Συνεχίζεται με επιτυχία η ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών από τις αγορές

Συνεχίζεται με επιτυχία η ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών από τις αγορές
Περιμένουμε σύντομα και άλλες ενέργειες οι οποίες  θα ανοίξουν  περαιτέρω την αγορά
Οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν την επιτυχή έκδοση ομολογιών μέσω τιτλοποιήσεων δανείων, τις οποίες είτε διαθέτουν σε επενδυτές, είτε τις χρησιμοποιούν ως κάλυμμα για τη διενέργεια repos συναλλαγών στη διατραπεζική αγορά. Και με τους δύο τρόπους έχουν καταφέρει να αποκλιμακώσουν περαιτέρω την εξάρτησή τους από το Ευρωσύστημα και κυρίως από τον ELA.
Η Εθνική Τράπεζα με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της έκδοσης καλυμμένων ομολόγων ύψους Ευρώ 750 εκατομμυρίων, προσέλκυσε σημαντικά θεσμικά επενδυτικά κεφάλαια από το εξωτερικό και έθεσε τον πήχυ στην αποτίμηση άλλων τέτοιων συναλλαγών που έπονται  από ελληνικές τράπεζες.
Η Alpha Bank έχει αξιοποιήσει  μεγάλο μέρος του δανειακού της χαρτοφυλακίου, μέσω τιτλοποιήσεων  δανείων μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων καθώς και ναυτιλιακών χορηγήσεων.  Συνολικά, η Alpha Bank, μέσω των τιτλοποιήσεων  έχει αντλήσει ποσό Ευρώ 2 δισ. μέσω repos από τη διατραπεζική αγορά, ενώ σε επενδυτές διέθεσε με επιτυχία,  δύο από  αυτές τις εκδόσεις (η μια σε επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο και η άλλη σε ναυτιλιακά δάνεια), ύψους περί τα Ευρώ 500 εκατ. υλοποιώντας σταθερά το πλάνο της για απεξάρτηση από τον ELA.
Περιμένουμε σύντομα και άλλες συναλλαγές, οι οποίες  θα ανοίξουν  περαιτέρω την αγορά, θα αντλήσουν κεφάλαια και θα ενισχύσουν τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος.  

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS