ΟΠΑΠ: Κέρδη 60,9 εκατ. στο α' 6μηνο του 2017 - Στα 130,7 εκατ. τα EBITDA

ΟΠΑΠ: Κέρδη 60,9 εκατ. στο α' 6μηνο του 2017 - Στα 130,7 εκατ. τα EBITDA
Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα 217 εκατ. ευρώ, προμέρισμα χρήσης 2017 στα 0,1 ευρώ ανά μετοχή
Τα καθαρά έσοδα του ΟΠΑΠ για το α' εξάμηνο  τυο 2017 προ εισφορών (GGR) ήταν αυξημένα κατά 1,4% στα 688,5 εκατ. (α’ εξάμηνο 2016: 678,8 εκατ.).
Το β’ τρίμηνο του 2017 το GGR μειώθηκε κατά 2,5% στα 329,6 εκατ. (β’ τρίμηνο 2016:338,1 εκατ.) κυρίως λόγω της σύγκρισης με το ενισχυμένο από το Euro Cup και τα επαναλαμβανόμενα jackpots του ΤΖΟΚΕΡ στο 2ο τρίμηνο του 2016.  
Μη συμπεριλαμβανομένου του παιχνιδιού Πάμε Στοίχημα, το GGR σημείωσε σημαντική αύξηση στο 2ο τρίμηνο του 2017, λόγω της εισαγωγής νέων παιχνιδιών.
Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 130,7 εκατ. (α’ εξάμηνο 2016:161,5 εκατ.) και στα 52,2 εκατ. το 2οτρίμηνο του 2017.
Τα  προσαρμοσμένα για  μη  επαναλαμβανόμενες επίδικες προβλέψεις ύψους 12,1εκ. EBITDA β’ τριμήνου 2017, μειώθηκαν κατά 15,6% στα 64,3 εκατ. λόγω εξόδων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εισαγωγή  νέων  παιχνιδιών,  έναντι των προσαρμοσμένων EBITDA β’ τριμήνου 2016:76,2 εκατ.(προσαρμογές για την επιβάρυνση από την αναδρομική αύξηση της εισφοράς επί του GGR στο 35% για το Q1’16 και μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους 6,5 εκατ.)
Τα Καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 60,9 εκατ. (α’ εξάμηνο 2016:85,8 εκατ.) μειωμένα κατά 29%.
Τα καθαρά κέρδη β’ τριμήνου 2017 ανήλθαν σε 21,9 εκατ. (β’ τρίμηνο 2016:33 εκατ.).
Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα 217 εκατ. ευρώ.
3.031 εγκαταστημένα VLTs στο τέλος του 1ου εξαμήνου, παράλληλα με ταχύτερη του αναμενόμενου εισαγωγή των virtual παιχνιδιών σε ολόκληρο το δίκτυο των πρακτορείων
Ομαλή εγκατάσταση των SSBTs, διαδικασία μετάβασης σε νέο κεντρικό σύστημα και ανάπτυξη νέας online στοιχηματικής πλατφόρμας.
Προμέρισμα χρήσης 2017:0,10 ευρώ ανά μετοχή.

Damian Cope CEO ΟΠΑΠ: Η απόδοση του ΟΠΑΠ σε λειτουργικό επίπεδο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017 παρέμεινε ισχυρή

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ, κ. Damian Cope για τα οικονομικά αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου 2017: Η απόδοση του ΟΠΑΠ σε λειτουργικό επίπεδο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017 παρέμεινε ισχυρή, με τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) να παρουσιάζουν ελαφριά μόνο κάμψη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρά την απουσία σημαντικών αθλητικών γεγονότων και τις προκλήσεις στο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα των πελατών μας.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η συνολική απόδοση του ΟΠΑΠ είναι αξιοσημείωτη.  
Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες και ανθρώπινο δυναμικό, με γνώμονα το μακροπρόθεσμο όφελος του ΟΠΑΠ και των πελατών μας.
Επεκτείνουμε και βελτιώνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και είμαστε ευχαριστημένοι από τις επιδόσεις των νέων Virtual παιχνιδιών μας και των παιγνιομηχανημάτων (VLTs).
Επίσης, έχουμε ξεκινήσει την εισαγωγή των συσκευών αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs) στο δίκτυό μας.
Ο εκτενής σχεδιασμός μας για την υλοποίηση του Οράματος 2020 προχωράει σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας και είμαστε σίγουροι για τις ικανότητες της ομάδας του ΟΠΑΠ ως προς την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μας.
Παρότι έχουν να γίνουν ακόμη πολλά στο δεύτερο εξάμηνο,  το τρίτο  τρίμηνο ξεκίνησε ενθαρρυντικά  και  παραμένουμε  θετικοί  στις  προοπτικές ανάπτυξης του ΟΠΑΠ για το υπόλοιπο του 2017 και πέρα από αυτό.

Αθλητικός Στοιχηματισμός

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών των παιχνιδιών  αθλητικού στοιχηματισμού ανήλθαν σε 188,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017 έναντι 196,7 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2016 μειωμένα κατά 4,1%.
Το β’ τρίμηνο του 2017 τα καθαρά έσοδα προ εισφορών των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού διαμορφώθηκαν σε 93,2 εκατ. έναντι 94,3 εκατ. το β’ τρίμηνο 2016, σημειώνοντας πτώσηκατά 1,2%, κυρίως λόγω της απουσίας του Euro Cup το οποίο ενίσχυσε τα έσοδα β’ τριμήνου 2016, που εν μέρει αντισταθμίστηκε από τις θετικές επιδόσεις των virtual παιχνιδιών τον β’ τρίμηνο 2017.

Αριθμολαχεία

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από αριθμολαχεία αυξήθηκαν κατά 1,1% στα 413 εκατ. το α’ εξάμηνο 2017 έναντι 408,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του  2016.  
Το β’ τρίμηνο του 2017 τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από αριθμολαχεία μειώθηκαν κατά 8,4% στα 189,8 εκατ. σε σύγκριση με 207,2 εκατ. το β’ τρίμηνο του 2016,
κυρίως λόγω της έλλειψης ευνοϊκών επαναλαμβανόμενων jackpot στο ΤΖΟΚΕΡ.

Σκρατς & Λαχεία

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από Σκρατς & Λαχεία ανήλθαν σε 77,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017 έναντι 73,8 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2016, αυξημένα κατά 5,1%.
Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από Σκρατς & Λαχεία το β’ τρίμηνο του 2017 αυξήθηκαν κατά 6,6%  στα 39,1 εκατ. συγκριτικά με 36,7 εκατ. το  β’  τρίμηνο του 2016, κυρίως λόγω της βελτιστοποίησης της διαδικασίας εφοδιασμού του δικτύου με Σκρατς

VLTs

Τα έσοδα από VLTs ανήλθαν σε 9,4 εκατ. το α’ εξάμηνο 2017 και 7,5 εκατ. το β’ τρίμηνο2017.
Ο ρυθμός εγκατάστασης των VLTs επιταχύνθηκε το β’ τρίμηνο με αποτέλεσμα στις 30.06.2017 να ήταν σε λειτουργία 3.031 μηχανές.
Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να επιταχυνθεί τους επόμενους μήνες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS