαιακά είτε με όρους απόδοσης και κερδοφορίας.

Σενάριο πρώτο – Ακραία δυσμενές

Στο ακραία δυσμενές σενάριο, στα stress tests προκύπτει μεγάλη κεφαλαιακή ζημία για τις ελληνικές τράπεζες που φθάνει τον στόχο του ΔΝΤ περίπου 8 με 11 δισεκ. ευρώ.
Στην περίπτωση αυτή οι 3 από τις 4 ή και οι 4 τράπεζες ανακεφαλαιοποιούνται.
Στο σενάριο αυτό χρηματιστηριακά οι μετοχές καταρρέουν χάνουν ακόμη 50% από την τρέχουσα αξία τους.
Η κεφαλαιοποίηση του κλάδου θα υποχωρήσει από τα 7,8 δισεκ. στα 3,5 με 4 δισεκ. οι μέτοχοι θα ξαναχάσουν τα χρήματα τους.  
Η αγορά θα διολισθήσει προς τις 650 μονάδες εντός του 2018.
Στο ακραία δυσμενές σενάριο οι ελληνικές τράπεζες χρηματιστηριακά θα παραμείνουν στην αφάνεια για 14 με 16 μήνες από σήμερα.

Σενάριο δεύτερο – Δυσμενές

Στο δυσμενές σενάριο μόνο οι 2 από τις 4 τράπεζες θα χρειαστούν νέα ανακεφαλαιοποίηση επειδή θα έχει μηδενίσει το capital buffer το κεφαλαιακό τους απόθεμα.
Να σημειωθεί ότι σε κανένα από τα εξεταζόμενα σενάρια δεν υφίσταται η έννοια της επαπειλούμενης αφερεγγυότητας.
Σε αυτή την περίπτωση στα stress tests προκύπτει κεφαλαιακή ζημία 7 δισεκ. και ΑΜΚ 3,5 δισεκ. ευρώ που θα μπορούσαν να καλυφθούν με cocos μετατρέψιμα ομόλογα.
Οι μετοχές των τραπεζών θα υποχωρήσουν όσες ανακεφαλαιοποιηθούν περισσότερο οι υπόλοιπες λιγότερο αλλά σίγουρα η πορεία τους θα είναι πτωτική.

Σενάριο τρίτο – Βασικό

Από τα stress tests προκύπτει ότι μια εκ των 4 βασικών τραπεζών θα χρειαστεί ανακεφαλαιοποίηση με τις κεφαλαιακές ζημίες να αγγίζουν τα 6 δισεκ ή εύρος 5,5 με 6,5 δισεκ. και μια τράπεζα να οδηγείται σε νέα ανακεφαλαιοποίηση με στόχο να ενισχύσει το μηδενισμό κεφαλαιακό απόθεμα.
Στην περίπτωση αυτή χρηματιστηριακά οι τράπεζες θα ακολουθήσουν μια πλαγιοκαθοδική πορεία.
Η τράπεζα που θα ανακεφαλαιοποιηθεί χρηματιστηριακά θα καταποντιστεί και οι υπόλοιπες θα ακολουθήσουν μια πλαγιοκαθοδική πορεία.
Και σε αυτό το σενάριο οι τράπεζες θα παραμείνουν καθαρά μη επενδύσιμες.

Σενάριο τέταρτο – Θετικό

Στο σενάριο αυτό προκύπτουν 5,5 δισεκ. κεφαλαιακές ζημίες για τις τράπεζες που μειώνουν σχεδόν 60% το capital buffer των τραπεζών, το κεφαλαιακό απόθεμα.
Η ΕΚΤ όμως επειδή καμία τράπεζα δεν θα έχει χάσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της 9,5% στο βασικό σενάριο και 5,% στο δυσμενές δίνει 2ετή προθεσμία στις ελληνικές τράπεζες να ενισχύσουν τα κεφάλαια τους.
Και σε αυτό το σενάριο που δεν περιλαμβάνει ανακεφαλαιοποίηση, ούτε αύξηση κεφαλαίου, ούτε cocos οι μετοχές των τραπεζών θα παραμείνουν μη επενδύσιμες.
Λόγω του IFRs 9 του διεθνούς λογιστικού προτύπου IFRs 9 και του TAR της ανασκόπησης των προβληματικών δανείων οι τράπεζες θα υποχρεωθούν σε προβλέψεις 5,5 με 6 δισεκ. τις οποίες θα πρέπει να αποσβέσουν στην 5ετία.
Ταυτόχρονα πρέπει να ενισχύσουν τα capital buffer δηλαδή τα κεφαλαιακά αποθέματα.
Ακόμη και σε αυτό το θετικό σενάριο οι μετοχές των τραπεζών θα παραμείνουν καθηλωμένες…
Εάν δεν χρειαστούν αυξήσεις βραχυχρόνια θα ενισχυθούν αλλά η άνοδος αυτή θα ξεθωριάσει γρήγορα.
Και στο θετικό σενάριο οι μετοχές των τραπεζών παραμένουν μη επενδύσιμες.

Συμπέρασμα

Με χρηματιστηριακούς όρους το ελληνικό banking δεν αποτελεί hot story δεν αποτελεί επενδυτική ευκαιρία.
Το 2018 θα είναι μια χρονιά ανάκαμψης της οικονομίας η οποία όμως δεν θα περάσει στις τραπεζικές μετοχές.
Το ελληνικό banking θα χρειαστεί χρόνο…
Η χρηματιστηριακή εξίσωση είναι απλή για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές.
Κάτω από οποιαδήποτε σενάριο οι μετοχές δεν είναι επενδυτική ευκαιρία.
Στο μακρινό μέλλον πιθανόν να είναι όχι στο ορατό μέλλον.

Πρώτη ενημέρωση: 12:09, Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2017

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS