Σε 1200 φακέλους κρίνεται η τύχη των τραπεζών – Η πιθανότητα 1 ή 2 τράπεζες να χρειαστούν νέες ΑΜΚ είναι πολύ υψηλή

Σε 1200 φακέλους κρίνεται η τύχη των τραπεζών – Η πιθανότητα 1 ή 2 τράπεζες να χρειαστούν νέες ΑΜΚ είναι πολύ υψηλή
Το TAR είναι το κλειδί που θα κρίνει το πραγματικό ύψος των ζημιών για τις τράπεζες.
Σε 1200 φακέλους 300 για κάθε τράπεζα κρίνεται η τύχη των ελληνικών τραπεζών.
Ταυτόχρονα φαίνεται ότι η σύμπλευση ΔΝΤ και ΕΚΤ ως προς τις ελληνικές τράπεζες ώστε να καταλαγιάσουν οι ανησυχίες καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα χρειαστούν 1 ή 2 τράπεζες ως παραδειγματικό και ως απόδειξη της σκληρής και υπεύθυνης εποπτείας που ασκεί η ΕΚΤ, ικανοποιώντας και το αίτημα του ΔΝΤ.
Με βάση πολύ καλά ενημερωμένες πηγές φαίνεται ότι

1)Στο TAR δηλαδή στην διαδικασία ανασκόπησης προβληματικών περιουσιακών στοιχείων που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη σε Εθνική και Alpha bank και τον Νοέμβριο σε Eurobank και Πειραιώς θα αξιολογηθούν 300 φάκελοι ανά τράπεζα ή συνολικά 1200 φάκελοι.
Στους 1200 φακέλους περιλαμβάνονται προβληματικά εταιρικά δάνεια και retail εταιρικά δάνεια κυρίως στεγαστικά.
Το TAR είναι το κλειδί που θα κρίνει το πραγματικό ύψος των ζημιών για τις τράπεζες.

2)Οι αξιολογήσεις της ΕΚΤ και του SSM είναι στατικές, όχι δυναμικές.
Δηλαδή αποτιμάται το σήμερα και ενώ με οικονομικούς όρους είναι ορθό το επιχείρημα ότι οι τράπεζες σε διάστημα 3 ετών 2017 με 2019 θα επιτύχουν 13 δισεκ. προ προβλέψεων έσοδα ή 3,4 δισεκ. ετησίως αυτά δεν προσμετρούνται γιατί το TAR αξιολογεί στατικά τα χαρτοφυλάκια.

3)Υπάρχει ένα ουσιώδες ζήτημα απόκλισης μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.
Οι τράπεζες έχουν προβληματικά δάνεια και ανοίγματα και δείκτη που δείχνει πόσες προβλέψεις έχουν διενεργήσει για τα προβληματικά ανοίγματα coverage ratio NPEs.
Μεταξύ των τραπεζών υπάρχει μεγάλο χάσμα η Εθνική έχει 55,7% coverage ratio NPEs και η Πειραιώς 45%, η Eurobank 51,1% και η Alpha bank 48%.
Προφανώς εάν η Πειραιώς υποχρεωθεί να πάει στο coverage ratio NPEs στο επίπεδο της Eurobank θα χρειαστεί άλλα 2,5 δισεκ. περίπου νέες προβλέψεις.
Η Alpha bank θα χρειαστεί περίπου 1 με 1,5 δισεκ.

4)Το IFRs 9 θα βγάλει ένα λογαριασμό μεταξύ 4 και 5 δισεκ. σε νέες προβλέψεις – νέες ζημίες δηλαδή - που ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα απόσβεσης σε 5 χρόνια.
Το TAR όμως θα είναι εφάπαξ και θα πρέπει να καλυφθεί άμεσα.
Τα νέα capital plans δεν θα επαρκούν στηριζόμενα μόνο σε έσοδα ή πωλήσεις.

5)Φαίνεται ότι υπάρχουν 2 τράπεζες που μάλλον θα αποφύγουν την ανακεφαλαιοποίηση.
Υπάρχει μια τράπεζα που έχει πιθανότητα 90% να χρειαστεί νέα κεφάλαια.
Υπάρχει επίσης και μια άλλη τράπεζα που έχει πιθανότητα 50% να χρειαστεί νέα αύξηση κεφαλαίου.
Σε σύνολο 4 συστημικών τραπεζών, οι 2 είναι δυνατές, υπάρχει μια τράπεζα που θα χρειαστεί νέα κεφάλαια ίσως 2 δισεκ. και μια άλλη τράπεζα που ίσως χρειαστεί νέα κεφάλαια.

Στους 3 πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένα στοιχεία τα οποία μπορούν να δείξουν ποιες τράπεζες είναι πιο ισχυρές ή ποιες τράπεζες είναι πιο αδύναμες.
Όμως για την εξαγωγή συμπερασμάτων χρειάζεται προσοχή.
Π.χ. η Πειραιώς είναι η πιο αδύναμη στο coverage ratio NPEs αλλά έχει αξιοπρεπές capital buffer κεφαλαιακό απόθεμα.
Η Εθνική έχει το καλύτερο coverage ratio αλλά το χειρότερο κεφαλαιακό απόθεμα.
Η Alpha bank έχει το υψηλότερο κεφαλαιακό απόθεμα όπως και η Eurobank αλλά έχουν αλλού αδυναμίες.

Coverage ratio NPEs και καθαρά κεφάλαια τραπεζών
Τράπεζα

Coverage ratio NPEs

Ιούνιος 2017

Διαφορά έναντι στόχου

Tangible book καθαρά κεφάλαια

Πειραιώς

45%

-2,5 δισ

7,6 δισ

Εθνική

55,7%

+1,3 δισ

6,4 δισ

Eurobank

51,1%

-350 εκατ

5,77 δισ

Alpha bank

48%

-1,7 δισ

9 δισ

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

Κεφαλαιακή επάρκεια και δομή των ελληνικών τραπεζών α΄ 6μηνο 2017
Ποσά σε δισεκ. ευρώ
Τράπεζα

Tangible book

DTA

Αποθεματικά

Capital buffer

Πειραιώς

7,6

5,32

-8,08

2,12

Εθνική

6,88

4,917

-9,7

1,63

Eurobank

5,77

4,897

-10,62

2,5

Alpha

9

4,39

-2,45

3

Σύνολο

28,8

19,53

-30,75

9,3

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

Ζημίες από AQRs 2014, 2015 – Για το 2018 εάν διεξάγονταν AQRs
Τράπεζες

AQR 2014 επί των κεφαλαίων

AQR 2015 / stress tests δυσμενές σενάριο

AQR/ stresstests 2018 δυσμενές σενάριο επί του capitalbuffer

Πειραιώς

-2,70δισ

-2,18 δισ / 4,66 δισ

- 1,2 δισ /   2 δισ

Εθνική

-2,22 δισ

-831 εκατ / 4,48 δισ

-400 εκατ / 1,3 δισ

Eurobank

-1,278 δισ

-339 εκατ / 2,12 δισ

-100 εκατ / 1 δισ

Alpha

-1,11 δισ

0 / 2,743 δισ

-400 εκατ / 1,1 δισ

Σύνολο

-7,34 δισ

3,358 δισ / 14 δισ

-2,1 δισ / 5,4 δισ

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS