Εμπλοκή στην πώληση της Banca Romaneasca από ΕΤΕ λόγω... Λονδίνου, Μάλτας, ΚΤ Ρουμανίας

Εμπλοκή στην πώληση της Banca Romaneasca από ΕΤΕ λόγω... Λονδίνου, Μάλτας, ΚΤ Ρουμανίας
Ο έλεγχος από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το ξεκαθάρισμα που ζητά η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της συναλλαγής σύμφωνα με την OTP
Σε εμπλοκή βρίσκεται η μεταβίβαση της Banca Romaneasca προς την Ουγγρική OTP από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ).
Οι εποπτικές αρχές της Ρουμανίας, αναλύουν όπως αναφέρουν οι πληροφορίες τα περιουσιακά στοιχεία της Ρουμανικής Τράπεζας, τα οποία σχετίζονται με υποκατάστημα Λονδίνου και τη θυγατρική της ΕΤΕ στην Μάλτα.
Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο, πως μεταξύ άλλων έχουν αναληφθεί από την ρουμανική θυγατρική της ΕΤΕ δάνεια και συναφείς εγγυήσεις,που έχουν συναφθεί από το υποκατάστημα της Εθνικής της Μάλτας, σε διάφορους Ρουμάνους πελάτες.
Ήδη οι ρουμανικές αρχές και κυρίως η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας, έχουν συστήσει να υπάρξει ξεκαθάρισμα των σχέσεων με Λονδίνο και Μάλτα, ενώ την ίδια στιγμή η συμφωνηθείσα συναλλαγή, ελέγχεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ρουμανίας, η οποία παρ ότι δεν έχει ακόμα αποφανθεί δεν φαίνεται διαπιστώνει ζητήματα συγκέντρωσης.
Σε ανακοίνωσή της, πάντως, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφέρει ότι «θα αξιολογήσει την οικονομική συγκέντρωση, προκειμένου να καταστήσει συμβατή με ένα κανονικό ανταγωνιστικό περιβάλλον και να εκδώσει απόφαση εντός των προθεσμιών που προβλέπει ο νόμος».
Από την άλλη πλευρά η OTP σε πρόσφατη παρουσίαση σε αναλυτές, ανέφερε πως η Banca Romaneasca θα αρχίσει να ενοποιείται από τις αρχές του 2018 στον όμιλο, γεγονός που σημαίνει ότι τότε υπολογίζει ότι θα έχει ολοκληρωθεί, η διαδικασία των εγκρίσεων της συναλλαγής.
Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές πως η Εθνική επιθυμεί την ολοκλήρωση της συναλλαγής έως τον Ιανουάριο 2018 και πάντως πριν ξεκινήσουν τα stress tests.
Επισημαίνεται, ότι η Banca Romaneasca, είναι η 14η μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρουμανία με μερίδιο αγοράς περίπου 1,62%, με δραστηριότητες τόσο στον τομέα λιανικής όσο και στον τομέα των επιχειρήσεων.
Έχει δίκτυο 109 καταστημάτων και απασχολεί 1.148 υπαλλήλους.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS