Τα ιστορικά υψηλά της Κανάκης - Η αύξηση κερδών του α’ εξαμήνου 2017 και οι προσδοκίες για τη συνέχεια

Τα ιστορικά υψηλά της Κανάκης - Η αύξηση κερδών του α’ εξαμήνου 2017 και οι προσδοκίες για τη συνέχεια
Χωρίς τραπεζικό δανεισμό η εισηγμένη και με υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, βλέπει άνοδο της μετοχής άνω του 30% από την αρχή του έτους
Πολύ καλό εξάμηνο δημοσίευσε η εταιρία Στέλιος Κανάκης και μάλιστα σύμφωνα με την εταιρεία είναι το καλύτερο των τελευταίων πέντε ετών και βάζει τις βάσεις για μία πολύ καλή χρονιά, με δεδομένο ότι στο δεύτερο εξάμηνο παράγεται κάτι παραπάνω από τον μισό τζίρο, ενώ αναμένεται το μικτό κέρδος να παραμείνει στα επίπεδο του πρώτου εξαμήνου με τάση μείωσης έως 1% λόγω πρώτων υλών.
Η εισηγμένη που είναι καθαρή από τραπεζικό δανεισμό πέτυχε αύξηση πωλήσεων 6,31%, η υψηλότερη των τελευταίων πέντε ετών, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9,1 εκατ. ευρώ από 8,6 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στις 920 χιλ. ευρώ από 859 χιλ. ευρώ, ενώ υπενθυμίζεται πως στο σύνολο της χρήσης 2016 είχε πετύχει καθαρά κέρδη 2,1 εκατ. ευρώ.
Με καθαρή θέση 19,3 εκατ. ευρώ, ενισχυμένη κατά 320 χιλ. ευρώ παρά την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 600 χιλ. ευρώ και με σύνολο υποχρεώσεων 4,3 εκατ. ευρώ (μηδενικές τραπεζικές) αλλά και με ταμειακά διαθέσιμα 8,4 εκατ. ευρώ, η άνοδος της μετοχής κατά 33% από την αρχή του χρόνου θα πρέπει να θεωρείται δικαιολογημένη.
Μάλιστα αν η εταιρεία καταφέρει να αυξήσει τα καθαρά κέρδη στο σύνολο της χρήσης τότε και ο πολλαπλασιαστής κερδών θα είναι χαμηλός καθώς η αποτίμηση είναι στα 25,4 εκατ. ευρώ.
Καλές ταμειακές ροές, καλή αύξηση ταμειακών διαθεσίμων που βάζει τις βάσεις για περαιτέρω δυνατότητες επιστροφής κεφαλαίων στους μετόχους ή διανομής μερισμάτων.  
Η διοίκηση προσπαθεί να αυξήσει τις πωλήσεις στο εξωτερικό που αυτή τη στιγμή είναι κοντά στο μισό εκατομμύριο ευρώ.
Προς το παρόν το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων γίνεται σε Αττικής (3,9 εκατ. ευρώ) και Μακεδονία (2,1 εκατ. ευρώ).
Ανά προϊόν, μίγματα ψωμιών, μίγματα, βούτυρο και μαργαρίνη έχουν πωλήσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ.
Χρηματιστηριακά το γεγονός ότι οι βασικοί μέτοχοι ελέγχουν το 80% του μετοχικού κεφαλαίου έχει ως αποτέλεσμα την περιορισμένη εμπορευσιμότητα της μετοχής (191 χιλ. τεμάχια από την αρχή του έτους έχουν αλλάξει χέρια μέσα από το ταμπλό του ΧΑ).
Η μετοχή στις 10 Φεβρουαρίου 2017 είχε βρεθεί στα 2,14 ευρώ και πρόσφατα έγραψε υψηλό στα 3,65 ευρώ, το οποίο αποτελεί και ιστορικό υψηλό.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com  
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS