Ύποπτα παιχνίδια στα παρασκήνια του banking από τους «θιασώτες της διαφάνειας»

Ύποπτα παιχνίδια στα παρασκήνια του banking από τους «θιασώτες της διαφάνειας»
Ο δόλος και τα πραγματικά ελατήρια έχουν αποκαλυφθεί.
Ύποπτα παιχνίδια σημειώνονται στα σκοτεινά παρασκήνια του ελληνικού banking, παιχνίδια που κατά ένα παράδοξο τρόπο έχουν ένα υποκινητή, ένα κέντρο ή καλύτερα παράκεντρο εξουσίας που αντί να λειτουργεί θεσμικά αποτελεί μολυσματική πηγή…
Τα σχέδια έχουν αποκαλυφθεί.
Ο δόλος και τα πραγματικά ελατήρια έχουν αποκαλυφθεί.
Το πώς στήνονται τα παιχνίδια και οι στοχοποιήσεις είναι σε γνώση αυτών που πρέπει.
Ποιο είναι το αποτέλεσμα των δράσεων των παράκεντρων εξουσιών;
Να επικρατεί η άποψη στους κόλπους των Βρυξελλών ότι…κάτι πολύ σάπιο υπάρχει στο ελληνικό banking.
 Η μολυσματική πηγή θα πάψει να είναι πηγή όταν όλοι καταλάβουν πόσο μολύνει το σύστημα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS