ΟΓΑ: Πρόγραμμα για την χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε 1.300 πολύτεκνες αγρότισσες

ΟΓΑ: Πρόγραμμα για την χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε 1.300 πολύτεκνες αγρότισσες
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής
Την έναρξη προγράμματος χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε 1.300 πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες ανακοίνωσε ο ΟΓΑ.
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι να είναι πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ προερχόμενες από τον πρώην ΟΓΑ.
Εναλλακτικά, να είναι ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ.
Μάλιστα, καλούνται να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών.
Επίσης, είναι απαραίτητο να τηρούν τους όρους της ρύθμισης, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής.
Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, αποκτήσει τουλάχιστον 4 παιδιά τα οποία να είναι άγαμα.
Για την παροχή βοηθήματος, τα παιδιά πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών.
Τα παιδιά να είναι άνεργα ή να σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ΙΕΚ.
Ή να είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.
Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 24ου έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2017.
Να είναι όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα.
Αυτό ισχύει ειδικότερα για τα τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΓΑ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS