Στο 4,98% το ποσοστό της Fidelity Management στον Τιτάνα

Στο 4,98% το ποσοστό της Fidelity Management στον Τιτάνα
Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση της εισηγμένης
Σε συνέχεια της σχετικής από 8.6.2017 ανακοίνωσης της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (η Εταιρία) σύμφωνα με τον νόμο 3556/2007, διευκρινίζεται ότι στις 6 Ιουνίου 2017, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας που κατήλθε του ορίου του 5% και ανέρχεται σε ποσοστό 4,98%, κατέχεται εμμέσως από τις εταιρίες FMR LLC,  Fidelity Management and Research Company, FMR Co., Inc.

bankingnews.gr

BREAKING NEWS