Μέσα Νοεμβρίου τα ομολογιακά tier 2 για προνομιούχες από Eurobank και Attica bank

Μέσα Νοεμβρίου τα ομολογιακά tier 2 για προνομιούχες από Eurobank και Attica bank
Με τις κινήσεις αυτές οι τράπεζες λύνουν το ζήτημα των προνομιούχων μετοχών....
Στα μέσα Νοεμβρίου η Eurobank και η Attica bank θα προβούν στην έκδοση ομολογιακών tier 2 με στόχο να αντικαταστήσουν τις προνομιούχες μετοχές.
Η Eurobank θα εκδώσει 950 εκατ ομολογιακό tier 2 για να αντικαταστήσει προνομιούχες μετοχές αντίστοιχης αξίας.
Το επιτόκιο έχει προκαθοριστεί με βάση τον μέσο όρο των τελευταίων 3 μηνών οπότε το επιτόκιο εκτιμάται σε 6,40% το οποίο θα καταβάλλεται κάθε χρόνο ανεξαρτήτως των αρνητικών αποθεματικών.
Η Attica bank θα εκδώσει επίσης ομολογιακό tier 2 ύψους 100 εκατ για να μετατρέψει τις προνομιούχες μετοχές αν και εσχάτως υπάρχουν και σκέψεις…για μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές.
Πάντως το βασικό σχέδιο είναι η μετατροπή των προνομιούχων σε ομολογιακό tier 2.
Τα σχέδια για παράλληλη νέα αύξηση κεφαλαίου έως 200 εκατ ή 100 εκατ εάν συνδυαστεί και με tier 2 δεν μπορεί να ευδοκιμήσει σε αυτή την φάση.
Με τις κινήσεις αυτές οι τράπεζες λύνουν το ζήτημα των προνομιούχων μετοχών, ωστόσο όπως έχει επισημανθεί μετατρέπεται το κεφάλαιο ανώτερης διαβάθμισης σε κεφάλαιο κατώτερης διαβάθμισης tier 2.
Η Eurobank αποδυναμώνει το κεφάλαιο της αλλά ταυτόχρονα βελτιώνει το tangible book στα 5,7 δισεκ. με τάσεις περαιτέρω αύξησης μετά μάλιστα και από την πώληση της θυγατρικής στην Ρουμανία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS