Ο SSM προειδοποιεί τις τράπεζες εάν αποτύχουν στα NPLs οι επόπτες θα είναι αμείλικτοι

Ο SSM προειδοποιεί τις τράπεζες εάν αποτύχουν στα NPLs οι επόπτες θα είναι αμείλικτοι
Είναι ξεκάθαρο ότι stress tests και πυλώνας 2 είναι η ευκαιρία των ελληνικών τραπεζών αλλά εάν αποτύχουν στα NPLs ο πέλεκυς του επόπτη θα είναι αμείλικτος.
Ένα άκρως ενδιαφέρον μήνυμα έστειλε η Nouy η επικεφαλής του SSM στις ελληνικές τράπεζες, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του bankingnews ότι επίκειται παρέμβαση του Μόνιμου Εποπτικού Μηχανισμού των τραπεζών για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Το μήνυμα είχε τις εξής πτυχές
1)Οι τράπεζες στην Ελλάδα είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες και δεν χρειάζονται AQRs;
2)Τα αποτελέσματα των stress tests θα ενταχθούν στον πυλώνα 2
3)Τα stress tests θα ολοκληρωθούν νωρίτερα από το τέλος του ελληνικού προγράμματος – Μάιος 2018 – ώστε να μπορούν να ληφθούν εγκαίρως τυχόν μέτρα που θα κριθούν αναγκαία.
4)Οι ελληνικές τράπεζες να σπεύσουν να μειώσουν τα NPLs.
Η Nouy του SSM ωστόσο με ένα αρκετά ευέλικτο τρόπο κεκαλυμμένα έστειλε στις ελληνικές τράπεζες δύο ξεκάθαρες και ουσιώδεις προειδοποιήσεις
Α)Τα αποτελέσματα των stress tests θα ενταχθούν στον πυλώνα 2 (θετικό σενάριο)
Β)Θα ληφθούν εγκαίρως τυχόν μέτρα που θα κριθούν αναγκαία (κακό σενάριο).
Το bankingnews είναι από τα ελάχιστα οικονομικά μέσα ενημέρωσης που με συνέπεια έχει υποστηρίξει ότι θα προκύψει λογαριασμός για τις ελληνικές τράπεζες.
Σταθερά υποστηρίζουμε ότι μόνο από τα IFRs 9 δηλαδή το νέο λογιστικό πρότυπο 9 και το TAR δηλαδή την Ανασκόπηση Προβληματικών Δανείων (τελείωσε σε Alpha και Εθνική και τέλη Νοεμβρίου 2017 θα ξεκινήσουν σε Πειραιώς και Eurobank) θα προκύψει ζημία.
Η εκτιμώμενη ζημία θα είναι μεταξύ 5,8 δισεκ. με 7 δισεκ..
Στην εκτίμηση αυτή δεν περιλαμβάνεται το stress tests υπό την έννοια ότι η τελική ζημία μπορεί να φθάσει στα 9-10 δισεκ δηλαδή 3-4 δισεκ. υψηλότερα του IFRs 9.
Άρα το πρώτο στοιχείο που πρέπει να αποτιμηθεί είναι ότι έχουμε καλύτερη εκτίμηση για την ζημία από το IFRs 9 και το TAR περίπου 6 με 7 δισεκ. ευρώ.

Το θετικό σενάριο ο Πυλώνας 2

Η Nouy του SSM αποκάλυψε ότι τα αποτελέσματα των stress tests στις ελληνικές τράπεζες θα ενταχθεί στην ανάλυση του Πυλώνα 2.
Αυτό για τους περισσότερους μπορεί να μην σημαίνει τίποτε αλλά για τους ειδικούς σημαίνει πολλά.
Η Nouy άφησε ανοικτό παράθυρο ότι ενδέχεται οι τράπεζες στην Ελλάδα να μην χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση.
Πως θα αποτιμηθούν οι κεφαλαιακές ζημίες που θα προκύψουν από τα stress tests;
Οι τράπεζες θα αξιολογηθούν με το SPEP  την κοινή μεθοδολογία για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process.
Ουσιαστικά θα αξιολογηθούν με βάση τον χαμηλότερο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και το core tier 1.
Στις ελληνικές τράπεζες ο συνολικός κατώτερος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας προσδιορισμένος από την ΕΚΤ είναι 12,25% για τις 3 από τις 4 τράπεζες και 13% για την Πειραιώς και 8,75% για το core tier 1.
Με τα stress tests θα προκύψει μια κεφαλαιακή ζημία.
Η κεφαλαιακή ζημία θα αφαιρεθεί από τα υφιστάμενα κεφάλαια και εν συνεχεία θα έρθει η ΕΚΤ και ο SSM και θα επανακαθορίσουν τόσο τον συνολικό κατώτερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας όσο και τον core tier 1.
Ας υποθέσουμε ότι σε μια τράπεζα με συνολικό κατώτερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 12,25% την τρέχουσα περίοδο η ΕΚΤ επιβάλλει να τον αυξήσει στο 15% αυτό σημαίνει έλλειμμα 2,75% σε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.
Εάν όμως ο πραγματικός συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας είναι 17% π.χ. υπερκαλύπτει τον συνολικό κατώτερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.
Στην περίπτωση αυτή η τράπεζα δεν θα χρειαστεί κεφάλαια και δεν θα υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου.
Εάν όμως ο νέος αναπροσαρμοσμένος συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ή core tier 1 μετά τα stress tests υπερκαλύπτει τους σημερινούς πραγματικούς δείκτες τότε η νέα ανακεφαλαιοποίηση θα είναι μονόδρομος.
Ο SSM άφησε ορθάνοικτο το παράθυρο να μην υλοποιηθούν αυξήσεις κεφαλαίου στο θετικό σενάριο.

….Υπάρχει και το αρνητικό σενάριο

Η Nouy ως επόπτης εύλογα άφησε ορθάνοικτο και το δυσμενές σενάριο τονίζοντας ότι είναι βασική προϋπόθεση η αποτελεσματική διαχείριση του ογκωδέστατου χαρτοφυλακίου προβληματικών δανείων.
Έμμεσα τόνισε ότι θα ληφθούν εγκαίρως τυχόν μέτρα που θα κριθούν αναγκαία δηλαδή άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νέας ανακεφαλαιοποίησης, νέων αυξήσεων κεφαλαίου, εάν αποτύχουν στην διαχείριση των NPLs των προβληματικών δανείων.

Συμπέρασμα

Είναι ξεκάθαρο ότι stress tests και πυλώνας 2 είναι η ευκαιρία των ελληνικών τραπεζών αλλά εάν αποτύχουν στα NPLs ο πέλεκυς του επόπτη θα είναι αμείλικτος.
Πίσω από τις αναφορές ότι ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 είναι 16,7% σημαίνει ότι υπάρχει μια ευκαιρία για τις τράπεζες που εάν χαθεί…..οι νέες αυξήσεις κεφαλαίου θα είναι μονόδρομος…

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS