Το ΔΝΤ θα αναμένει τα stress tests τον Μάιο 2018 για τις ελληνικές τράπεζες – Έχει ασκηθεί πίεση προς την ΕΚΤ…για ΑΜΚ

Το ΔΝΤ θα αναμένει τα stress tests τον Μάιο 2018 για τις ελληνικές τράπεζες – Έχει ασκηθεί πίεση προς την ΕΚΤ…για ΑΜΚ
Αυξήσεις κεφαλαίου με συνδυασμό μεγάλων πωλήσεων προβληματικών δανείων τύπου Unicredit (ΑΜΚ 13 δισ και πώληση NPLs 17 δισ) θα αποδειθχεί η λύσςη του μέλλοντος για τις ελληνικές τράπεζες....
Το ΔΝΤ θα αναμένει τα stress tests τον Μάιο του 2018 της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες και δεν πρόκειται να επαναφέρει στο προσκήνιο ζήτημα για το ελληνικό banking ήταν το μήνυμα του Thomsen του υπεύθυνου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις του ΔΝΤ στις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών.
Ωστόσο πίσω από αυτή την στάση ουδετερότητας του ΔΝΤ προς τις ελληνικές τράπεζες και τα stress tests κρύβεται περίτεχνα…η πίεση που έχει ασκήσει το ΔΝΤ για ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το ΔΝΤ έκανε πίσω με τα AQRs στις ελληνικές τράπεζες ικανοποιώντας την ΕΚΤ που θεωρούσε εξωθεσμική την παρέμβαση του Ταμείου αλλά από την άλλη η ΕΚΤ έχει δεχθεί μέρος των βασικών ανησυχιών του Ταμείου για τις ελληνικές τράπεζες.
Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι πίσω από την ουδετερότητα του ΔΝΤ και την θεσμική ουδετερότητα της ΕΚΤ έχει επέλθει συμφωνία η οποία θα καταλήξει σε κεφαλαιακές ζημίες…
Το κύριο ερώτημα πλέον δεν είναι εάν θα υπάρξουν κεφαλαιακές ζημίες στις τράπεζες από 5,5 με 6 δισεκ. στο βασικό και 8 δισεκ. στο δυσμενές αλλά εάν η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα πραγματοποιηθεί το 2018 ή το 2019.
Όλο και περισσότεροι υποστηρίζουν το εξής το 2018 θα έχουν περάσει 3 χρόνια από την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση.
Κάθε 3 ή 4 χρόνια στο παρελθόν – προ της κρίσης – οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιούνταν.
Οι τράπεζες στην Ελλάδα θα μειώνουν τα NPEs ύψους 102 δισεκ. με προοπτική τα 66 με 70 δισεκ. το 2019.
Θα έχουν απομείνει 70 δισεκ. και το βασικό ερώτημα είναι το μέγεθος αυτό των προβληματικών δανείων θα θεωρείται ανησυχητικά υψηλό το 2019;
Ταυτόχρονα το θεσμικό πλαίσιο αρχίζει να καθίσταται πιο αυστηρό.
Από το 2018 τα νέα NPLs θα πρέπει να έχουν πρόβλεψη 100% ενώ τα παλαιά δάνεια θα έχουν πρόβλεψη 50%...
Υπάρχει λογική σε αυτή την χαοτική απόκλιση;
Το ΔΝΤ είναι ξεκάθαρο ότι έχει κάνει ευρύτερο deal με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη όπερ σημαίνει ότι οι θέσεις του ειδικά στις ελληνικές τράπεζες θα περάσουν…

Αυξήσεις κεφαλαίου ή cocos το 2018 ή 2019;

Αυξήσεις κεφαλαίου ή μετατρέψιμα ομόλογα σε μετοχές τα γνωστά cocs θα έχουμε στις τράπεζες το 2018 ή 2019;
Οι αυξήσεις κεφαλαίου 5 με 7 δισεκ όσο και εάν πολύ τις θεωρούν καταστροφή…θα αποδειχθούν καίριας σημασία για την μελλοντική κεφαλαιακή επάρκεια του ελληνικού banking και θα αποδειχθούν καταλύτης για την επίλυση των NPLs.
Αυξήσεις κεφαλαίου με συνδυασμό μεγάλων πωλήσεων προβληματικών δανείων τύπου Unicredit (ΑΜΚ 13 δισ και πώληση NPLs 17 δισ) θα αποδειθχεί η λύσςη του μέλλοντος για τις ελληνικές τράπεζες....

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS