ΟΤΕ: Στις 9 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα γ΄τριμήνου 2017

ΟΤΕ: Στις 9 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα γ΄τριμήνου 2017
Τηλεδιάσκεψη αναλυτών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ' τριμήνου 2017, τα οποία έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), την Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Μετά την ως άνω δημοσίευση των αποτελεσμάτων, η Διοίκηση της ΟΤΕ Α.Ε. θα διοργανώσει, την ίδια ημέρα, τηλεσυνδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές στις 17:00 (Ελλάδα) /16:00 (Ευρώπη) /15:00 (Ηνωμένο Βασίλειο) /10:00 (Ανατ. ΗΠΑ), για να συζητήσει τα εν λόγω αποτελέσματα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS