Στις 24 – 25 Οκτωβρίου η μετατροπή των 20 ομολόγων 30 δισ. του PSI+… σε 4 ομόλογα 20-21 δισ. ή στο 70% της ονομαστικής αξίας

Στις 24 – 25 Οκτωβρίου η μετατροπή των 20 ομολόγων 30 δισ. του PSI+… σε 4 ομόλογα 20-21 δισ. ή στο 70% της ονομαστικής αξίας
Τα 4 νέα ομόλογα θα είναι 7ετές, 10ετές, 15ετές και 20ετές με ποσό κάθε ομόλογο περίπου 5 δισεκ. ευρώ Χ 4 εκδόσεις σύνολο περίπου 20 δισεκ. ευρώ.
Στο διάστημα 24 με 25 Οκτωβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η μετατροπή των 20 ομολόγων του PSI+ σε 4 νέα ελληνικά ομόλογα.
Σύμφωνα με πολύ έγκυρες πληροφορίες η ελληνική κυβέρνηση θα συζητήσει με την Lagarde και το ΔΝΤ…το ζήτημα των swaps δηλαδή την μετατροπή των 20 ομολόγων του PSI+ σε 4 νέα ομόλογα.
Η έγκριση θα δοθεί και με βάση τον σχεδιασμό στις 24 με 25 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η μετατροπή 20 ομολόγων ονομαστικής αξίας 30 δισεκ. και τρέχουσας 21 δισεκ. ευρώ σε 4 νέα ομόλογα από περίπου 5 με 5,25 δισεκ. το κάθε νέο ομόλογο.
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ως εξής.
Θα μετατραπούν τα 20 παλαιά ελληνικά ομόλογα του 2012 που προέκυψαν από το PSI+ σε 4 νέα ομόλογα.
Τα 20 παλαιά ομόλογα ήταν ύψους 30 δισεκ. και η τρέχουσα τιμή σε μέσους όρους είναι περίπου στο 70% της αρχικής ονομαστικής αξίας.
Αυτό σημαίνει ότι τα αρχικά 20 ομόλογα ύψους 30 δισεκ. θα μετατραπούν σε 4 νέα ομόλογα ύψους 20-21 δισεκ. αφού η τιμή μετατροπή θα είναι σε αγοραίες τιμές.
Με την κίνηση αυτή το ελληνικό δημόσιο αντί 30 δισεκ. χρέους θα έχει 20 με 21 δισεκ. χρέους ή όφελος 9 με 10 δισεκ. ευρώ.
Τα 4 νέα ομόλογα θα είναι 7ετές, 10ετές, 15ετές και 20ετές με ποσό κάθε ομόλογο περίπου 5 δισεκ. ευρώ Χ 4 εκδόσεις σύνολο περίπου 20 δισεκ. ευρώ.
Τα επιτόκια οριακά θα αναπροσαρμοστούν σε χαμηλότερα επίπεδα.
Στόχος της κίνησης αυτής της μετατροπής των 20 ομολόγων σε 4 ομόλογα θα είναι
1)Να μειωθεί το χρέος
2)Να δημιουργηθεί μια καμπύλη αποδόσεων πιο ρεαλιστική και με τίτλους που έχουν βάθος και θα μπορούν να λειτουργούν ως benchmark…
3)Κάθε νέο ομόλογο με 5 δισεκ. νέα ονομαστική αξία θα προσδώσει βάθος σε μια ρηχή αγορά.
Η κίνηση αυτή εξορθολογισμού του δημοσίου χρέους δεν αποτελεί νέα έκδοση.
Νέα έκδοση μάλλον 3ετές ομόλογο…δεν υπάρχει σχεδιασμός για το 2017 αλλά μάλλον μεταφέρονται τέτοια σχέδια για το β΄ τρίμηνο του 2018.
Θα κλείσει η αξιολόγηση στο Eurogroup του Ιανουαρίου του 2018, θα αποσαφηνιστεί τι θα γίνει με το ΔΝΤ τον Φεβρουάριο και ακολούθως θα εξεταστεί η έκδοση νέου χρέους….
Στην διαδικασία μετατροπής του swaps σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει και η HSBC...www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS