Μέχρι πότε μπορείτε να κλείσετε τα μπλοκάκια - Χιλιάδες επαγγελματίες αναζητούν εναλλακτικές για να αποφύγουν τις εισφορές

Μέχρι πότε μπορείτε να κλείσετε τα μπλοκάκια - Χιλιάδες επαγγελματίες αναζητούν εναλλακτικές για να αποφύγουν τις εισφορές
Οι νέες εισφορές θα είναι πληρωτέες κάθε μήνα και ειδικότερα μέχρι το τέλος του επόμενου, οπότε τα πρώτα «ραβασάκια» θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
Με λουκέτα, κλείσιμο βιβλίων παροχής υπηρεσιών, μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρίας και μεταφορά της έδρας τους στην αλλοδαπή αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες τη λαίλαπα των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών που «κτύπησε» από την Πρωτοχρονιά.
Οι νέες εισφορές θα είναι πληρωτέες κάθε μήνα και ειδικότερα μέχρι το τέλος του επόμενου, οπότε τα πρώτα «ραβασάκια» θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.
Οι λογιστές και τα επιμελητήρια είναι οι πρώτοι δέκτες της απελπισίας των επαγγελματιών και των εργαζομένων με «μπλοκάκι» που αποφασίζουν να προχωρήσουν σε διακοπή της δραστηριότητά τους , διερευνώντας εναλλακτικές « πατέντες» όπως σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας , φυγή στο εξωτερικό αλλά και φοροεισφοροδιαφυγή προκειμένου να αντισταθούν στο πογκρόμ που έχει κηρύξει η κυβέρνηση κατά της επιχειρηματικότητας .
«Τα λουκέτα δεν άρχισαν σήμερα- σημειώνει ο κ. Γιώργος Θανόπουλος , ερευνητής στο ινστιτούτο της ΓΣΕΒΕΕ- Ωστόσο η αύξηση της προκαταβολής φόρου στο 100% και αναμενόμενη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών το 2017 δίνουν τη χαριστική βολή. Ο υγιής επιχειρηματίας με μεσαίο κέρδος δε μπορεί να αντέξει.
Του στραγγίζουν τη ρευστότητα καθώς η επιβάρυνση από φόρους και εισφορές αντιστοιχεί στο 70% του εισοδήματος. Έτσι αναγκάζεται να κλείσει το μαγαζί η το βιβλίο παροχής και περνάει στην άτυπη , αδήλωτη ή «μαύρη» επιχειρηματικότητα για να μπορέσει να επιβιώσει. »
Υπολογίζεται ότι τους τελευταίους μήνες 100.000 επαγγελματίες έκλεισαν τα μπλοκάκια τους ενώ πολλοί θα αποφασίσουν αυτές τις ημέρες αφού μελετήσουν τη σχετική εγκύκλιο.
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έθεσε σαφές πλαίσιο για τη διακοπή εργασιών.
Με το ισχύον καθεστώς, η δήλωση διακοπής δραστηριοτήτων θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 30 ημερών από την ημέρα πραγματικής παύσης των δραστηριοτήτων.
Έτσι, όσοι διέκοψαν τις εργασίες τους στις 31 Δεκεμβρίου 2016 θα έχουν προθεσμία μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2017 για να κλείσουν τα βιβλία τους χωρίς να τους επιβληθεί πρόστιμο. Και στη συνέχεια μπορούν να κλείσουν τα βιβλία τους με βάση τον πραγματικό χρόνο διακοπής. Εφόσον, όμως, η δήλωση υποβληθεί μετά την πάροδο των 30 ημερών θεωρείται εκπρόθεσμη και ο φορολογούμενος θα επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ.
Πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες έκλεισαν τα μπλοκάκια τους για να συστήσουν ΙΚΕ( ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία), προκειμένου να αποφύγουν τις ασφαλιστικές εισφορές . Εκπρόσωποι των επιμελητηρίων κάνουν λόγο για 18.000 αιτήσεις τον τελευταίο χρόνο . Ωστόσο οι ειδικοί συνιστούν προσοχή γιατί η ΙΚΕ υποχρεούται να τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας για τα οποία οι λογιστές ζητούν υψηλότερη αμοιβή.
Πάντως η ΙΚΕ θεωρείται «συμφέρουσα» λύση, καθώς οι μέτοχοι δεν επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές, ο φόρος επιβάλλεται με συντελεστή 29% επί των κερδών ενώ επιβάλλεται και πρόσθετος φόρος 15% επί των μερισμάτων. Με το ισχύον καθεστώς, στις ΙΚΕ ασφαλίζεται ο διαχειριστής χωρίς κατ΄ ανάγκη να είναι μέτοχος. Οι μέτοχοι, εφόσον είναι περισσότεροι του ενός δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης.
Σημαντικές αλλαγές επιφέρει το νέο σύστημα, στην ασφάλιση χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών με προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), μελών ΕΠΕ, διαχειριστών και μοναδικών εταίρων μονοπρόσωπων ΙΚΕ, καθώς και μελών διοικητικών συμβουλίων σε ανώνυμες εταιρείες.
Ανάλογα με τις περιπτώσεις, τα φυσικά πρόσωπα ενδέχεται να ασφαλίζονται ως μισθωτοί, ή ως αυτοαπασχολούμενοι, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που ισχύει η διπλή ασφάλιση.
Επίσης, για τους μετόχους άνω του 3% μέλη σε Διοικητικό Συμβούλιο Ανώνυμων Εταιρειών, δεν είναι γνωστό πως θα εντοπιστεί το εισόδημα βάσει του οποίου θα καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές.

Πολλαπλή απασχόληση

Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης, η μισθωτή εργασία προηγείται της αυτοαπασχόλησης για την συμπλήρωση του ανώτατου πλαφόν εισοδήματος (μηνιαία 5.860 ευρώ).
Σε περίπτωση δυο ελεύθερων επαγγελμάτων (π.χ. ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ) προηγείται αυτό που αποφέρει το μεγαλύτερο εισόδημα. Αντίστοιχα μισθωτός που δραστηριοποιείται και ως ελευθεροεπαγγελματίας θα απαλλάσσεται από το κατώτατο πλαφόν για το ελεύθερο επάγγελμα αρκεί να καλύπτονται τα 586 ευρώ το μήνα. Για παράδειγμα αν εισπράττει μισθό 1.000 ευρώ και από ελεύθερο επάγγελμα 200 ευρώ, θα πληρώσει εισφορές ως μισθωτός και 26,95% επί των 200 ευρώ και όχι επί του κατώτατου πλαφόν των 586 ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS