Αποκάλυψη τραπεζιτών στο Λονδίνο - Εάν χρειαστούν κεφάλαια, καμία τράπεζα δεν θα ρισκάρει νέα ΑΜΚ…. εκτός μνημονίου

Αποκάλυψη τραπεζιτών στο Λονδίνο - Εάν χρειαστούν κεφάλαια, καμία τράπεζα δεν θα ρισκάρει νέα ΑΜΚ…. εκτός μνημονίου
Οι έλληνες τραπεζίτες αποκάλυψαν στις κλειστές συναντήσεις, ότι εάν χρειαστούν νέα κεφάλαια, πιθανότητα αυξημένη, οι νέες αυξήσεις κεφαλαίου θα πρέπει να πραγματοποιηθούν υπό τον μανδύα προστασίας του μνημονίου.
Στο road show του ελληνικού χρηματιστηρίου στο Λονδίνο 20 και 21 Σεπτεμβρίου ενώ στις γενικές ομιλίες δεν υπήρξαν αποκαλύψεις…στις συναντήσεις που πραγματοποίησαν οι τραπεζίτες σε διεθνή funds, επενδυτικούς οίκους και fund managers ειπώθηκαν μεγάλες αλήθειες.
Οι έλληνες τραπεζίτες αποκάλυψαν στις κλειστές συναντήσεις, ότι εάν χρειαστούν νέα κεφάλαια, πιθανότητα αυξημένη, οι νέες αυξήσεις κεφαλαίου θα πρέπει να πραγματοποιηθούν υπό τον μανδύα προστασίας του μνημονίου.
Το τρίτο μνημόνιο ολοκληρώνεται τέλη Αυγούστου 2018 και τα stress tests θα δημοσιευθούν τέλη Ιουνίου ή τέλη Ιουλίου 2018.
Το βασικό ερώτημα των ξένων ήταν πως θα υλοποιηθούν οι νέες αυξήσεις κεφαλαίου όταν τελειώνει το τρίτο μνημόνιο Αύγουστο 2018;
Μέχρι τώρα οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιούνταν έχοντας ως δικλείδα ασφαλείας κεφάλαια που είχαν προβλεφθεί στα 3 μνημόνια για τις ελληνικές τράπεζες.
Π.χ. στην ανακεφαλαιοποίηση του 2015 είχε προβλεφθεί στο τρίτο μνημόνιο 20 με 25 δισεκ. κεφάλαια τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν δυνητικά για τις τράπεζες.
Στα stress tests του 2018 εάν ανακοινωθούν Ιούνιο ή Ιούλιο δεν θα υπάρχει καθόλου χρόνος ώστε να υλοποιηθούν αυξήσεις κεφαλαίου εν μέσω μνημονίου.
Τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν είναι δύο
1)Ή οι τράπεζες που θα χρειαστούν κεφάλαια θα κάνουν χρήση του ελάχιστου διαστήματος μεταξύ της ανακοίνωσης των stress tests και της λήξης του 3ου μνημονίου.
Ο χρόνος είναι ασφυκτικός και μάλλον είναι απίθανο να μπορεί να γίνει χρήση αυτού του χρονοδιαγράμματος.
2)Η ΕΚΤ όταν θα ολοκληρώσει τα stress tests θα συζητήσει με τις τράπεζες για τα νέα capital plans και θα τους δώσει 18 μήνες προθεσμία ώστε να ανακεφαλαιοποιηθούν.
Επειδή οι τράπεζες θα έχουν χάσει τα κεφαλαιακά τους αποθέματα αλλά δεν θα είναι αφερέγγυες ή κεφαλαιακά ανεπαρκείς μπορεί να δοθεί χρονοδιάγραμμα έως 18 μηνών.
Υπενθυμίζεται ότι το 2015 στις αυξήσεις κεφαλαίου και στα stress tests εκείνης της περιόδου οι ελληνικές τράπεζες έπεσαν κάτω από τα όρια που έθετε η ΕΚΤ σε δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Ετίθετο θέμα κεφαλαιακής ανεπάρκειας και αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης ή αρχόμενης αφερεγγυότητας.
Το 2018 απλά θα χαθούν τα capital buffer ύψους 9 με 9,5 δισεκ.
Το capital buffer είναι η διαφορά μεταξύ του κατώτερου συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας π.χ. για την Πειραιώς 13% και τις υπόλοιπες τράπεζες 12,25% με 12,50% και του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που σε μέσους όρους βρίσκεται στο 17,2% με μέγιστο 18% της Alpha bank.
Για να μπορέσουν οι τράπεζες να υλοποιήσουν αύξηση κεφαλαίου και να είναι επιτυχής εντός του χρονοδιαγράμματος των 18 μηνών θα πρέπει να υπάρχει εκ των προτέρων ένα κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας ώστε οι επενδυτές να είναι σίγουροι ότι ακόμη και στην περίπτωση μιας αποτυχίας δεν θα προκληθεί ατύχημα.
Το bail in και η εμπλοκή καταθετών έχει αποκλειστεί γιατί οι τράπεζες μετά τα stress tests θα συνεχίσουν να είναι φερέγγυες.
Μόνο σε αφερέγγυες τράπεζες και ανεπαρκείς κεφαλαιακά ενεργοποιείται το bail in όταν δεν καλύπτονται οι αυξήσεις κεφαλαίου από ιδιώτες επενδυτές.
Όμως το κεφαλαιακό απόθεμα θα λήξει μαζί με το 3ο μνημόνιο τον Αύγουστο του 2018.
Σε αυτή την περίπτωση θα κριθεί επιβεβλημένη μια ECCL πιστωτική γραμμή που θα φέρει 10 με 20 δισεκ. και η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως μηχανισμός εγγύησης εκδόσεων ομολόγων και υλοποίησης των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου.
Πολλοί πιστεύουν ότι τα μνημόνια επιβλήθηκαν λόγω αδυναμίας να δανειστεί η Ελλάδα από τις αγορές και αδυναμίας των τραπεζών.
Το 2018 πάλι λόγω τραπεζών θα μπορούσε να επιβληθεί ECCL δηλαδή να υπάρξει νέα πιστωτική γραμμή για να διασφαλίσει τις τράπεζες ότι θα ανακεφαλαιοποιηθούν επιτυχώς….
Οι τραπεζίτες ξεκαθάρισαν ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί αύξηση κεφαλαίου εκτός μνημονίου και δεν μπορεί να υλοποιηθεί αύξηση κεφαλαίου χωρίς να έχει προβλεφθεί ένας προληπτικός μηχανισμός για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Πιο απλά χωρίς να έχει προβλεφθούν κεφάλαια τα οποία θα διασφαλίζουν τις τράπεζες από τις ανάγκες για νέες αυξήσεις κεφαλαίου…..

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS