Αλλαγές στο Δ.Σ. της Frigoglass μετά την αναδιάρθρωση

Αλλαγές στο Δ.Σ. της Frigoglass μετά την αναδιάρθρωση
Ο διορισμός των νέων μελών θα ισχύει για το υπόλοιπο της διάρκειας της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ανακοινωθεί προς και θα επιβεβαιωθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει προσεχώς
Tην παραίτηση των κ.κ. Ιωάννη Ανδρουτσόπουλου, Δώρου Κωνσταντίνου και Βασίλειου Φουρλή από τη θέση τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ισχύ από τις 22.11.2017 και τον διορισμό των κ.κ. Jeremy Jensen, Ιορδάνη Αϊβάζη και Stephen Graham Bentley ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτούμενων μελών με ισχύ από τις 22.11.2017, ανακοίνωσε η Frigoglass.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα την 22.11.2017.
Ο διορισμός των νέων μελών θα ισχύει για το υπόλοιπο της διάρκειας της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ανακοινωθεί προς και θα επιβεβαιωθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει προσεχώς.
Οι κ.κ. Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος και Δώρος Κωνσταντίνου θα διατηρήσουν τη θέση τους ως μέλη της επιτροπής ελέγχου μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Σύμφωνα με τους όρους της κεφαλαιακής και δανειακής αναδιάρθρωσης του Ομίλου, ο κ. Jeremy Jensen επελέγη από την Εταιρεία ως υποψήφιο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ της Εταιρείας και των τραπεζών που συμμετέχουν με την ιδιότητα των δανειστών στην Αναδιάρθρωση.
Οι κ.κ. Ιορδάνης Αϊβάζης και Stephen Graham Bentley επελέγησαν από την Εταιρεία ως υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ της Εταιρείας και των ομολογιούχων που επέλεξαν να συμμετάσχουν στη νέα χρηματοδότηση με εξασφάλιση πρώτης τάξης, σύμφωνα με τους όρους της Αναδιάρθρωσης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS