Πειραιώς: Μη ουσιώδης επίπτωση σε μεγέθη και κεφαλαιακή θέση από την έκθεση - πόρισμα της ΤτΕ – Επιβεβαίωση ΒΝ

Πειραιώς: Μη ουσιώδης επίπτωση σε μεγέθη και κεφαλαιακή θέση από την έκθεση - πόρισμα της ΤτΕ – Επιβεβαίωση ΒΝ
Η  νέα διοικητική ομάδα της Τράπεζας Πειραιώς παραμένει δεσμευμένη στην επίτευξη των στόχων του στρατηγικού της σχεδίου
Η επίσημη έκθεση ελέγχου της ΤτΕ δεν περιέχει διαφοροποιήσεις σε σχέση με το σχέδιο πορίσματος που είχε προ-κοινοποιηθεί στην Τράπεζα Πειραιώς, αναφέρει σε ανακοίνωση της η τράπεζα, επιβεβαιώνοντας πλήρως προηγούμενα εκτενή δημοσιεύματα του bankingnews.gr που έκαναν λόγο, ότι δεν αναμένονται ουσιώδεις επιπτώσεις στα αποτελέσματα, στην κεφαλαιακή θέση  της Τράπεζας Πειραιώς, συνεπεία του ανωτέρω ελέγχου.
Να σημειωθεί ότι η τράπεζα Πειραιώς για την χρήση 2016 διενήργησε 155 εκατ ευρώ για ζητήματα του πορίσματος αλλά με δυνατότητα ανάκλησης των 94 εκατ οπότε απομένουν 61 εκατ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση
«Σε συνέχεια της από 25.09.2017 ανακοίνωσης, η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι παρέλαβε από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) την οριστική έκθεση ελέγχου που διενήργησε κλιμάκιο της ΤτΕ, σε εφαρμογή Τακτικού Ετήσιου Ελεγκτικού Προγράμματος.
Ο έλεγχος αφορούσε στην εφαρμογή από την Τράπεζα Πειραιώς του κανονιστικού πλαισίου και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, καθώς και σε ειδικά πιστοδοτικά θέματα.
Η οριστική έκθεση ελέγχου δεν περιέχει ουσιώδεις διαφοροποιήσεις σε σχέση με το σχέδιο πορίσματος που είχε προ-κοινοποιηθεί στην Τράπεζα Πειραιώς στις 19.09.2017.
Κατόπιν αυτού, η Τράπεζα Πειραιώς επιβεβαιώνει ότι δεν αναμένει ουσιώδη επίπτωση στα αποτελέσματα και στην κεφαλαιακή της θέση συνεπεία του ανωτέρω ελέγχου.
Η Τράπεζα Πειραιώς, κατά το τελευταίο εξάμηνο, έχει προχωρήσει σε σημαντική αναδιάρθρωση των διοικητικών δομών και εσωτερικών διαδικασιών της και ήδη εφαρμόζει πρόγραμμα αναβάθμισης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες που καλύπτουν και την ως άνω οριστική έκθεση ελέγχου.
Η νέα διοικητική ομάδα της Τράπεζας Πειραιώς παραμένει δεσμευμένη στην επίτευξη των στόχων του στρατηγικού της σχεδίου.
Αυτό επιβεβαιώνεται και από την πορεία των χρηματοοικονομικών στοιχείων του τρίτου τριμήνου 2017, τόσο στον τομέα της διαχείρισης ρευστότητας (αύξηση καταθέσεων και μείωση χρηματοδότησης μέσω ELA), όσο και της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου (μείωση NPLs και NPEs)».

Τι έγραφε το bankingnews.gr στις 27/9/17

Οι προβλέψεις που πήρε η Πειραιώς για το πόρισμα ήταν 61 εκατ με ανάκληση ή 4,7% των προβλέψεων του 2016

Το bankingnews πολύ έγκαιρα είχε επιχειρηματολογήσει τονίζοντας ότι από το πόρισμα της ΤτΕ στην τράπεζα Πειραιώς δεν προκύπτει ζημία.

Μάλιστα σε εκτενές ρεπορτάζ είχαμε αναφέρει ότι αντιθέτως με τις ενέργειες που υπήρξαν προέκυπτε κέρδος 300 εκατ υπό την έννοια ότι εάν δεν είχαν υπάρξει πολλές ενέργειες το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ διαφορετικό. 
Πριν μέρες τόσο η διοίκηση της Πειραιώς υπό τον Χ. Μεγάλου με επίσημες ανακοινώσεις και πιο προσεκτικό τρόπο όσο και η ΤτΕ δια των διαρροών και πιο άγαρμπο τρόπο είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι η δυνητική ζημία έχει καλυφθεί καθώς είχαν διενεργηθεί προβλέψεις το 2016. 
Αναζητούσαμε ένα νούμερο.
Πόσες ήταν οι προβλέψεις που πήρε η Τράπεζα Πειραιώς το 2016 για τις υποθέσεις που άπτονται του πορίσματος. 
Η απάντηση είναι 61 εκατ σε σύνολο 1,294 δισεκ. ευρώ που ήταν οι προβλέψεις του 2016.
Δηλαδή το μέγα σκάνδαλο που επιχείρησαν ορισμένοι να παρουσιάσουν τις υποθέσεις της Πειραιώς είναι η διενέργεια πρόβλεψης με δυνατότητα ανάκλησης των 61 εκατ ευρώ ή 4,7% των συνολικών προβλέψεων του 2016.
Εάν τα 61 εκατ της πρόβλεψης για το πόρισμα το αναγάγουμε στο σύνολο των σωρευμένων προβλέψεων προκύπτει ότι αντιστοιχεί στο 0,4% των συνολικών προβλέψεων. 
Το «μέγα σκάνδαλο» όπως παρουσιάστηκε αντιστοιχεί στο 0,4% των συνολικών προβλέψεων. 
Η δυνατότητα ανάκλησης σημαίνει ότι μπορεί στο μέλλον να επαναξιολογηθεί ή να αντιστραφεί όπως π.χ. στην περίπτωση του Titlos της Εθνικής τράπεζας που η διοίκηση Τουρκολιά ανακάλεσε παλαιότερη πρόβλεψη της διοίκησης Ταμβακάκη. 
Δηλαδή μια τράπεζα που διενήργησε 1,294 δισεκ. προβλέψεις το 2016 για δάνεια και λοιπές προβλέψεις….τα 61 εκατ προφανώς δεν διαταράσσουν την συνοχή της Τράπεζας Πειραιώς που και σταθερή είναι και φερέγγυα. 
Τα στοιχεία λοιπόν αποδεικνύουν ότι το πόρισμα για την τράπεζα Πειραιώς που συνέταξε η ΤτΕ στην κυριολεξία δεν προκαλεί καμία ζημία στην τράπεζα και με όρους κεφαλαιακής επίδρασης είναι αέρας κοπανιστός. 

Υποσημείωση 

Σε σύνολο NPEs 103,4 δισεκ. ευρώ τα 61 εκατ της πρόβλεψης της Πειραιώς για το πόρισμα αντιστοιχεί στο 0,05% του προβλήματος των τραπεζών.....
Το 0,05% σίγουρα είναι ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο που μπορεί να αποσταθεροποιήσει όχι μόνο το ελληνικό αλλά και το ευρωπαικό για να μην πούμε το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα !!!!!!!!!!!!!!
Προφανώς αστειευόμαστε

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS