O Draghi φωτογραφίζει το IFRs 9 για τα NPLs αλλά στην Ελλάδα υπάρχει και το TAR – Η τελική ζημία 6 με 7 δισ. μέγιστο 9 δισ

O Draghi φωτογραφίζει το IFRs 9 για τα NPLs αλλά στην Ελλάδα υπάρχει και το TAR – Η τελική ζημία 6 με 7 δισ. μέγιστο 9 δισ
IFRs 9, TAR, stress tests....συνθέτουν ένα θολό τοπίο για το ελληνικό banking έως το καλοκαίρι 2018
O M. Draghi ο επικεφαλής της ΕΚΤ δια της πλαγίας οδού επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες του ΔΝΤ για τα προβληματικά δάνεια…με επίκεντρο την Ελλάδα.
O M. Draghi στην ομιλία του σε συνέδριο δεν αναφέρθηκε στην Ελλάδα αλλά η επαναφορά με έμφαση στο μείζον ζήτημα των προβληματικών δανείων σίγουρα χρήζει προσοχής ειδικά για την Ελλάδα που το πρόβλημα αποτέλεσε μείζον θέμα μεταξύ του ΔΝΤ και της ΕΚΤ.
Ο Draghi όμως εμμέσως πλην σαφώς φωτογράφισε το IFRs 9 ως βασικό μηχανισμό επίλυσης του προβλήματος των NPLs τονίζοντας ότι το νέο λογιστικό πρότυπο, IFRs 9, θα βοηθήσει να επιλυθούν τα προβλήματα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πιο γρήγορα κατά τη διάρκεια μελλοντικών χρηματοπιστωτικών κρίσεων.
Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αναγνωρίσουν απομειώσεις νωρίτερα, περιορίζοντας την υπερβολική ανοχή έναντι των μη εξυπηρετούμενων δανείων και βοηθώντας να διασφαλιστεί ότι η εξυγίανση του τραπεζικού τομέα θα πραγματοποιηθεί με πιο έγκαιρο και πιο ολοκληρωμένο τρόπο για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων.
Με την δήλωση αυτή ενώ είναι γνωστός ο ρόλος του IFRs 9 υποδηλώνει ότι η ΕΚΤ θα χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο για την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων.
Το IFRs 9 ως λύση είναι καλό νέο γιατί έχει την δυνατότητα 5ετούς απόσβεσης δηλαδή σε 5 χρόνια πρέπει να αποσβεστούν οι προβλέψεις που θα προκύψουν στην χρήση 2017 για όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες και βεβαίως τις ελληνικές. 
Όμως ο Draghi είπε ότι οι αδυναμίες στην αντιμετώπιση των NPLs περιλαμβάνουν ανεπαρκείς δομές εσωτερικής διακυβέρνησης στις τράπεζες, αναποτελεσματικές και δαπανηρές διαδικασίες είσπραξης χρεών σε ορισμένα κράτη μέλη και κακή ευθυγράμμιση των κινήτρων που εμποδίζουν την ταχεία λύση των μη εξυπηρετούμενων δανείων….προφανώς αυτά συμβαίνουν και στην Ελλάδα.
Με βάση τον Draghi το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων αντιπροσωπεύει το 4% του συνολικού ενεργητικού των τραπεζών της ζώνης του ευρώ, έναντι μόλις 0,8% για τις τράπεζες των ΗΠΑ.
Στην Ελλάδα τα NPEs αντιστοιχούν στο 35% του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών.


Πως μεταφράζονται οι δηλώσεις Draghi;

Οι δηλώσεις Draghi έρχονται να επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες που έχει μεταδώσει το bankingnews για συμβιβασμό μεταξύ ΔΝΤ και ΕΚΤ ως προς τις ελληνικές τράπεζες.
Δεν θα διεξαχθούν AQRs αλλά μέσω του IFRs 9 και μέσω του TAR της ανασκόπησης προβληματικών περιουσιακών στοιχείων στις 4 συστημικές ελληνικές τράπεζες θα διαμορφωθεί ένας τελικός λογαριασμός.
Οι τράπεζες θα διενεργήσουν προβλέψεις για προβληματικά δάνεια.

Τι θα συμβεί στις ελληνικές τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν 3 εμπόδια να ξεπεράσουν
-Το IFRs 9 που θα οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση προβλέψεων για προβληματικά δάνεια αλλά με 5ετή περίοδο απόσβεσης
-Το TAR την ανασκόπηση προβληματικών περιουσιακών στοιχείων όπου εξετάζονται 300 φάκελοι ανά τράπεζα ή 1200 συνολικά με στατικό μοντέλο ανάλυσης δεν θα προσμετρήσουν δηλαδή τα μελλοντικά έσοδα.
Δεν υπάρχει στο TAR χρόνος απόσβεσης είναι διαδικασία εφάπαξ και άμεσα.
-Το τελικό αποτέλεσμα των stress tests που θα ανακοινωθούν Ιούλιο 2018.

IFRs 9: Εκτιμώμενη ζημία αισιόδοξο σενάριο 4 δισεκ. απαισιόδοξο σενάριο 5,5 με 6 δισεκ.

Στο IFRs 9 με βάση μια αισιόδοξη προσέγγιση θα προκύψει ζημία 4 δισεκ. και στο απαισιόδοξο σενάριο 5,5 με 6 δισεκ.
Αυτό σημαίνει 200 εκατ ετησίως ή 1 δισεκ. ανά τράπεζα στην 5ετία νέες προβλέψεις έως 375 εκατ ευρώ ετησίως ανά τράπεζα ή 1,5 δισεκ. στην 5ετία.
Άρα από τα IFRs 9 κάθε τράπεζα θα έχει επιβάρυνση από 200 εκατ έως 375 εκατ ετησίως.

TAR: Εκτιμώμενη ζημία αισιόδοξο σενάριο 1 δισεκ. απαισιόδοξο σενάριο 3 δισεκ.

Με βάση το TAR η εκτιμώμενη ζημία στο αισιόδοξο σενάριο είναι 1 δισεκ. και στο απαισιόδοξο σενάριο 3 δισεκ.
Τα ποσά αυτά θα πρέπει να βρεθούν άμεσα δεν υπάρχει περίοδος χάριτος.

Stress tests με πιθανή αύξηση του coverage ratio στο 52% σε βάθος 2ετίας ζημία 4,5 δισ

Ο δείκτης NPE Coverage Ratio δηλαδή ο δείκτης που μας δείχνει με πόσες προβλέψεις καλύπτονται τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα είναι πολύ σημαντικός.  
Εάν μια τράπεζα έχει coverage ratio 60% αυτό σημαίνει ότι ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων NPEs είναι 60%.
Στην Ευρώπη που οι μεγάλες τράπεζες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον δείκτη NPLs ο δείκτης κάλυψης δανείων με προβλέψεις κυμαίνεται μεταξύ 73% και 66% δηλαδή οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν υψηλότερους δείκτες.
Στην Ελλάδα ο δείκτης NPEs coverage ratio στις 4 ελληνικές τράπεζες θα βρεθεί στο 52% με 55% και σίγουρα πάνω από 50%.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται το εξής
Η Εθνική έχει coverage ratio NPEs 55,7%
Η Eurobank 51,1%
Η Πειραιώς 45%
Η Alpha bank 48%.
Εφόσον ισχύσει ένας δείκτης coverage ratio NPEs μεταξύ 52% και 55% αυτό σημαίνει ότι σε παρούσες αξίες η Πειραιώς έχει έλλειμμα 2,5 δισεκ. και η Alpha bank 1,7 δισεκ.
Η Eurobank έχει έλλειμμα 350-400 εκατ ευρώ και η Εθνική πλεόνασμα.

Coverage ratio NPEs και καθαρά κεφάλαια τραπεζών
Τράπεζα

Coverage ratio NPEs

Ιούνιος 2017

Διαφορά έναντι στόχου

Tangible book καθαρά κεφάλαια

Πειραιώς

45%

-2,5 δισ

7,6 δισ

Εθνική

55,7%

+1,3 δισ

6,4 δισ

Eurobank

51,1%

-350 εκατ

5,77 δισ

Alpha bank

48%

-1,7 δισ

9 δισ

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

Κεφαλαιακή επάρκεια και δομή των ελληνικών τραπεζών α΄ 6μηνο 2017
Ποσά σε δισεκ. ευρώ
Τράπεζα

Tangible book

DTA

Αποθεματικά

Capital buffer

Πειραιώς

7,6

5,32

-8,08

2,12

Εθνική

6,88

4,917

-9,7

1,63

Eurobank

5,77

4,897

-10,62

2,5

Alpha

9

4,39

-2,45

3

Σύνολο

28,8

19,53

-30,75

9,3

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

Ζημίες από AQRs2014, 2015 – Για το 2018 εάν διεξάγονταν AQRs
Τράπεζες

AQR 2014 επί των κεφαλαίων

AQR 2015 / stress tests δυσμενές σενάριο

AQR/ stress tests 2018 δυσμενές σενάριο επί του capital buffer

Πειραιώς

-2,70δισ

-2,18 δισ / 4,66 δισ

- 1,2 δισ /   2 δισ

Εθνική

-2,22 δισ

-831 εκατ / 4,48 δισ

-400 εκατ / 1,3 δισ

Eurobank

-1,278 δισ

-339 εκατ / 2,12 δισ

-100 εκατ / 1 δισ

Alpha

-1,11 δισ

0 / 2,743 δισ

-400 εκατ / 1,1 δισ

Σύνολο

-7,34 δισ

3,358 δισ / 14 δισ

-2,1 δισ / 5,4 δισ

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS