Το ρίσκο χώρας μειώνεται και το τραπεζικό ρίσκο αυξάνεται – Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτή την ....απόκλιση;

Το ρίσκο χώρας μειώνεται και το τραπεζικό ρίσκο αυξάνεται – Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτή την ....απόκλιση;
Τα stress tests, το IFRs 9 και το TAR – έχουμε αναφέρει ως bankingnews – ότι θα προκαλέσουν κεφαλαιακή ζημία τουλάχιστον 8,5 δισεκ. ευρώ ή ένα εύρος 8,5 με 11 δισεκ.
Ένα αξιοπερίεργο φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ country risk και banking risk.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο εμφανίζει απόδοση περίπου 5,12% με 4,98% και το ελληνικό CDS στην 5ετία στις 454 μονάδες βάσης ή 4,54%.
Το country risk δηλαδή το ρίσκο χώρας μειώνεται, βελτιώνεται και αυτό αποτυπώνεται τόσο στο 10ετές ομόλογο αναφοράς όσο και στο 5ετές CDS το Credit Default Swaps.
Οι αποτιμήσεις δείχνουν ότι το ρίσκο χώρας μειώνεται εν μέρει και για τεχνικούς λόγους καθώς επίκειται το swaps των 20 ομολόγων όπου θα μετατραπούν σε 4 ίσης αξίας δηλαδή 30 δισεκ.
Όλα αυτά δείχνουν ότι το Grexit έχει φύγει τελείως από την εικόνα, οι αποδόσεις των ομολόγων υποχωρούν άρα η ικανότητα δανεισμού της Ελλάδος από τις αγορές βελτιώνεται και ταυτόχρονα διαμορφώνονται καλύτερες προοπτικές.
Η αγορά ομολόγων και τα CDS όπως και το χρηματιστήριο είναι προεξοφλητικοί μηχανισμοί.
Ομόλογα και CDS αντικατοπτρίζουν το ρίσκο χώρας ή country risk και δείχνουν βελτίωση.
Παραδόξως όμως αυτή η βελτίωση δεν αντικατοπτρίζεται στο κατεξοχήν κλάδο που λειτουργεί πλήρως ως συγκοινωνούν δοχείο με τις αγορές, τα ομόλογα και το ρίσκο χώρας….οι τράπεζες.
Παρατηρείται το φαινόμενο να επιδεινώνεται το banking risk.
Δηλαδή ενώ η μεγάλη εικόνα της Ελλάδος βελτιώνεται, οι τράπεζες που βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομίας χρηματιστηριακά επιδεινώνονται.

Τι συμβαίνει που αποδίδεται αυτή η ιδιότυπη απόκλιση;
Πόσο μπορεί να κρατήσει αυτή η ιδιάζουσα απόκλιση;

Οι ελληνικές τράπεζες ξεκάθαρα βρίσκονται στο επίκεντρο λόγω των stress tests, των IFRs 9 και της ανασκόπησης προβληματικών περιουσιακών στοιχείων.
Όλο το τελευταίο διάστημα και παρά την προσπάθεια των τραπεζιτών και άλλων παραγόντων να πείσουν ότι όλα βαίνουν καλώς…τα stress tests θα είναι σχεδόν περίπατος….η πραγματικότητα έρχεται να αποδείξει ότι η ορατότητα για το μέλλον των τραπεζών το visibility θολώνει.
Οι ξένοι οίκοι υποβαθμίζουν τιμές στόχους επιθετικά.
Το ΔΝΤ μιλάει έμμεσα για αποχώρηση των ελληνικών τραπεζών από τα Βαλκάνια.
Το ΔΝΤ έχει συμβιβαστεί με την ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες αλλά αυτός ο συμβιβασμός υποτιμήθηκε.
Ότι δεν θα υλοποιηθούν AQRs ορισμένοι το εξέλαβαν ότι τα stress tests θα είναι περίπατος.
Όλο και περισσότεροι πιστεύουν ότι δεν θα είναι περίπατος και τα ρίσκα θα είναι μεγάλα.
Ένα μπαράζ παραγόντων και ειδήσεων έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι τράπεζες έχουν θολό μέλλον, περιορισμένη ορατότητα.
Η έλλειψη ορατότητας για τον επενδυτή είναι ίση με μια αρνητική είδηση γιατί χωρίς ορατότητα δεν μπορεί να χαραχθεί επενδυτική στρατηγική.
Οι μετοχές των τραπεζών δεν έχουν καταφέρει να συντονιστούν με την βελτίωση του country risk.
Όταν ο τραπεζικός κλάδος εμφανίζει κεφαλαιοποίηση 6,8 δισεκ. αυτό συνεπάγεται καταστροφή.
Τα stress tests, το IFRs 9 και το TAR – έχουμε αναφέρει ως bankingnews – ότι θα προκαλέσουν κεφαλαιακή ζημία τουλάχιστον 8,5 δισεκ. ευρώ ή ένα εύρος 8,5 με 11 δισεκ.
Πόσο αυτό το εύρος των κεφαλαιακών ζημιών αντιστοιχεί σε αυξήσεις κεφαλαίου ακόμη δεν είναι σαφές αλλά υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα.
To βασικό ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσει αυτή η απόκλιση μεταξύ της βελτιούμενης εικόνας του country risk και της επιδεινούμενης εικόνας του banking risk.
Με δεδομένο ότι θα χρειαστούμε ακόμη μήνες μέχρι να αποκτήσουμε ορατότητα για τις τράπεζες…πιθανό σενάριο είναι σύννεφα να αρχίσουν να εμφανίζονται και στο country risk όχι με τάση ακραίας επιδείνωσης αλλά επιβράδυνσης της τάσης βελτίωσης.
Το σύστημα χρειάζεται ορατότητα με επίκεντρο τις τράπεζες και τις δυνητικές κεφαλαιακές ανάγκες τους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS