Καραμολέγκος: Στις 28/9 τα οικονομικά αποτελέσματα α’ 6μήνου 2017

Καραμολέγκος: Στις 28/9 τα οικονομικά αποτελέσματα α’ 6μήνου 2017
Μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου η δημοσίευση των αποτελεσμάτων 
Στις 28 Σεπτεμβρίου 2017 θα ανακοινωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα της Καραμολέγκος για το α’ εξάμηνο του 2017.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2017 - 30/6/2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.karamolegos-bkr.gr την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS