Στο χειρότερο σενάριο για τις ελληνικές τράπεζες είναι αδύνατο να ενεργοποιηθεί το bail in στις καταθέσεις και τα εναλλακτικά LME

Στο χειρότερο σενάριο για τις ελληνικές τράπεζες είναι αδύνατο να ενεργοποιηθεί το bail in στις καταθέσεις και τα εναλλακτικά LME
Οι ελληνικές τράπεζες  με όρους 2017 είναι φερέγγυες και κεφαλαιακά επαρκείς....ενώ δεν ήταν το 2015
Ακόμη και στο χειρότερο σενάριο για τις ελληνικές τράπεζες, όπου τελικώς το 2018 ανακύψουν σοβαρές ζημίες λόγω νέων προβλέψεων με ή χωρίς AQRs….δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ενεργοποίησης του bail in των καταθετών.
Ως μέτρο σύγκρισης θα ληφθεί υπόψη το 2015 όπου οι τράπεζες προέβησαν στην ενεργοποίηση των LME (Liability Management Exercise διαχείριση των στοιχείων παθητικού) και ουσιαστικά υποχρέωσαν «εθελοντικά» τους ομολογιούχους να συμμετάσχουν στην ανακεφαλαιοποίηση ύψους 13,8 δισεκ. ευρώ.
Το 2015 όμως οι ελληνικές τράπεζες προέβησαν σε προληπτικές αυξήσεις κεφαλαίου γιατί βρισκόντουσαν στα όρια της επαπειλούμενης αφερεγγυότητας.
Οι ελληνικές τράπεζες το 2015 κινδύνευαν κεφαλαιακά, είχαν θέματα επάρκειας και φερεγγυότητας, οπότε ενεργοποιήθηκαν οι ομολογιούχοι LME για να μειώσουν την ανάγκη για αυξήσεις κεφαλαίου σε μετρητά από τους μετόχους.
Το 2018 εάν υποθέσουμε ότι όλα θα εξελιχθούν άσχημα για τις ελληνικές τράπεζες και χρειαστούν 10 δισεκ. που αναφέρει το ΔΝΤ οι τράπεζες κινδυνεύουν με bail in;
Οι καταθέτες κινδυνεύουν με bail in;
Η απάντηση είναι ΟΧΙ.
Γιατί;
Οι ελληνικές τράπεζες  με όρους 2017 είναι φερέγγυες και κεφαλαιακά επαρκείς.
Διαθέτουν 33,6 δισεκ. συνολικά εποπτικά κεφάλαια, 28,8 δισεκ. tangible book, 19,8 δισεκ. αναβαλλόμενη φορολογία DTA, αρνητικά αποθεματικά -31 δισεκ. και κεφαλαιακό απόθεμα 9 δισεκ.
Το κεφαλαιακό απόθεμα είναι η διαφορά μεταξύ των κατώτερων συνολικών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας όπως έχουν προσδιοριστεί από την ΕΚΤ και των υφιστάμενων κεφαλαίων.
Ο χαμηλότερος συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στην Πειραιώς είναι 13% και στις άλλες τράπεζες 12,25%
Π.χ. στην περίπτωση της Πειραιώς η διαφορά μεταξύ του 13% και 16,5% που είναι ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας με Βασιλεία ΙΙΙ είναι το capital buffer με μια διευρυμένη έννοια.
Στο κακό σενάριο για τις τράπεζες θα χάσουν πλήρως το capital buffer δηλαδή θα χάσουν και τα 9 δισεκ. – που δεν αναμένεται μεν – αλλά ας υποθέσουμε ότι χάνουν και τα 9 δισεκ. capital buffer.
Οι τράπεζες στην Ελλάδα - ακόμη και εάν χάσουν τα 9 δισεκ. κεφαλαιακού αποθέματος - θα συνεχίσουν να είναι κεφαλαιακά επαρκείς αλλά χωρίς κεφαλαιακό απόθεμα.
Οι τράπεζες δεν κινδυνεύουν με χρεοκοπία, ούτε χάνουν τα ελάχιστα όρια κεφαλαιακής επάρκειας οπότε σε καμία περίπτωση δεν ενεργοποιείται το bail in και ο νόμος BRRD για την εξυγίανση των τραπεζών και αυτό είναι 100% βέβαιο….

Κεφαλαιακή επάρκεια και δομή των ελληνικών τραπεζών α΄ 6μηνο 2017
Ποσά σε δισεκ. ευρώ
Τράπεζα

Tangible book

DTA

Αποθεματικά

Capital buffer

Πειραιώς

7,6

5,32

-8,08

2,12

Εθνική

6,88

4,917

-9,7

1,63

Eurobank

5,77

4,897

-10,62

2,5

Alpha

9

4,39

-2,45

3

Σύνολο

28,8

19,53

-30,75

9,3

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews.gr

Ποια είναι τα υπάρχοντα LME των τραπεζών για το μέλλον;

Τα LME τα Liability Management διαχείριση των στοιχείων παθητικού που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν οι τράπεζες στην περίπτωση ανάγκης για νέα κεφάλαια - μειώνοντας αναλογικά την συμμετοχή της αύξησης κεφαλαίου με μετρητά - είναι
-Πειραιώς Cocos 2 δισεκ. που αποτελεί μεγάλη δικλείδα ασφαλείας μετριάζοντας πιθανές αυξημένες κεφαλαιακές ανάγκες
-Eurobank 950 εκατ προνομιούχες που θα μετατραπούν σε ομολογιακό tier 2 – έχει πολύ διαφορετική αντιμετώπιση από το tier 1 –
-Attica bank προνομιούχες μετοχές 100 εκατ ευρώ που θα μετατραπούν σε ομολογιακό tier 2 ή νέα αύξηση κεφαλαίου.
-Alpha bank και Εθνική έχουν σχεδόν μηδενίσει τα εναλλακτικά LME.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS