Γαλαξίδι: Διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ αποφάσισαν οι μέτοχοι

Γαλαξίδι: Διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ αποφάσισαν οι μέτοχοι
Διαγραφή των μετοχών της Γαλαξίδι από το ΧΑ αποφάσισαν οι μέτοχοι
Στις 23 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ., πραγματοποιήθηκε αυτόκλητη καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας Γαλαξίδι, στα γραφεία της έδρας της στη θέση Ανεμοκάμπι, στο Γαλαξίδι, του Δήμου Δελφών της ΠΕ Φωκίδας.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν δι' αντιπροσώπου ή αυτοπροσώπως και οι 12 μέτοχοι της Εταιρίας, εκπροσωπούντες 14.076.360 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Κατά την άνω συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε την κάτωθι απόφαση επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:
Αποφάσισε παμψηφεί τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS