Ο κλοιός αβεβαιότητας σφίγγει – Μεταξύ 8,5 και 11 δισ οι κεφαλαιακές ζημίες στις τράπεζες - Πιθανές ΑΜΚ σε 3 από τις 4

Ο κλοιός αβεβαιότητας σφίγγει  – Μεταξύ 8,5 και 11 δισ οι κεφαλαιακές ζημίες στις τράπεζες - Πιθανές ΑΜΚ σε 3 από τις 4
Εάν πίστευε το ΔΝΤ ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα είναι επαρκείς κεφαλαιακά τότε δεν θα ζητούσε αποχώρηση από τα Βαλκάνια.
Ο κλοιός αβεβαιότητας γύρω από τις ελληνικές τράπεζες σφίγγει επικίνδυνα αυξάνοντας την πιθανότητα τελικά να χρειαστούν κεφάλαια στα επικείμενα stress tests.
Οι μετοχές των τραπεζών θα υποχωρήσουν σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω της αβεβαιότητας και μια περαιτέρω πτώση έως 30% με 40% μεσοπρόθεσμα δεν θα θεωρείτο απίθανη εξέλιξη.
Οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών για τους επόμενους 6 μήνες είναι καθαρά μη επενδύσιμες.  
Το bankingnews ήδη από τις αρχές Αυγούστου 2017 προειδοποιεί για τις τράπεζες ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χρειαστούν νέα κεφάλαια.
Επίσης έχει προειδοποιήσει ότι δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί η πίεση που ασκεί το ΔΝΤ στην ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες και επίσης δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί…ο συμβιβασμός ΔΝΤ με ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες.
Ο συμβιβασμός αυτός θα είναι επώδυνος και κοστοβόρος κεφαλαιακά για τις ελληνικές τράπεζες.
Μετά την σημερινή 13 Νοεμβρίου νέα παρέμβαση του ΔΝΤ που ουσιαστικά ζήτησε από τις ελληνικές τράπεζες να αποσυρθούν από τα Βαλκάνια και λόγω ρευστότητας αποτελεί μια ένδειξη ότι το ΔΝΤ πιστεύει ότι οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται ανακεφαλαιοποίηση.
Να σημειωθεί ότι τα restructuring plan συντάχθηκαν και συμφωνήθηκαν μεταξύ ελληνικών τραπεζών και DGCom δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και υλοποιούνται θέτοντας στόχους για την μείωση της παρουσίας στο εξωτερικό έως το 2019.
Οι περισσότερες τράπεζες έχουν ακολουθήσει εμπροσθοβαρείς στρατηγικές και έχουν μειώσει αισθητά την παρουσία τους στα Βαλκάνια.
Παρ΄ όλα αυτά το ΔΝΤ ζητάει πλήρη αποχώρηση εξέλιξη άκρως δυσμενής και για την δομή και διάρθρωση των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών και κυρίως για τις αβεβαιότητας που δημιουργεί ως προς την κεφαλαιακή επάρκεια.
Εάν πίστευε το ΔΝΤ ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα είναι επαρκείς κεφαλαιακά τότε δεν θα ζητούσε αποχώρηση από τα Βαλκάνια.
Όμως δεν είναι μόνο το ΔΝΤ γενικώς και η commission με την έκθεση της περί εύθραυστης ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας – προειδοποιώντας για τις τράπεζες και τα προβληματικά δάνεια – αποδεικνύει ότι προβληματίζεται για την πορεία των τραπεζών και την κεφαλαιακή τους επάρκεια.
Μπορεί να δηλώνει η Commission ότι οι τράπεζες είναι κεφαλαιακά επαρκείς αλλά οι αιρέσεις και τα ερωτηματικά που αφήνονται αναιρούν…τα περί επάρκειας κεφαλαίων.

Υπάρχει κίνδυνος οι 3 από τις 4 τράπεζες να χρειαστούν κεφάλαια

Υπάρχει διάχυτη ανησυχία ότι οι 3 από τις 4 τράπεζες στην Ελλάδα θα χρειαστούν νέα κεφάλαια.
Με βάση σοβαρές ενδείξεις τελικά η κεφαλαιακή ζημία από stress tests, IFRs 9 και TAR θα ανέλθει στα 8,5 δισεκ. στο αισιόδοξο σενάριο και 11 δισεκ. στο απαισιόδοξο σενάριο.

Από πού θα προέλθουν οι ζημίες

Από το IFRs 9 δηλαδή το λογιστικό πρότυπο 9 που αποτιμάει με διαφορετική μέθοδο τον πιστωτικό κίνδυνο θα προκύψει κεφαλαιακή ζημία 5,7 δισεκ. ευρώ για τις 4 μεγάλες ελληνικές τράπεζες.
Στην περίπτωση των IFRs 9 το θετικό σενάριο είναι 5,5 δισεκ. και το δυσμενές σενάριο 6 δισεκ. ευρώ με δυνατότητα απόσβεσης στην 5ετία.
Να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα του IFRs 9 απομειώνει απευθείας τα κεφάλαια και δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα.
Με την ανακοίνωση χρήσης 2017 τον Μάρτιο 2018 οι τράπεζες θα αποκαλύψουν την συνολική ζημία από τα IFRs 9 και κάθε χρόνο θα προβαίνουν σε πρόβλεψη ίση με το 1/5 της συνολικής ζημίας άπαξ και υπάρχει η δυνατότητα της 5ετούς απόσβεσης.
Ωστόσο οι επενδυτές και οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι θα αποτιμήσουν χρηματιστηριακά την ζημία από το IFRs 9 εφάπαξ δηλαδή θα αφαιρέσουν στα μοντέλα αποτίμησης των τραπεζών εφάπαξ τα 5,5 δισεκ. ή 6 δισεκ. που θα είναι η ζημία από το IFRs 9.

Από το TAR που για την Eurobank και Πειραιώς ξεκινάει 15 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί Φεβρουάριο – για Εθνική και Alpha ολοκληρώθηκε – θα προκύψουν κεφαλαιακές ζημίες περίπου 500 με 650 εκατ οι οποίες θα εγγραφούν εφάπαξ στα αποτελέσματα χρήσης 2017 για όλες τις τράπεζες.
Το TAR η ανασκόπηση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων θα προκαλέσει ζημία που θα καταγραφεί εφάπαξ στο αποτέλεσμα.

Ως προς το stress tests η ζημία εκτιμάται μεταξύ 3,5 με 4,5 δισεκ. με βασικό σενάριο 3,7 δισεκ. ευρώ.
Η ζημία από τα stress tests και το IFRs 9 και το TAR θα καταδείξουν μια συνολική ζημία όπου οι επενδυτές θα λειτουργήσουν ως εξής.
Το κάθε απόλυτο νούμερο της ζημίας από stress tests, IFRs 9 και TAR θα αφαιρεθεί εφάπαξ από το core tier 1 και θα αξιολογηθεί πόσο κοντά βρίσκονται στο 8,75% που είναι το χαμηλό core tier 1 για τις τράπεζες.
Στην ανάλυση μας η Πειραιώς και η Eurobank βρίσκονται πιο κοντά στο 8,75% με την Πειραιώς να βρίσκεται σε πιο δυσχερή θέση και την Eurobank να ακολουθεί.
Οι δύο τράπεζες υπό όρους θεωρητικά είναι υποψήφιες για νέα ανακεφαλαιοποίηση με την διαφορά όμως ότι η Eurobank έχει περισσότερες πηγές εσόδων από την Πειραιώς σε αυτή την φάση π.χ. λόγω κερδοφορίας από το εξωτερικό.
Η Eurobank είναι η πιο κερδοφόρος τράπεζα στο εξωτερικό αλλά λόγω της πώλησης της PostBanc στην Ρουμανία θα εγγράψει ζημία στο γ΄ και δ΄ τρίμηνο του 2017 επηρεάζοντας αρνητικά και τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου.
Η Πειραιώς εάν όντως βρίσκεται πιο κοντά από όλες τις τράπεζες στο 8,75% θα εμφανίζεται ως η πιο αδύναμη κεφαλαιακά και η αγορά θα την αποτιμά αρνητικά…και θα την «πιέζει» να ανακεφαλαιοποιηθεί.
Η Εθνική που εμφανίζεται μαζί με την Alpha bank σε καλύτερη θέση…πρέπει να διευθετήσει δύο ζητήματα
1)Την Εθνική Ασφαλιστική, δεν μπορεί να πάει σε stress tests χωρίς να έχει επιλυθεί η εκκρεμότητα της Ασφαλιστικής
2)Η πώληση της θυγατρικής της Εθνικής στην Ρουμανία προσκρούει σε εμπόδια της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας.

Συμπέρασμα

Οι τράπεζες στην Ελλάδα θα αποδειχθεί από τους ελέγχους και τα stress tests ότι είναι χωρισμένες σε δύο κατηγορίες.
Τις πιο ισχυρές Εθνική και Alpha bank και τις λιγότερο ισχυρές κεφαλαιακά Πειραιώς και Eurobank...
Η σειρά κατάταξης των τραπεζών είναι η εξής
Εθνική πρώτη υπό όρους
Η Alpha bank δεύτερη υπό όρους
Η Eurobank τρίτη
Η Πειραιώς τέταρτη…
Οι τράπεζες στην 4η, 3η και 2η θέση ίσως χρειαστούν νέα κεφάλαια και υπάρχει ερωτηματικό και για την Εθνική τράπεζα.

Εκτιμώμενες ζημίες από ελέγχους και stress tests των ελληνικών τραπεζών
Μείξη βασικού και δυσμενούς σεναρίου
Ποσά σε δισ ευρώ
Τράπεζες

Ζημία από IFRs 9
(5ετής απόσβεση)
Ζημία από TAR

Ζημία από stress tests

Συνολική ζημία

Πειραιώς

1,7

0,250

1,5

3,45

Εθνική

1,2

0,100

0,500

1,8

Eurobank

1,5

0,150

1

2,65

Alpha bank

1,3

0,150

0,700

2,150

Σύνολο

5,7

0,650

3,7

10,05Σύνολο αισιόδοξου και απαισιόδοξου σεναρίου

5,5 με 6

0,500-0,800

3,5 - 4,5

8,5 – 11,3

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS