Frigoglass: Στις 21/9 η αποκοπή του δικαιώματος στην ΑΜΚ

Frigoglass: Στις 21/9 η αποκοπή του δικαιώματος στην ΑΜΚ
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε €0,36348 ανά μετοχή
Η Frigoglass ανακοίνωσε ότι η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε την 27/06/2017, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των €136.398.446,64 με την έκδοση 378.884.574 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,36 εκάστης, δια καταβολής μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, σε αναλογία 22,4662517544135 νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά.
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε €0,36348 ανά μετοχή.
Τα συνολικά αντληθέντα από την αύξηση κεφάλαια δύναται να ανέλθουν μέχρι του ποσού των €137.716.964,95752.
Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, ήτοι η συνολική υπέρ το άρτιο αξία των νέων μετοχών, συνολικού ύψους €1.318.518,31752002 θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας για το «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Κατόπιν των ανωτέρω, και σε περίπτωση που η ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των €142.469.706,24, διαιρούμενο σε 395.749.184 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,36 η κάθε μία.
Η σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 «Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι» του καταστατικού της Εταιρείας εγκρίθηκε δυνάμει της απόφασης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με αριθμό 78305, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 13/07/2017.
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 21/09/2017.
Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αρ.26/17.07.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια ΕΧΑΕ +1,63% Α.Ε. μία εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, ήτοι την 22/09/2017.
Σύμφωνα με την απόφαση της από 27/06/2017 Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης ορίζεται από την 26/09/2017 έως και την 18/10/2017, σύμφωνα με την από 27/06/2017 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την από 27/07/2017 απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.
Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους.
Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 13/10/2017.
Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 18/10/2017) παύουν να ισχύουν.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS