Ενδιαφέρον ξένων θεσμικών επενδυτών για το πρόγραμμα επενδύσεων του ΑΔΜΗΕ - Οι επαφές στο roadshow του Λονδίνου

Ενδιαφέρον ξένων θεσμικών επενδυτών για το πρόγραμμα επενδύσεων του ΑΔΜΗΕ - Οι επαφές στο roadshow του Λονδίνου
Έμφαση δόθηκε στα έργα για τη διασύνδεση των νησιών, καθώς και στις πρωτοβουλίες της νέας διοίκησης για την επιτάχυνση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
Το ρυθμιστικό περιβάλλον, αλλά κυρίως το επενδυτικό πρόγραμμα στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις διασυνδέσεις της Κρήτης και των Κυκλάδων, βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών που είχαν τα στελέχη του ΑΔΜΗΕ και της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με ξένους θεσμικούς επενδυτές στο πλαίσιο του roadshow του Λονδίνου.
Τα στελέχη της διοίκησης των δύο εταιριών πραγματοποίησαν περισσότερες από 10 συναντήσεις με επενδυτές γενικού ενδιαφέροντος, αλλά και επενδυτικά funds που ειδικεύονται στον τομέα της ενέργειας, επικοινωνώντας τους καίρια σημεία για το τρέχον ρυθμιστικό καθεστώς και τη στρατηγική με βάση το σχεδιασμό για την επόμενη πενταετία.
Έμφαση δόθηκε στις απαιτούμενες επενδύσεις για τη διασύνδεση των νησιών, καθώς και στις πρωτοβουλίες της νέας διοίκησης για την επίσπευση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων για την εκτέλεση του επενδυτικού σχεδίου.
Υπενθυμίζεται ότι η διασύνδεση των νησιών αναμένεται να συμβάλλει ιδιαίτερα στη  μείωση των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που επιβαρύνουν το σύνολο των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.  
Η διοικητική ομάδα της εισηγμένης ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και της συγγενούς εταιρείας ΑΔΜΗΕ ανέλυσαν στους ξένους θεσμικούς επενδυτές τόσο τις άμεσες προτεραιότητες, όσο και το μακροπρόθεσμο όραμα που προκύπτει από τις ανάγκες του συστήματος μεταφοράς, την προσδοκώμενη εξέλιξη της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια, η οποία σημεωτέον επανέρχεται σταδιακά στα προ κρίσης επίπεδα, καθώς και την ανάγκη για υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος που προκύπτει από το δεκαετές πλάνο ανάπτυξης.

πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS