Εβροφάρμα: Στις 27/9 ανακοινώνει αποτελέσματα για το α' 6μηνο του 2017

Εβροφάρμα: Στις 27/9 ανακοινώνει αποτελέσματα για το α' 6μηνο του 2017
Μετά το κλείσιμο της συνεδριασης
Γνωστοποιούμε στο επενδυτικό κοινό ότι τα Στοιχεία και οι Πληροφορίες καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου 2017 (01.01.2017 έως 30.06.2017), θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.evrofarma.gr και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης): Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS