Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη διαγραφή χρεών 692 εκατ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη διαγραφή χρεών 692 εκατ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Η ωφέλεια που προκύπτει για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τη ρύθμιση του σωρευμένου χρέους δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος δίχως να απαιτείται η καταχώρησή της σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού
Δημοσιεύθηκε σήμερα (12/9) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτου και Υποδομών Χρ. Σπίρτζη με την οποία "διαγράφονται τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται υπό τον κοινό έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ποσού εξακοσίων ενενήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (692.161.809,27 €)", με βάση την πρόσφατη απόφαση της Κομισιόν για τις "παράνομες κρατικές ενισχύσεις".

Σύμφωνα με την ΚΥΑ για τη διαγραφή χρεών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που δημοσιεύθηκε σήμερα:

«Από τη θέση της παρούσας σε ισχύ διαγράφονται τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται υπό τον κοινό έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ποσού εξακοσίων ενενήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (692.161.809,27 €).
2. Το ανωτέρω ποσό χρέους που διαγράφεται θα αναγνωριστεί στα λογιστικά βιβλία που τηρεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κατ’ ευθείαν στην καθαρή θέση ως εισφορά από το Ελληνικό Δημόσιο με την ιδιότητά του ως τελικού μετόχου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΣΕ κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ν. 3891/2010 και δεδομένου ότι για τα εν λόγω ποσά δεν περιλαμβάνεται όρος για επιστροφή.
3. Η πράξη διαγραφής και κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται στην παρούσα απαλλάσσεται από οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος, εισφορά, κράτηση ή δικαίωμα οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, δημόσιο, κοινοτικό, και δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 του ν.2859/2000.
Η ωφέλεια που προκύπτει για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τη ρύθμιση του σωρευμένου χρέους δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος δίχως να απαιτείται η καταχώρησή της σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.
Ως χρόνος κτήσης της ως άνω ωφέλειας σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 λογίζεται ο χρόνος δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.
Τυχόν μελλοντικός συμψηφισμός της ωφέλειας με τις σωρευμένες λογιστικές ζημιές, ανεξάρτητα από τον χρόνο πραγματοποίησής του, δεν συνιστά διανομή και δεν συνεπάγεται την επιβολή φόρου εισοδήματος.
Σε κάθε περίπτωση, ο εν λόγω συμψηφισμός συνιστά πράξη στο πλαίσιο της διαγραφής του χρέους και εμπίπτει στις απαλλαγές του άρθρου 13 του ν.3891/2010 και ως εκ τούτου απαλλάσσεται από την επιβολή οποιουδήποτε φόρου συμπεριλαμβανομένου και του φόρου εισοδήματος.
Η ρύθμιση του σωρευμένου χρέους δεν επηρεάζει τις φορολογικές ζημιές των παρελθόντων ετών, ως προέκυψαν από τις αντίστοιχες χρεώσεις, συνολικού ποσού εξακοσίων ενενήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (692.161.809,27 €) του ΟΣΕ προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ».

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 η τελική συμφωνία της απόκτησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από την ιταλική Ferrovie delo stato Italiane

Να σημειωθεί ότι στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 πρόκειται να υπογραφεί στην Κέρκυρα η τελική συμφωνία βάσει της οποίας η ΤΡΑΙΝΟΣΕ περιέρχεται στην πλήρη ιδιοκτησία της ιταλικής «Ferrovie delo stato Italiane».
Οι τελικές υπογραφές θα μπουν με την ευκαιρία του πρώτου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας, που θα πραγματοποιηθεί στο νησί του Ιονίου, ανοίγοντας τον δρόμο για το «πέρασμα» της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους ιταλικούς σιδηροδρόμους, που σχεδιάζουν επενδύσεις ύψους μισού δισ. ευρώ στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.
Κατά τον κ. Τσαλίδη, οι υποδομές των ελληνικών σιδηροδρόμων βελτιώνονται με ταχείς ρυθμούς, ενώ στο πλαίσιο αυτό, και με την παράδοση του νέου τμήματος της γραμμής, ανάμεσα σε Τιθορέα και Λιανοκλάδι, που αναμένεται να γίνει έως τα μέσα Νοεμβρίου, η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκης θα μειωθεί κατά μία ώρα και θα γίνεται σε 4,5 ώρες.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Παναγιώτη Θεοχάρη, όταν την άνοιξη του 2018 ολοκληρωθεί εκτός απροόπτου το έργο αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Πολύκαστρο - Ειδομένη, αλλά και με την αντιμετώπιση της καθίζησης της σιδηροδρομικής γέφυρας στο Γαλλικό Ποταμό, η εμπορευματική κίνηση από τη Θεσσαλονίκη προς την πΓΔΜ αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.
Εν αναμονή των εξελίξεων σε όλα τα μέτωπα, η διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναμένει σημαντική αύξηση εσόδων στις εμπορευματικές μεταφορές,  καθώς μόνο για την εξυπηρέτηση φορτίων της Cosco κινούνται 36 τρένα το μήνα, ενώ πρόσθετη κίνηση έδωσαν και φορτία για τον Διαδριατικό Αγωγό (ΤΑΡ).
Σε ό,τι αφορά τα εμπορικά δρομολόγια της COSCO, κατά το έτος 2016 διακινήθηκαν, από τον Λιμένα Νέου Ικονίου προς Κεντρική Ευρώπη, 211 τραίνα με 7.579 containers (6.916 - 40 ποδών και 663 ? 20 ποδών, δηλαδή συνολικά 14.495 containers 20 ποδών).
Επίσης, από τον Μάρτιο 2016, ξεκίνησαν μεταφορές έμφορτων, με containers, βαγονιών από την αντίθετη κατεύθυνση ? από Κεντρική Ευρώπη προς τον Λιμένα Νέου Ικονίου.
Κατά το έτος 2016 διακινήθηκαν, προς τον Λιμένα Νέου Ικονίου 49 τρένα. Για το έτος 2017 και μέχρι 06.09.2017, διακινήθηκαν, από τον Λιμένα Νέου Ικονίου προς Κεντρική Ευρώπη, 214 τρένα με 7.298 containers (6.426 ? 40 ποδών και 872 - 20 ποδών, δηλαδή συνολικά 13.724 containers 20 ποδών).
Οι μεταφορές έμφορτων, με containers, βαγονιών από την αντίθετη κατεύθυνση ? από Κεντρική Ευρώπη προς τον Λιμένα Νέου Ικονίου κατά το έτος 2017, έφθασαν τα 150 τρένα.  Από Θεσσαλονίκη η εμπορευματική κίνηση είναι περιορισμένη, λόγω των προβλημάτων της γραμμής προς Ειδομένη, ενώ αφορά κυρίως γενικό φορτίο και καύσιμα.

Νέες υπηρεσίες

Στη διάρκεια της χτεσινοβραδινής συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκαν επίσης και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θέτει στη διάθεση του επιβατικού κοινού, βάσει της οποίας οι επιβάτες θα μπορούν από κινητό τηλέφωνο να εκδίδουν εισιτήριο από οποιοδήποτε σημείο, ακόμη και δέκα λεπτά πριν από το ταξίδι τους, ουσιαστικά πριν από την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας.
Μέσω της νέας εφαρμογής, προς το παρόν διαθέσιμης μόνο σε λειτουργικό Android, οι επιβάτες θα μπορούν να αποθηκεύουν τα εισιτήριά τους σε εφαρμογές πορτοφολιού, σε μορφή passbook, έχοντάς τα διαθέσιμα ακόμη και όταν βρίσκονται εκτός σύνδεσης  (offline).
Από το τέλος  Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή έκδοσης εισιτηρίων για τους επιβάτες που χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες λειτουργούν με λειτουργικό IOS (συσκευές apple).
Ο έλεγχος των εισιτηρίων στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα θα γίνεται με νέες συσκευές που θα έχει στη διάθεσή του το προσωπικό της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ηλεκτρονικά πάνω στην αμαξοστοιχία και θα παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίου από κλειστούς σταθμούς και πάνω στο τρένο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών. Τη νέα εφαρμογή, οι κάτοχοι κινητών Android Μπορούν να την κατεβάζουν από το google play.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS