Χωρίς χρέος και χωρίς ECCL το 2018 η Ελλάδα δεν μπορεί να εκδώσει χρέος πάνω από 5 χρόνια

Χωρίς χρέος και χωρίς ECCL το 2018 η Ελλάδα δεν μπορεί να εκδώσει χρέος πάνω από 5 χρόνια
Για 5 λόγους χωρίς λύση στο χρέος και χωρίς ECCL το 2018 η Ελλάδα θα είναι αδύνατο να εκδώσει χρέος πάνω από 5 χρόνια.
Χωρίς λύση στο ελληνικό χρέος και χωρίς νέα πιστωτική γραμμή η Ελλάδα θα είναι αδύνατο να εκδώσει νέο χρέος, νέα ομόλογα πάνω από 5 χρόνια για 5 λόγους.
Ήδη η Lagarde του ΔΝΤ έχει προειδοποιήσει ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για το κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί να δανειστεί με σταθερότητα και με ικανοποιητικούς όρους από τις διεθνείς αγορές από το 2018 και εν συνεχεία.
Η πρόσφατη εμπειρία με την πρώτη – μετά το 2014 – έξοδο της Ελλάδος στις αγορές κατέδειξε ότι στα 5 χρόνια και με την προστασία των κεφαλαίων του 3ου μνημονίου δανείστηκε με επιτόκια 4,625% ενώ είναι προφανές ότι εάν επιχειρούσε δημοπρασία 10ετούς ομολόγου θα δανειζόταν στο 5,8% ίσως και υψηλότερα.
Ένα μόνιμο πρόβλημα που η Ελλάδα πρέπει να παρακολουθεί και να το αντιμετωπίζει κατά το δοκούν είναι το όριο του χρέους των 325 δισεκ. αλλά αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με ισόποση μείωση των εντόκων γραμματίων που ανέρχονται σε 14,9 δισεκ.
Μπορεί να φθάσει στο σημείο η Ελλάδα για να μπορέσει να δανειστεί από τις αγορές ακόμη και μεσοβραχυχρόνιους τίτλους να μειώνει τον δανεισμό των εντόκων 3 και 6 μηνών.

Για 5 λόγους η Ελλάδα θα είναι αδύνατο να εκδώσει χρέος πάνω από 5 χρόνια χωρίς λύση του χρέους, χωρίς ECCL και εφόσον έχει βγει από το τρίτο μνημόνιο.

1)Οι αγορές δάνεισαν την Ελλάδα στα 5 χρόνια δηλαδή μέχρι το 2022 γιατί μέχρι τότε η Ελλάδα έχει δεσμευτεί ότι θα πάρει μέτρα και θα επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% σε ετήσια βάση.
Ταυτόχρονα με βάση μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις – με υψηλό ποσοστό επισφάλειας – η Ελλάδα τα επόμενα 3-4 χρόνια θα εμφανίζει ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ περίπου 2% σε ετήσια βάση.

2)Η Πορτογαλία και η Κύπρος έχουν πιστοληπτική ικανότητα 5 και 4 βαθμίδες υψηλότερη από την αντίστοιχη της Ελλάδος.
Η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος είναι Β- (λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη)
Η πιστοληπτική ικανότητα της Πορτογαλίας είναι ΒΒΒ-
Η πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου είναι ΒΒ+
Η Πορτογαλία έχει 5 βαθμίδες διαφορά σε πιστοληπτική ικανότητα και στην 10ετία δανείζεται με επιτόκια 2,80%.
Η Ελλάδα δανείζεται στην 10ετία στο 5,60% δηλαδή 2,80% διαφορά spread.
Αυτή η διαφορά είναι εύλογη εάν ληφθεί υπόψη ότι η Πορτογαλία έχει σταθερή ανάπτυξη, 5 βαθμίδες υψηλότερη πιστοληπτική ικανότητα και βρίσκεται και σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Η Πορτογαλία θεωρείται investment grade δηλαδή είναι επενδυτικού βαθμού – από ΒΒΒ- και υψηλότερα τα ομόλογα δεν είναι junk και θεωρούνται επενδυτικού βαθμού -.

3)Η Ελλάδα διαθέτει στιγματισμένο και χαρακτηρισμένο δημόσιο χρέος ως μη βιώσιμο.
Οι ξένοι επενδυτές δάνεισαν την Ελλάδα – όπως την δάνεισαν – με 4,625% στα 5 χρόνια στηριζόμενοι στην ασφάλεια του μνημονίου και των δεσμεύσεων της Ελλάδος για πρωτογενή πλεονάσματα.
Χωρίς διευθέτηση του ελληνικού χρέους, πως η Ελλάδα θα καταφέρει να πείσει τις αγορές να την δανείσουν μακροπρόθεσμα;
Ποιος θα δανείσει την Ελλάδα στα 10 χρόνια ή 15 χρόνια όταν γνωρίζει ότι το ελληνικό χρέος παραμένει μη βιώσιμο;

4)Η ύπαρξη ECCL ή PCCL πιστωτικής γραμμής το 2018 θα έχει ένα στόχο.
Να λειτουργήσει ως μηχανισμός ασφαλείας και εγγύησης στις εκδόσεις ομολόγων του ελληνικού δημοσίου καθώς θεωρητικά Αύγουστο 2018…τέλος τα μνημόνια.
Χωρίς όμως η Ελλάδα να έχει διασφαλίσει τις προϋποθέσεις για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των αγορών πως θα δανειστεί σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Εάν η Ελλάδα παγιδευτεί να δανείζεται με εκδόσεις 1 έτους ή 2 ή 3 έως 5 χρόνια θα συσσωρεύσει χρέος που θα καταστήσουν την Ελλάδα σύντομα αναξιόπιστη και θα επαναφέρουν στο προσκήνιο το κίνδυνο χρεοκοπίας.
Συν τοις άλλοι, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα.
Η Ελλάδα έχει όριο χρέους 325 δισεκ. ευρώ και το όριο αυτό οριοθετεί τις ικανότητες και δυνατότητες της Ελλάδος.

5)Η Ελλάδα για να αποδείξει ότι μπορεί να βγει στις αγορές με συνέπεια, σταθερότητα και με ελκυστικά επιτόκια θα πρέπει να αποδείξει ότι οι τράπεζες έχουν πλήρως εξασφαλιστεί.
Ότι δεν κινδυνεύουν, ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε σκιά που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εκτροχιασμό της οικονομίας.
Οι τράπεζες στην Ελλάδα ακόμη βρίσκονται σε αρχικό στάδιο εξυγίανσης και ακόμη δεν μπορούν να παράσχουν πιστοποιητικό φερεγγυότητας στο 100%.

Για τους λόγους αυτούς χωρίς λύση στο χρέος και χωρίς ECCL το 2018 η Ελλάδα θα είναι αδύνατο να εκδώσει χρέος πάνω από 5 χρόνια.
Επίσης οι λόγοι αυτοί προσμετρούν την θετική επίδραση που θα μπορούσε να έχει η έγκαιρη ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης που αφορά την ανάπτυξη της οικονομίας.
Μετά το χάος της 1ης και 2ης αξιολόγησης η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρξει καθυστέρηση στην 3η αξιολόγηση.
Θέλουν να την ξεκινήσουν Οκτώβριο 2017 και να την ολοκληρώσουν τέλη Νοεμβρίου 2017.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS