Ιατρικό Αθηνών: Αναμένει αύξηση κερδοφορίας το 2017 αλλά οι σωρευτικές ζημιές φτάνουν τα 100 εκατ.

Ιατρικό Αθηνών: Αναμένει αύξηση κερδοφορίας το 2017 αλλά οι σωρευτικές ζημιές φτάνουν τα 100 εκατ.
Όπως ανέφερε η διοίκησηση του ομίλου οι πληρότητες που καταγράφονται ενισχύουν τις εκτιμήσεις για βελτίωση των αποτελεσμάτων
Αύξηση τζίρου θα πετύχει, σύμφωνα με τη διοίκηση,  το 2017 το Ιατρικό Αθηνών, το οποίο την τελευταία 8ετία έχει συσσωρευτικές ζημιές 100 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα κατά την ετήσια ενημέρωση των αναλυτών, η διοίκηση της εισηγμένης έκανε λόγο για  σταθερά καλή πορεία το 2017 προσβλέποντας σε μεγαλύτερη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών σε σύγκριση με τα  αποτελέσματα του 2017 και σε άνοδο κερδών (ίσως σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό).
Να σημειωθεί ότι όπως ανέφερε η διοίκησηση του ομίλου οι πληρότητες που καταγράφονται ενισχύουν τις εκτιμήσεις για βελτίωση των αποτελεσμάτων.
Σε αυτό βοηθά η διεύρυνση της συνεργασίας με τις ασφαλιστικές εταιρείες (ο όμιλος έχει συνεργασία με το σύνολο των ασφαλιστικών) κάτι που εξασφαλίζει μια σταθερή πελατειακή βάση αλλά και η ενίσχυση των ασθενών από το εξωτερικό, στην οποία η διοίκηση του Ιατρικού Αθηνών έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια.
Το 2016 οι ξένοι ασθενείς αποτέλεσαν το 11% των συνολικών εισαγωγών που έγιναν στις κλινικές του ομίλου, ποσοστό που για το 2017 αναμένεται να είναι αυξημένο.
Εφόσον οι πληρωμές από τον ΕΟΠΥΥ μπουν σε τάξη, συνεχιστούν οι εκκαθαρίσεις των υποβολών σε μηνιαία βάση, προχωρήσει η καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών από τα ασφαλιστικά ταμεία και μειωθούν οι απαιτήσεις από claw back και rebate (αναγκαστικές επιστροφές για την κάλυψη της υπέρβασης σε σύγκριση με τον κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και αναγκαστικές εκπτώσεις προς τον Οργανισμό), τότε ανεβαίνουν οι προσδοκίες για βελτίωση της ρευστότητας και της κερδοφορίας.
Ας δούμε όμως ποια είναι η χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας: αποτιμάται στα 15 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 167,4 εκατ. έναντι 158,1 εκατ. το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 6% περίπου.
Τα EBITDA σε 23,5 εκατ. ευρώ…
Τα καθαρά κέρδη 3,47 εκατ. ευρώ.
Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, έχουν φτάσει σε 60,65 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις της ανέρχονται σε 307 εκατ. ευρώ, δηλαδή… περίπου πέντε φορές τα ίδια!
Και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε 132,5 εκατ. ευρώ!
Τέλος η εταιρεία είχε στο διάστημα 2008 – 2016: Σωρευτικές ζημίες 97,2 εκατ. ευρώ και συνολικές αμοιβές 57,6 εκατ. ευρώ!

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS